Jäniskoski-Niskakoskiområdet

Jäniskoski-Niskakoskiområdet er et område i russisk Lappland, øst for Enaresjøen og vest for Pasvikelva, på 176 kvadratkilometer. Finland solgte området til Sovjetunionen den 18. april 1947 på grunn av Jäniskoski-kraftverket i området og Niskakoski-reservoaret. Jäniskoski-Niskakoskiområdet var ikke en del av Sovjetunionens opprinnelige territorielle krav.[1][2].

Jäniskoski-Niskakoskiområdet er merket rosa på kartet

For å sikre trygg forsyning av nikkelgruvene i Petsamo, avtalte Finland å gi opp området Jäniskoski-Niskakoski. Et tidligere kraftverk hadde blitt ødelagt under krigen, og det ble vurdert til at Finland ikke hadde råd til å gjenoppbygge det på den tiden. Området ble betalt av Tyskland og kostnaden ble anslått til 700 millioner finske mark.

Tidligere, mens området hørte til Finland, var det en del av Enare kommune. Nå tilhører området byen Nikel i Petsjenga kommune.

Referanser

rediger