Åpne hovedmenyen
Jehovaordenens kjede.

Jehovaordenen (svensk: Jehovaorden) antas å ha vært en ridderorden innstiftet i 1606 av kong Karl IX av Sverige. Et ordenskjede, som Karl IX bar ved sin kroning, er bevart og oppbevares ved Livrustkammaren i Stockholm.[1][2] Det er innskriften fra dette, Jehova skrevet med hebraiske bokstaver, som er opphavet til navnet som tilskrives ordenen. Karl IXs valgspråk var «Jehovah solatium meum» (Jehova er min trøst). Det er ikke kjent statutter for ordenen og det vites heller ikke om kjedet er tildelt andre enn kongen selv, og det kan derfor være usikkert om det bevarte kjedet representerte insigniene for en egentlig orden.

Det bevarte ordenskjedet har et ordenstegn utformet som en gull heraldisk sol med 16 stråler, der de åtte rette strålene er i hvit emalje og de åtte bølgende strålene i rød emalje.[1][3][2] I midten står en åttetagget stjerne med innskriften יהוה, Jehova skrevet på hebraisk. Kjedet har ledd med hender som griper vaser, det heraldiske våpenmerket for Vasa-ætten, og innfattede bergkrystaller.[1]

Gustav IIIs planer fra 1778, om opprettelsen av en orden for presteskapet, med samme navn, ble ikke realisert.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Berghman 1949, s. 18–19.
  2. ^ a b Löwenhielm 1998, s. 24–26.
  3. ^ Berghman 1949, s. 152.
  4. ^ Berghman 1949, s. 43.

KilderRediger

  • Berghman, Arvid: Nordiska ordnar och dekorationer, Malmö: John Kroon, AB Malmö Ljustrycksanstalt, 1949.
  • Löwenhielm, Frederik: «Belöningar och utmärkelsetecken» i Per Nordenvall: Kungliga Serafimerorden, 1748–1998, Stockholm: Kungl. Maj:ts Orden, 1998.