Indremisjon er et begrep som benyttes om kristent misjonsarbeid i eget land til motsetning av ytremisjon – som handler om (støtte til) misjonsvirksomhet i andre land og verdensdeler.[1] I Norge finnes det flere indremisjonsorganisasjoner innenfor Den norske kirke:

Pastor Johan Storjohann, «Sjømannsmisjonens far», utenfor misjonsteltet på Sagene i Oslo mellom 1875 og 1880. Storjohann var 1873-1880 sekretær for indremisjonen i Kristiania («bymisjonen»), der han opprettet misjonsskolen Hauges Minde.

Referanser rediger

  1. ^ Norgeshistorie.no, Bjørg Seland: «Lekmannsrørsla». Hentet 19. des. 2016.