Innebygd operativsystem

Et innebygd operativsystem er et operativsystem for et innebygd system. Slike operativsystemer er konstruerte for å være svært kompakte og effektive, og mangler mange funksjoner i generelle operativsystemer som ikke blir brukt i deres spesialiserte oppgaver. Innebygde operativsystemer er ofte også sanntids-operativsystemer.

Eksempler på innebygde operativsystemer er programvaren som benyttes i minibanker, CCTV-systemer og jukebokser.