Jippi forlag er et norsk tegneserieforlag. Forlaget har spesialisert seg på å gi ut tegnere som er mer interessert i å lage lengre historier, enn stripeformatet som er vanlig for humortegneserier. De huser noen av dagens viktigste norske serietegnere.

Veien til Jippi forlag rediger

Jippi forlag var opprinnelig et samarbeid mellom miljøene rundt fire forskjellige uavhengige tegneserieblader. Disse var Kraftig Kost, Fantazine, Smittsomt Gjesp og Forresten.

Kraftig Kost rediger

Kraftig Kost ble dannet i 1986 av blant annet Espen Hårstad, som også fungerte som redaktør. Oslo-miljøet av Norsk Tegneserieforum var en viktig drivkraft og virket også som utgiver de aller første årene. De tidligste numrene inneholdt hovedsakelig bidrag fra Oslo NTFs tegneseriekonkurranse i 1985.

I tredje nummer skiftet Kraftig Kost redaktør til Erik Falk, og løsrev seg samtidig fra NTF. I 1993 fusjonerte kraftig kost med TEGN og ble mer eller mindre innlemmet der. Det var slutten for utgivelsen Kraftig Kost, men det miljøet det hadde skapt levde videre i beste velgående.

Fantazine rediger

FANtaZINE var et norsk idealistisk tegneserieblad som ble utgitt fra 1992 til 1995.

Roald Andersen, Morten Sætren og Roy Søbstad, som gikk i samme klasse på linjen for Visuell kommunikasjon i Kristiansand, fikk ideen med å starte et eget tegneserieblad sammen. De fikk med seg flere unge talenter som Ronny Haugeland Olsen, Andreas Tellefsen og Torstein Gundersen. Resultatet var at Fantazine #1 ble sluppet desember 1992. Flere tegnere som Robert Thom Karlsen, Trygve Høiseth og Jens K. Styve hengte seg på etterhvert.

Det kom i alt sju nummer av Fantazine.

Smittsomt Gjesp rediger

Smittsomt Gjesp ble gitt ut av miljøet rundt Bergen Serieteknarlaug, men kom bare ut med ett eneste nummer i 1995. Seriene var humoristiske med rot i den norske hverdagen. Grunnen til at det ble med dette ene nummeret var at Jens K. Styve, som ble regnet som den største ildsjelen for bladet, ble ferdig med utdanningen sin og flyttet til Oslo. Han hadde lenge hatt kontakt med Erik Falk, redaktøren av Kraftig Kost, de ville gjøre noe sammen og så derfor etter en samarbeidspartner.

Forresten - Det siste skrittet rediger

Gateavisa/Futurum forlag hadde i mange år syslet med å gi ut tegneserier. Seriene bar preg av refsete arbeid, og en samfunnskritisk holdning. Mange av Norges største serietegnere, som for eksempel Steffen Kverneland og Christopher Nielsen, hadde vært innom der. Gateavisa hadde i 1995 ikke gitt ut tegneserier i eget blad på flere år, og tok imot invitasjonen om et samarbeid med Styve og Falk. Men Styve og Falk stilte to betingelser for samarbeidet; eget navn på utgivelsen og full redaksjonell frihet. Navnet ble Forresten.

De første utgivelsene var en stor suksess, opplaget ble solgt på bare noen få måneder. Seriene i bladet hadde meget stor kvalitet. Tegnerne i bladet ville dyrke historiefortellingen og tegningen ble utviklet til en kollektiv greie, der man ofte satt hjemme hos hverandre på møter for å komme på ideer. Store sleppefester ble arrangert på tegneseriepuben Toons i Oslo og Garage i Bergen.

Etterhvert følte Gateavisa-redaksjonen seg mindre fornøyd med ikke å ha innflytelse på den redaksjonelle linjen i Forresten, de ønsket mer tradisjonelt gateavisa-stoff med samfunnskritiske serier. Ved utgivelsen av nummer tre var det et faktum; Forresten brøt ut av Gateavisa og ble til Jippi forlag.

Eksterne lenker rediger