Instrument

Wikipedia-pekerside

Et instrument (fra latin instrumentum) er et konkret eller abstrakt verktøy en bruker for å se, måle eller produsere noe. Som regel fungerer et instrument som et mellomledd og et middel for å oppnå noe man ellers vanskelig kunne fått til. Dermed kan et instrument sies å være noe som forenkler en vanskelig oppgave, eller noe som muliggjør noe som ellers ville vært umulig.

Ordet instrument kan bli brukt om mange ting på norsk:

  • Et musikkinstrument blir brukt til å lage musikk.
  • Et måleinstrument produserer forskjellige mål, enten i vekt, lengde, volum, barometrisk press, etc.
  • Instrumentering i industrien går ut på automatisering av prosess-, regulerings- og kontrollsystem.
  • Torturinstrument er verktøy som blir brukte til å påføre andre smerte ved tortur
  • Kirurgiske instrument er verktøy som blir brukte i kirurgien
  • Abstrakte betydninger som f.eks. lovgiving er et godt instrument for å få bukt med kriminalitet
  • Økonomisk instrument om fond, lån, hedge-fond, aksjefond, diamanter, gull, osv.
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Instrument.