Indremisjonsforbundet

Indremisjonsforbundet (ImF) er en evangelisk-luthersk vekkelsesbevegelse i Norge. Forbundet er en sammenslutning av 1500 kristne lag og foreninger, hovedsakelig i Møre og Romsdal, Hordaland, Sogn og Fjordane, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland, men har også en del arbeid i Finnmark, blant annet deleier av Alta folkehøgskole sammen med Normisjon.

ImF ble grunnlagt 19. oktober 1898, da utsendinger fra kristne enkelstående og samarbeidende forsamlinger gikk sammen. De ville organisere seg, og i 1897 gikk diskusjonen om hvorvidt de skulle gå inn i det som da het Lutherstiftelsen (i dag Normisjon), eller starte noe eget. Resultat ble Det Vestlandske Indremisjonsforbund (DVI), som i 2000 skiftet navn til Indremisjonsforbundet.

ImF er oppbygd av 12 selvstendige kretser, og et sentralstyre velges av utsendinger fra disse annethvert år på en generalforsamling. Nåværende generalsekretær er Erik Furnes.

ImFs motto er: «Med Guds ord til folket»

Eksterne lenkerRediger