Isak Lundip atuarfia

Isak Lundip atuarfia er den eneste skolen i bygda Ammassivik, som ligger i Nanortalik kommune syd på Grønland. Skolen ble etablert i 1899 som et skolekapell av misjonærer fra Brødremenigheten.

Bygda har ca. 95 innbyggere, og skolen hadde kun 6 elever i skoleåret 2005/2006.