Invasjoner av Afghanistan

Afghanistan har blitt invadert mange ganger gjennom historien, det har alltid vært uenighet om landets grenser og regjeringer. Mogul-herskerne i Sør-Asia, russiske tsarer, Sovjetunionen, Storbritannia og for tiden en amerikansk-ledet koalisjonsstyrke med NATO-soldater støttet av FN, har alle på et eller annet tidspunkt gjennomført en invasjon av Afghanistan.

Aleksander den store i kamp med den persiske kongen Dareios (pompeiisk mosaikk fra et opprinnelig gresk maleri fra det 4. århundre f.Kr., nå gått tapt).

Hensikt med invasjonerRediger

Sett fra et geopolitisk ståsted er kontroll over Afghanistan avgjørende for å opprettholde kontroll over Sør-Asia. Afghanistan spilte en viktig rolle i kampene som ble utkjempet i «det store spillet». Senere kamper om Afghanistan kan i utvidet forstand sees som et ledd i å få kontroll over Sør-Asia og naturressursene som finnes der, samt en kamp om den strategiske beliggenheten midt i Eurasia. Historisk sett har erobringen av Afghanistan også spilt en viktig rolle i invasjonen av India fra vest gjennom Khyber-passet.

Se ogsåRediger