Josva (prest)

bibelsk karakter

Josva er i Bibelen den første ypperstepresten etter at folket vendte hjem fra det babylonske fangenskap. Sammen med Serubabel spilte han en viktig rolle i gjenoppbygningen av tempelet.

Ypperstepresten Josva - "Promptuarii Iconum Insigniorum"