InterCityLyn er navnet på Danmarks lyntogsforbindelser, dvs. hurtige persontog, som kun stopper i begrenset omfang underveis. Det er DSB, som står for driften av lyntogene, som supplerer de alminnelige InterCitytogene.

Kjøreplan

rediger

I 2020-køreplanen opereres med følgende InterCityLyn-forbindelser:

Med virkning fra 18. januar 2010 introduseres dessuten varianten ICL Nonstop. Mandag – torsdag kjører et tog morgen og eftermiddag Kastrup Lufthavn stasjonKøbenhavn HÅrhus H og motsatt andre kjører uten stop underveis.

Autoritetsdata