Sida (Swedish International Development Cooperation Agency), Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, er en statlig svensk myndighet med hovedkontor i Stockholm og underordnet Utrikesdepartementet. Sidas mål er å bidra til å skape forutsetninger for fattige mennesker å forbedre sine levevilkår.

På linje med andre svenske myndigheter arbeider Sida selvstendig innenfor de rammer gitt av Riksdagen og regjeringen. De bestemmer de økonomiske rammene, hvilke land Sverige, og dermed Sida skal samarbeide med og hvilken innretning arbeidet skal ha. Sida har gjennom svenske ambassader lokal representasjon i et 50-tall land.

I 2005 hadde Sida 900 medarbeidere hvorav 190 var stasjonert i utlandet ved ambassader og konsulat i samarbeidsland. Personalet i Sverige finnes i Stockholm, Härnösand og Visby.

Sida styrer om lag 54 % – eller i 2006 cirka 15,9 milliarder kr – av Sveriges totale bidrag til det internasjonale utviklingssamarbeidet. Totalt var det svenske bidraget til bistand 29,3 milliarder svenske kroner i 2006.

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger