Jǫfraskinna

Jǫfraskinna var et nå forsvunnet sagahåndskrift som inneholdt deler av Heimskringla, nemlig fra et stykke ut i Ynglingasaga til et stykke ut i Olav den helliges saga. Håndskriftet er bare bevart i en kopi tatt av Jens Nilssøn på 1500-tallet.

Håndskriftet ble antakelig nedskrevet omkring 1260–1270, og befant seg på 1500-tallet i Oslo-traktene, for i 1568 tok den senere biskopen i Oslo, Jens Nilssøn, en avskrift av det mens han befant seg i Sannidal under den nordiske syvårskrigen. I 1655 ble håndskriftet innlevert til Københavns universitetsbibliothek, men i 1681 ble det utlånt til historieskriveren Torfæus, som tok det med seg til Norge og beholdt det til 1704, da det ble bragt tilbake til Danmark. Her brant det opp under brannen i København i 1728.

Jens Nilssøns kopi har vært kalt Codex Arna Magnæanus 37, Codex Norvegicus eller Codex Wormianus, og har tilhørt biskop Christian Worm i København (derav det siste av navnene). Senere ble det innlemmet i Arne Magnussøns samlinger, Arnamagnæanske samling.

LitteraturRediger