ICD-10 kapittel XVI: P00-P96 – Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden

Denne artikkel er sekstende kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

P00-P96 – Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden rediger

P00-P04 Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning rediger

P05-P08 Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst rediger

P10-P15 Fødselsskader rediger

P20-P29 Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden rediger

P35-P39 Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden rediger

P50-P61 Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt rediger

P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt rediger

Inklusiv: Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser forårsaket av barnets reaksjon på endokrine og metabolske faktorer hos mor, eller dets tilpasning til livet utenfor livmoren

P70 – Forbigående forstyrrelser i karbohydratmetabolismen for foster og nyfødt rediger

P70.0 – Syndrom hos barn av mor med svangerskapsdiabetes
P70.1 – Syndrom hos barn av diabetisk mor
P70.2 – Diabetes mellitus hos nyfødt
P70.3 – Iatrogen hypoglykemi hos nyfødt
P70.4 – Annen hypoglykemi hos nyfødt
P7.8 – Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i karbohydratmetabolismen hos foster og nyfødt
P7.9 – Uspesifisert forbigående forstyrrelse i karbohydratmetabolismen hos foster og nyfødt

P71 – Forbigående forstyrrelser i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt rediger

P71.0 – Kumelkhypokalsemi hos nyfødt
P71.1 – Annen hypokalsemi hos nyfødt
Eksklusiv: P71.4 – Hypoparatyreoidisme hos nyfødt
P71.2 – Hypomagnesemi hos nyfødt
P71.3 – Tetani hos nyfødt uten kalsium- eller magnesiummangel
P71.4 – Forbigående neonatal hypoparatyreoidisme
P71.8 – Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt
P71.9 – Uspesifisert forbigående forstyrrelse i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt

P72 – Andre forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt rediger

Eksklusiv: E07.1 – Dyshormogenetisk struma
E03.0-E03.1 – Medfødt hypotyreose med eller uten struma
E07.1 – Pendreds syndrom
P72.0 – Struma hos nyfødt, ikke klassifisert annet sted
P72.1 – Forbigående hypertyreose hos nyfødt
P72.2 – Andre forbigående forstyrrelser i tyreoideafunksjon hos nyfødt, ikke klassifisert annet sted
P72.8 – Andre spesifiserte forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt
P72.9 – Uspesifisert forbigående endokrin forstyrrelse hos nyfødt

P74 – Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser og metabolske forstyrrelser hos nyfødt rediger

P74.0 – Sen metabolsk acidose hos nyfødt
P74.1 – Dehydrering hos nyfødt
P74.2 – Forstyrrelser av natriumbalansen hos nyfødt
P74.3 – Forstyrrelser i kaliumbalansen hos nyfødt
P74.4 – Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser hos nyfødt
P74.5 – Forbigående tyrosinemi hos nyfødt
P74.8 – Andre spesifiserte forbigående metabolske forstyrrelser hos nyfødt
P74.9 – Uspesifisert forbigående metabolsk forstyrrelse hos nyfødt

P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt rediger

P80-P83 Tilstander som angår hud og temperaturregulering hos foster og nyfødt rediger

P90-P96 Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden rediger

Kilder rediger