Inter-Folk er en bistandsorganisasjon for norske folkehøgskoler og er den kanalen folkehøgskolene har til å søke midler fra Norad til nye forprosjekter/prosjekter i utviklingsland. Siden all kontakt mellom mennesker kan ses på brobygging er også en bro benyttet som organisasjonens logo. Gjennom de ulike prosjektene skapes kontakt mellom mennesker fra ulike verdensdeler.

Inter-Folk ønsker å utfordre til solidaritet med verdens fattige folk og å formidle folkehøgskoletanken til andre verdensdeler.

Eksterne lenker Rediger