Ikke-lineært system

Diagram som viser to ulike skisser, en med rett stiplet linje, altså lineær, og en med stiplet linje som ikke er rett, altså ikke-lineær
Diagram over lineært system (til venstre) og ikke-lineært system (til høyre)

Adjektivet ulineær eller synonymt ikke-lineær brukes i matematikk, i naturvitenskap og også i generell språkbruk for å karakterisere et system som ikke er lineært.

Ofte ser en ulineær brukt med gradbøyning, som i «mer eller mindre ulineært» eller i «systemet er sterkt ulineært». Adjektivet brukes da for å kakterisere en form for irregularitet.

Eksempler på ulineære funksjoner: