Kölns Domkapitel

Den vestlige fasaden av Kölnerdomen

Kölns Domkapitel (tysk: Kölner Domkapitel), egentlig det høye Dom-, Katedral- og Metropolitankapitelet i Köln (Hohe Dom-, Kathedral- und Metropolitankapitel zu Köln) er et kollegium av geistlige (Domkapitel) som bistår erkebiskopen av Köln i forvaltningen av erkebispedømmet.

Domkapitelet er ansvarlig for utførelsen av liturgien i Kölnerdomen og er en juridisk person innenfor forvaltningen av Köln erkebispedømme.