Irish Socialist Republican Party

Irish Socialist Republican Party (ISRP) var et irsk politisk parti, som ble grunnlagt av James Connolly i den hensikt å etablere en irsk arbeiderrepublikk.

Partiet hadde aldri mer enn 40–50 medlemmer, og det var bare laget i Dublin som hadde kontinuerlig aktivitet. Det ble gjort forsøk på å opprettet lag i Cork og Belfast, men disse fikk aldri etablert seg skikkelig.

ISRP gav ut den første regelmessige sosialistiske avisen i Irland, Worker's Republic. Partiet stilte også kandidater i lokalvalg, representerte Irland i Den andre internasjonalen og agiterte omkring saker som boerkrigen og minnemarkeringene for 1798-opprøret. Det var det første partiet i Irland som fremmet kravet om en selvstendig republikk.

Connolly var heltidsansatt i partiet. Han forlot Irland og dro til USA i 1903 etter en intern konflikt, og kom ikke tilbake før i 1910. Det ser ut til at smålige konflikter i partiet og hans personlige økonomiske problemer var de fremste årsakene til at han reiste ut. Hovedkonflikten stod mellom Connolly og den andre ledende stjernen i partiet, Edward Stewart, om strategi for fagforeningsarbeid og valgorganisering. Partiet ble fullstendig inaktivt kort tid etter at Connolly forlot Irland. Han sammenlignet det å miste partiet med det å miste et barn.

I 1909 ble partiet gjenopprettet under et nytt navn, Socialist Party of Ireland. Dette lyktes ikke i å etablere seg skikkelig, først og fremst fordi Connolly da han kom tilbake fra USA året etter hadde kommet til at revolusjonen heller måtte utløses av en stor fagforening enn av et parti, og derfor engasjerte seg i Irish Transport and General Workers' Union og dens milits Irish Citizen Army.

Partiet ble igjen etablert i 1921 som Communist Party of Ireland.