Indisk pariahund

Indisk pariahund er et felles begrep som omfatter omflakkende villhunder som lever og formerer seg fritt i India. Begrepet benyttes også i noen grad om santalhunder, som mange mener er ekte dingoer (Canis dingo) i sin mest opprinnelige form. Om det fortsatt eksisterer ekte santalhunder i India er imidlertid uavklart. Den indiske pariahunden har også gitt opphav til fellesbetegnelsen pariahund.

Indisk pariahund

Indiske pariahunder lever i nær tilknytting til befolkningen, uten å være eiet av noen. Den formerer seg fritt og livnærer seg av rester etter befolkningen, skadedyr og kadavre dem måtte komme over. Utseendet er uensartet, selv om flertallet ser ut til ha et spisshundpreg.