Inkulturasjon

Inkulturasjon er et begrep benyttet i kristen missiologi, særlig innen katolsk missiologi. Det handler om tilpasningen av den måte den kristne tro forkynnes på under hensyntagen til de spesifikke kulturer som blir evangelisert. Uttrykket har fellestrekk med, men er ikke identisk med, sosiologiens adaptasjon. En vellykket inkulturasjon av kristendommen i en kultur innebærer på den ene side at kristendommen absorberes i denne kultur i en så stor grad at den ikke bare finner kulturelle uttrykk hjemmehørende i denne kulturelle omverden, men også blir en animerende kraft som transformerer den nye kulturen.

Uttrykket slo gjennom i missiologiske fagkretser omkring 1970, og ble videre popularisert i den katolske kirke av den pavelige encyklika Redemptoris Missio av pave Johannes Paul II (1990).

Apostelen Paulus' tale for grekerne på Areopagos i Athen (Apgj 17,22-33) kan sies å være det tidligste dokumenterte inkulturasjonsforsøk.