Et innebygd system (engelsk: embedded system) er et datamaskin-basert system som tjener en bestemt hensikt, og som utfører én enkelt eller noen få operasjoner, ofte innenfor sanntidssystemer. Det er vanligvis innebygd i maskinvaren og dens mekaniske deler, og er ferdigprogrammert. Dette i kontrast til en generell datamaskin (deriblant en personlig datamaskin), som kan utføre forskjellige oppgaver avhengig av hvordan den programmeres.

Innsiden av et Netgear ADSL modem/ruter. Et moderne eksempel på et innebygd system, med blant annet en mikroprosessor (4), RAM (6) og Flashminne (7).

Innebygde systemer kontrollerer idag mange hjelpemidler, og er ofte gjenstand for masse-produksjon. De omfatter alt fra bærbare enheter som digitale klokker og digitale lydavspillere til større stasjonære installasjoner som trafikklys, kontrollere i fabrikker og systemer som kontrollerer kjernekraftverk.

Systemet kan variere fra det enkle, med én enkelt mikrokontroller-brikke, til komplekse systemer med flere enheter, periferiutstyr og nettverk plassert på innsiden av en svære chassiser.

Navnet «innebygd system» brukes tidvis også om systemer med en viss grad av mulighet til å programmeres. En PDA og en smarttelefon har for eksempel enkelte fellestrekk med innebygde systemer – deriblant operativsystemet og mikroprosessoren, men er ikke rene innebygde systemer, fordi ulike programmer kan lastes inn og ulike former for periferiutstyr kan tilkobles.

Eksterne lenker

rediger