Jiedushi (kinesisk: 节度使; pinyin: Jiédùshǐ) var en betegnelse på militærguvernører under Tang-dynastiet og i De fem dynastiers og ti kongedømmers tid i Kina. Disse militærguvernørene ble utnevnt for å avverge ytre fare, men fikk etterhvert stadig større generell makt og innflytelse. De innkrevde skatter og holdt seg med egne hærstyrker.

Et kjent eksempel er An Lushan, som var jiedushi i tre områder og holdt seg med en hær på 200 000 mann. I 755 startet han et opprør mot Tang-styret. Selv etter at opprøret ble slått ned, beholdt jiedushiene sin betydelige myndighet, og de ble en av årsakene til at dette dynastiet til slutt gikk under. De var også en grunn til at den etterfølgende epoke, De fem dynastiers og ti kongedømmers tid, ble så ustabil.