Inspektør

En inspektør kan være flere ting. I Norge bruker man begrepet hovedsakelig ved to yrker og ved generell omtale:

  • Undervisningsinspektør ved en utdanningsinstitusjon
  • Politiinspektør ved en juridisk institusjon

I generell omtale bruker man ordet om folk som kan være ansatt som inspektør i mange ulike typer bedrifter, myndigheter og institusjoner. Man kan for eksempel være inspektør fra Mattilsynet og lignende.