Ibsenmuseene i Norge

Ibsenmuseene i Norge er et nettverkssamarbeid mellom Henrik Ibsen Museum i Skien, Ibsenmuseet i Grimstad og Ibsenmuseet i Oslo.

Museene samarbeider og presenrerer ulike deler av Henrik Ibsens liv og forfatterskap. Museet i Skien har sitt fokus på Henrik Ibsens barndomsår, hans skolegang, oppvekst og familiære forhold, mens museet i Grimstad ivaretar dikterens ungdom, første forelskelser og dikteriske debut, mens museet i Oslo har ansvar for den gamle, verdensberømte dikter som etter 27 års opphold i utlandet vendte tilbake til Norge i 1891.

Samarbeidet gjorde det mulig for museene i Skien og Grimstad og overlate til museet i Oslo møbler som opprinnelig hørte hjemme i leiligheten i Arbins gate, og heller fokusere på hvert sitt unike preg.

Ibsenmuseene inngår også i et samarbeid med andre litterære museer i Norden. Blant annet arrangeres det årlige seminarer som går på rundgang mellom de ulike aktørene i samtlige deltakerlandene. Ibsenmuseene fungerer ikke bare som litterære møtepunkter og dramatiske arenaer lokalt, men er på flere hold engasjert i ulike internasjonale sammenhenger som følger opp de temaene dramatikeren selv reiste i sin diktning.

Henrik Ibsen Museum, Skien | Ibsen-museet i Grimstad | Ibsenmuseet i Oslo