Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) er en del av Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og ble opprettet januar 2005.

Instituttet driver med omfattende forskning og undervisning innen de fagfelt som ligger i navnet. Rundt 100 vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstipendiater er engasjert i forskning, undervisning og formidling innen litteratur, områdekunnskap og språkvitenskap knyttet til europeiske språk, utenom de nordiske.

Kort historikk

rediger

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ble opprettet 1. januar 2005 etter en omorganisering ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. ILOS ble fra den datoen bestående av vitenskapelig ansatte fra det tidligere Institutt for britiske og amerikanske studier (IBA), det tidligere Germanistisk institutt (GI), det tidligere Klassisk og romansk institutt (KRI) – med unntak av de ansatte i klassiske fag, de ansatte i slavisk/baltisk fra Institutt for østeuropeiske og orientalske studier (IØO), og de ansatte i allmenn litteraturvitenskap fra Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (INL).

Studietilbud

rediger
Årsenhet, åtte studieprogram
 1. Allmenn litteraturvitenskap
 2. Engelsk
 3. Fransk
 4. Italiensk
 5. Portugisisk
 6. Russisk
 7. Spansk
 8. Tysk
Bachelor, to studieprogram
 1. Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap
 2. Europeiske språk (studieretninger: engelsk; fransk; italiensk; Latin-Amerika-studier; polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk; portugisisk; russisk; spansk; tysk)
Master, tre studieprogram
 1. Allmenn litteraturvitenskap
 2. Europeiske språk (studieretninger: English Language; English Literature, American and British Studies; fransk; italiensk; russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk; spansk, portugisisk og Latin-Amerika-studier; og tysk)

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata