Internasjonalt reindriftssenter

norsk statlig forvaltningsorgan

Internasjonalt reindriftssenter er et norsk statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.[1] Det ble opprettet i 2005 og har kontor i Kautokeino.[2]

Senteret skal innhente informasjon og dokumentasjon om tamreindrift og formidle om forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonelle kunnskaper fra reindrift. Senteret kan påpeke behov for forskning på aktuelle områder, og eventuelt ta initiativ til at det igangsettes relevant forskning ved forskningsinstitusjoner. Det skal også yte faglig og administrativ bistand til Verdensforbundet for reindriftsfolk og dets internasjonale aktiviteter.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger