John W. Grow

John W. Grow er pseudonymet til en person hvis identitet ikke er avslørt. Boken The Ultimate Contract (1997) ble utgitt under dette pseudonymet.

Med tanke på forfatterens innsyn i Palme-mordet, er det rimelig å anta at det dreier seg om en svenske, eller i hvert fall en person som har vært bosatt i Sverige i lengre tid. Boken er offisielt skrevet av en engelskmann bak et pseudonym, men boken er ikke gitt ut i England. Da avisen Jury skulle skrive om boken i forkant av utgivelsen, var det ikke angitt hverken engelsk originaltittel eller navn på noen oversetter. Først etter trykkingen røpet forlaget tittelen The Ultimate Contract og et oversetternavn som forlaget senere endret. I Kungliga bibliotekets søkedatabase Libris oppgis oversetteren som Paul Englar. Det har vært visse spekulasjoner om at Jan Guillou og muligens Leif G.W. Persson skal stå bak.

Boken The Ultimate Contract kom ut i svensk versjon med tittelen Kontraktet: mordet på en statsminister (ISBN 91-7055-181-2) i 1997, og ble filmatisert i 1998 under navnet Sista kontraktet. Den norske tittelen er Den siste kontrakten.