Dataforvaltning

alle disipliner knyttet til håndtering av data som en ressurs

Dataforvaltning[trenger referanse] eller dataadministrasjon (engelsk: data management) er prosessen med å sikre at virksomhetskritiske data for en organisasjon forvaltes på en strukturert og kvalitetssikret måte.

Motivasjon rediger

I de senere år har det vært mange beslektede initiativ innen forvaltning av IT-infrastruktur. Det kan nevnes grunndataforvaltning, metadata, datakvalitet, med videre. Ingen av disse ivaretar organisasjonens totale behov mht forvaltning av data. Dette, sammen med erkjennelsen av at data representerer verdier på lik linje med fysiske gjenstander, har drevet frem behovet for data governance. Dette er et begrep som er sterkt beslektet med begrepet dataansvarlig (data steward).

Beslektede og overlappende emner rediger

Informasjonsforvaltning (engelsk: enterprise information management, EIM) er et felt som tilsynelatende overlapper med data governance. Mens dataforvaltning er en innadrettet aktivitet, som skal sikre at data gjøres effektivt tilgjengelig, er informasjonsforvaltning en utadrettet aktivitet som skal sikre at informasjon blir formidlet riktig til de riktige mottagerne.

Datastyring (engelsk: data governance) er et fagfelt under dataadministrasjon som omfatter styring av hvordan data behandles og lagres, inkludert utforming av dataretningslinjer (data policy).

Se også rediger