Ett juliansk år (symbol a) er en tidsenhet definert som nøyaktig 365,25 døgn á 86 400 sekunder (ett juliansk døgn). Totalt utgjør dette 31 557 600 sekunder. Det er den gjennomsnittlige lengden av ett år i den julianske kalenderen, som tidligere ble brukt i Vesten. Siden et juliansk år kun er et mål på tid, korresponderer ikke et juliansk år med den julianske kalenderen eller noen annen kalender. Juliansk år er mye brukt av astronomer som tidsenhet der det ville vært tungvint å bruke dager.

Se også

rediger
Autoritetsdata