Jesjurun er et bibelsk navn. Det antas å kunne bety «rett» eller «oppriktig». Navnet benyttes poetisk på Israel[1] eller symbolsk for Israels barn.[2] Jesjurun nevnes flere ganger i Bibelen, i Det gamle testamentes Femte Mosebok og Jesajaboken.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Navn i Bibelen, Oslo: Det Norske bibelselskap, 1983, s. 180. Fulltekstutgave, fra Nasjonalbiblioteket.
  2. ^ Comay, Joan: Hvem er hvem i Det gamle testamentet, Oslo: Kolibri forlag, 1996, s. 191. Fulltekstutgave fra Nasjonalbiblioteket.
  3. ^ «Bibelsøk», bibel.no.