Informasjonsforvaltning

sikring av datakvalitet i en organisasjon gjennom dataens livsløp

Informasjonsforvaltning (eng. enterprise information management) er et felt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien som befatter seg med å sikre best mulig utnyttelse, kommunikasjon og beskyttelse av informasjon i en organisasjon.

Informasjonsforvaltning kombinerer innholdsforvaltning (enterprise content management, ECM) og forretningsinnsikt (BI). Mens innholdsforvaltning kun handler om dokumenter og ustrukturerte data, handler forretningsinnsikt om strukturerte data. I informasjonsforvaltning er det ikke et slikt skille.

Mens dataintegrasjon handler om å konsolidere og gjøre tilgjengelig data fra flere kilder, handler informasjonsforvaltning om å formidle informasjon basert på disse, eller andre data, på en strukturert måte.

Beslektede emner rediger

  • Dataforvaltning (data governance) ligner, men er hovedsakelig en innadrettet aktivitet som befatter seg med å gjøre data tilgjengelig, ikke hvordan de brukes.
  • Informasjonsintegrasjon (enterprise information integration) er teknologi for automatisk formidling av informasjon mellom IT systemer.