Ionemotor

En ionemotor er en elektrisk drevet fremdriftsmotor som slipper ut ioner igjennom en dyse. Den er per idag kun brukt til romfart. Denne typen motorer finnes i elektrostatisk eller elektromagnetisk type.

Ionemotoren på romsonden Deep Space 1.

Ved å akselerere et stoff, som xenonatomer, gjennom et elektrisk felt kan en skille ut ioner. Disse slipper maskinen ut gjennom en dyse, ikke ulikt en rakett.

Ionemotoren er i dag bare brukt i det tomme verdensrommet. Motoren er avhengig av å være i et miljø uten sterk tyngdekraft og konkurrerende ioner. En farkost basert på dette systemet vil være avhengig av å bli bygd i verdensrommet eller å bli sendt dit for annen motorkraft.

Test av en ionemotor.

Motorens akselerasjon er relativt svak, men bygger konstant opp farten over veldig lang tid. Selve energieffektiviteten er i dag ti ganger større enn hos kjemiske romraketter,[1] noe som gir et mindre drivstofforbruk. En elektrisk motor kan i tillegg hente inn solenergi underveis i rommet.

På lengre distanser gir forskjellen i effektivitet store utslag. Der dagens kjemiske raketter ville bruke seks måneder på en tur imellom Jorden og Mars, vil en tenkt framtidig ionemotor klare det på mindre enn 40 dager.[2]

Denne formen for ionemotorer som er beskrevet her, må ikke forveksles med en atomelektrisk rakett eller fantasikonseptet ionekanon.

ReferanserRediger