Individuell utviklingsplan

En individuell utviklingsplan er et dokument laget av et individ som viser en plan for egenutvikling i løpet av neste periode, vanligvis en år. Slike planer brukes av og til av ansatte i arbeidslivet, men det går også an å lage individuelle utviklingsplaner for ledere.[1] Ulike varianter brukes også i utdannings- og yrkesrådgivning.

I arbeidslivetRediger

Etter at planen er laget gås den gjerne gjennom sammen med en leder for å diskutere om de individuelle målene passer med selskapets mål. Man kan da diskutere ulike alternativer og tilnærminger for å oppnå planen. På slutten året (eller neste tidsperiode) gjennomgås planen for å se hvor mange mål som er oppfylt og for å se på hva som er de nye målene og planene for neste år.

Innholdet i en individuell utviklingsplan kan variere. Noen ansatte fokuserer på å fikse svakheter, mens andre fokuserer på å spille på sine styrker. Noen fokuserer på kortsiktige mål og utvikling, mens andre på lang sikt. En nøkkelkomponent for en god individuell utviklingsplan er at den ansatte føler den har totalt eierskap over innholdet. Det er generelt ansett som en dårlig praksis å skrive det "sjefen ønsker å høre".

For barn i barnehagealderRediger

Det offentlige i Norge har utformet individuelle utviklingsplaner for barn som mottar spesialpedagogisk.[2]

I videregående opplæringRediger

I 2007 initierte kunnskapsdepartementet et forsøk med individuelle utviklingsplaner i videregående opplæring for å redusere omvalg og frafall i videregående opplæring.[3]

Se ogsåRediger

  • Individuell plan, betegnelse på en plan som viser mål, ressurser og behov for personer som mottar offentlige tjenester i Norge

ReferanserRediger

  1. ^ «11 Goals To Include on a Development Plan For Managers | Indeed.com». 
  2. ^ «Bergen kommune - Individuell utviklingsplan (IUP) for barn i barnehagealder». Bergen kommune (norsk). Besøkt 6. november 2022. 
  3. ^ PDF, Last siden som; utviklingsplan”, Tittel:Evaluering av forsøket med bruk av ”min; rapporten (PDF), Rapporten:Last ned; rapporten (PDF), Last ned; management, Utgiver:Rambøll; År:2011. «Individuell utviklingsplan». www.udir.no. Besøkt 6. november 2022.