Jaktvåpen er våpen som primært har blitt utviklet for å jaktesmåvilt og storvilt, samt sjøpattedyr. Jaktvåpen kan således i hovedsak inndeles som moderne- og primitive våpen. Til de moderne våpentypene hører rifler og haglegevær, som er de våpentypene som er mest brukt i dag. Til de primitive våpentypene hører blåserør, kastevåpen, buevåpen, og ulike blankvåpen. Et våpen som både kan kalles primitivt og moderne er harpunvåpen.

Se også

rediger