Jobbportal er et samlebegrep for nettsider som fungerer som møteplass for arbeidsgivere og jobbsøkere, med den hensikt å effektivisere og strukturere rekruttering.

Jobbportalers mål er å være et effektivt verktøy både for arbeidsgivere og de som søker jobb. Markedet for jobbformidling tar for seg heltidsstillinger, deltidsstillinger, vikariat, ekstrahjelp og sesong- og sommerjobber. De benytter i hovedsak internett som kommunikasjonskanal.