ICD-10 kapittel VI: G00-G99 – Sykdommer i nervesystemet

Denne artikkel er sjette kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

G00-G99 – Sykdommer i nervesystemet rediger

G00-G09 – Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet rediger

G10-G13 – Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet rediger

G20-G26 – Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser rediger

G30-G32 – Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet rediger

G30 – Alzheimers sykdom rediger

G31 – Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet rediger

 • G31.0 Lokalisert hjerneatrofi
 • G31.1 Senil hjernedegenerasjon
 • G31.2 Degenerasjon av sentralnervesystemet som skyldes alkohol
 • G31.8 Andre spesifiserte degenerative sykdommer i sentralnervesystemet
  • Degenerasjon av grå hjernesubstans Alpers sykdom
  • Subakutt nekrotiserende encefalopati Leighs sykdom
  • Inkl: (Demens)(Sykdom) med Lewy-legeme(r)
 • G31.9 Uspesifisert degenerativ sykdom i sentralnervesystemet

G32 – Andre degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted rediger

 • G32.0 Subakutt kombinert degenerasjon av ryggmarg ved sykdommer klassifisert annet sted
 • G32.8 Andre spesifiserte degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

G35-G37 – Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet rediger

G35 – Multippel sklerose (MS) rediger

G36 – Annen akutt disseminert demyelinisering rediger

G36.0 – Neuromyelitis optica[Devics syndrom]
G36.1 – Akutt og subakutt hemoragisk leukoencefalitt [Hursts sykdom]
G36.8 – Annen spesifisert akutt disseminert demyelinisering
G36.9 – Uspesifisert akutt disseminert demyelinisering

G37 – Andre demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet rediger

G37.0 – Diffus sklerose
G37.1 – Sentral demyelinisering av corpus callosum
G37.2 – Sentral pontin myelinolyse
G37.3 – Akutt tverrsnittsmyelitt ved demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet
G37.4 – Subakutt nekrotiserende myelitt
G37.5 – Konsentrisk sklerose [Balós sykdom]
G37.8 – Andre spesifiserte demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet
G37.9 – Uspesifisert demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet

G40-G47 – Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser rediger

G47 – Søvnforstyrrelser rediger

Eksklusiv: F51 – Ikke-organiske søvnforstyrrelser
G47.0 – Innsovnings- og søvnforstyrrelser (insomni), Søvnløshet
G47.1 – Eksessiv somnolens (hypersomni)
G47.2 – Forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen, Døgnrytmeforstyrrelser
Forsinket søvnrytmesyndrom
Irregulært søvn-våken-mønster
G47.3 – Søvnapné, obstruktiv og sentral
G47.4 – Narkolepsi og katapleksi
G47.8 – Andre spesifiserte søvnforstyrrelser
Kleine-Levins syndrom
G47.9 – Uspesifisert søvnforstyrrelse

G50-G59 – Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus rediger

G60-G64 – Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet rediger

G60 – Arvelig og idiopatisk nevropati rediger

G60.0 – Arvelig motorisk og sensorisk nevropati
G60.1 – Refsums sykdom
G60.2 – Nevropati i tilknytning til arvelig ataksi
G60.3 – Idiopatisk progressiv nevropati
G60.8 – Annen spesifisert arvelig og idiopatisk nevropati
G60.9 – Uspesifisert arvelig og idiopatisk nevropati

G61 – Inflammatorisk polynevropati rediger

G61.0 – Guillain-Barrés syndrom
G61.1 – Serumnevropati
G61.8 – Andre spesifiserte inflammatoriske polynevropatier
G61.9 – Uspesifisert inflammatorisk polynevropati

G62 – Andre polynevropatier rediger

G62.0 – Legemiddelutløst polynevropati
G62.1 – Alkoholisk polynevropati
G62.2 – Polynevropati som skyldes andre giftstoffer
G62.8 – Andre spesifiserte polynevropatier
G62.9 – Uspesifisert polynevropati

G63 – Polynevropati ved sykdommer klassifisert annet sted rediger

G63.0 – Polynevropati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
G63.1 – Polynevropati ved neoplastisk sykdom
G63.2 – Diabetisk polynevropati
G63.3 – Polynevropati ved andre endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser
G63.4 – Polynevropati ved mangelsykdom
G63.5 – Polynevropati ved systemisk bindevevssykdom (immunopatier)
G63.6 – Polynevropati ved andre lidelser i muskel-skjelettsystemet
G63.8 – Polynevropati ved andre sykdommer klassifisert annet sted

G70-G73 – Sykdommer i nevromuskulær overgang og muskler rediger

G70 – Myasthenia gravis og andre nevromuskulære forstyrrelser rediger

G71.0 – Muskeldystrofi
Duchennes muskeldystrofi

G71 – Primære muskelsykdommer rediger

G72 – Andre myopatier rediger

G73 – Forstyrrelser i nevromuskulær overgang og muskler ved sykdommer klassifisert annet sted rediger

G80-G83 – Cerebral parese og andre syndromer med lammelse rediger

G80 – Cerebral parese

G90-G99 – Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet rediger

Kilder rediger