Irregulært militærvesen

Irregulært militærvesen er betegnelsen på et hvilket som helst atypisk militærvesen som skiller seg fra en regulær hær. Ved være definert ved utelukkelse er det betydelig mangfold i hva som kommer inn under betegnelsen irregulær hær. Det kan både referere til en form for militærlignende organisasjon eller til en form for taktikk som benyttes.

Irregulære soldater i Beauharnois, Quebec, 1800-tallet.

En irregulær militær enhet er en som ikke er en del av en regulær militær organisasjon. Et mangfold av betegnelser er gitt til slike irregulære enheter; «tropp», «gruppe», «bande», «styrke» og lignende. Irregulære er soldater som er tilknyttet slike grupperinger, eller er medlemmer av særskilte militære enheter som benytter seg av irregulær militærtaktikk. Irregulær krigføring er krigføring som benytter taktikk som vanligvis benyttes av irregulære militære organisasjoner. Som regel innebærer det å unngå slag i stort format, og fokuserer på mindre, fordekte trefninger, gjerne geriljakrig.

I humanitær folkerett refererer «irregulære styrker» til en kategori av krigførende bestående av enkeltindivider som utgjør en del av de militære styrkene til en krigførende part av en bevæpnet konflikt, internasjonal eller ikke internasjonal, men som ikke tilhører denne parts faste og regulære styrker, og operer i eller utenfor deres eget område, selv om området er under okkupasjon.[1]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Boczek, Boleslaw Adam (2005): International Law: A Dictionary, ISBN 0-8108-5078-8, ISBN 978-0-8108-5078-1, Scarecrow Press, s. 426

Litteratur rediger

  • Beckett, I. F. W. (15. september 2009): Encyclopedia of Guerrilla Warfare, Santa Barbara, California: Abc-Clio Inc. ISBN 0874369290. ISBN 9780874369298
  • Stone, Kathryn; Williams, Anthony R. (7. april 2003): All Necessary Means: Employing CIA Operatives in a Warfighting Role Alongside Special Operations Forces, United States Army War College (USAWC).
Autoritetsdata