Jagriti Vihara er et skole- og landsbyprosjekt for urbefolkningsgrupper i Ranchi-distriktet i delstaten Jharkhand i India (tidligere Bihar). Jagriti Viharas arbeid fokuserer i hovedsak på utdanning, selvhjelpsgrupper for kvinner og på vannprosjekter.[1]

S. Upadhyay (Jaya) - Grunnleggeren av Jagriti Vihara

Inspirert av Grundtvig og Gandhi ble skolen startet i 1971, og den har utviklet seg til et livskraftig landsbyutviklingsprosjekt som involverer mennesker i over hundre landsbyer. Jagriti Vihara har organisert fattige urfolk og lavkastebønder til utdanning og sosial landsbyutvikling. Landsbyskolene for barn og ungdom tar utgangspunkt i stammefolkets egen kultur, forener teori og praktisk arbeid og handler om bevisstgjøring av rettigheter.

Selvhjelpsgruppene for kvinner, med egen mikrobank og oppstarting av små bedrifter, involverer ca. 1500 landsbykvinner. Vannprosjektene har som formål å ta vare på monsun-regnet slik at vannet også kan brukes gjennom den tørre sesongen og dermed sikre flere avlinger pr år. Det er blitt gravet over 300 brønner i området.

I tillegg arbeider Jagriti Vihara på mange felt, med bl.a. oppsøkende helsetjenester, familieplanlegging, treplanting og miljøarbeid, murstein- og takstein-produksjon og aktiv støtte til gruvearbeiderne i området.

Grunnleggeren av skolen, Sachyanand (Jaya) Upadhyay, fikk ideen til skolen mens han studerte til lærer hjemme i India og lærte om Grundvig og hans betydning for folkehøyskolene i Norden. Etter endt lærerutdanning søkte han om opptak på samtlige nordiske folkehøgskoler, men kom bare inn på to (begge norske), takket ja til den første og begynte deretter som elev ved Hallingdal Folkehøgskule i Gol i 1965. Han gikk senere også på svenske folkehøgskoler og knyttet sterke bånd innen folkehøgskolemiljøet i hele Norden. Han lærte seg både norsk og svensk i løpet av oppholdet her. Sommerferier ble benyttet til å tjene penger til videre studier, og mest mulig av inntekten ble satt av til kjøp av land til skolen han hadde tenkt seg.

Da han omsider kom tilbake til India lette han etter et landområde som var passende for å etablere skolen og som var billig nok til at han kunne kjøpe det. Nord i Ranchi-distriktet i delstaten Bihar (fra 15. november 2000 i nyopprettede Jharkhand) kom han over et område med lite fruktbar jord som han fikk kjøpt rimelig. Området ble beplantet med trær. Alle bygningene på skoleområdet er tegnet av ham og er blitt oppført på dugnad, og området fremstår nå som en liten oase i et ellers karrig landskap.

Den sterke knytningen mot folkehøgskolesystemet har bidratt til at flere av folkehøgskolene og Inter-Folk (norske folkehøgskolers bistandsorganisasjon) årlig har samlet inn penger til Jagriti Vihara gjennom forskjellige aktiviteter. Også NORAD (Direktoratet for utviklingssamarbeid) og de tilsvarende svenske og finske organisasjoner (SIDA og FINNIDA) har bidratt med penger til enkeltprosjekter. Jagriti Vihara benyttes også aktivt i undervisningen som eksempel på internasjonal solidarisering. Flere skoler arrangerer reisekurs hvor et besøk på Jagriti Vihara er en del av programmet.

Jagriti Vihara har sakte, men sikkert vokst til et sentrum for demokratisering og utvikling. Nordiske folkehøgskoleelever reiser hvert år til India, besøker Jagriti Vihara og andre prosjekter. Den norske foreningen «Jagriti Viharas Venner» sender ut informasjonsbrev til alle som støtter opp om Jagriti Viharas arbeid. Det finnes også en tilsvarende svensk venneforening: «Jagritis Viharas Vänner».

Referanser

rediger
  1. ^ http://www.folkehogskole.no/interfolk/undersider/prosjekter/jv.html[død lenke] Interfolk – Artikkel om Jagriti Vihara av Gaute Gunleiksrud

Artikler

rediger
  • Line Sandvik (12. januar 2008). «Fest for hallingsansar». Hallingdølen: 22-25. 

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata