ICD-10 kapittel IV: E00-E90 – Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser

Wikimedia-listeartikkel

Denne artikkel er fjerde kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

E00-E90 – Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser rediger

Merk: Alle svulster, uannsett om de er funksjonelt aktive eller ikke, er klassifisert i kapittel II – Svulster.
Hensiktsmessige blikkoder i dette kapitlet (f.eks. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.x) kan, dersom det er mulig, brukes som tilleggskoder for å angi enten funksjonell aktivitet i svulster og ektopisk endokrint vev eller hyperfunksjon og hypofunksjon i endokrine kjertler i tilknytning til svulster og andre tilstander klassifisert i andre kapitler.
Eksklusiv: P70-P74 – Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt
O00-O99 – Komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid
R00-R99 – Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted

E00-E07 – Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon rediger

– Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon(E00-E07) rediger

E00 – Medfødt jodmangelsyndrom rediger

Inklusiv: Endemiske tilstander som har en sammenheng med jodmangel i visse områder enten direkte eller som en konsekvens av jodmangel hos mor. Noen av tilstandene ledsages ikke av hypotyreose, men er en konsekvens av utilstrekkelig sekresjon av tyreoideahormoner på fosterstadiet. Strumafaktorer som er utløst av miljøpåvirkning kan være medvirkende.
Bruk hvis mulig tilleggskode F70 - F79 for å angi eventuell ledsagende mental retardasjon.
Eksklusiv: E02 – subklinisk jodmangelhypotyreose
E00.0 – Medfødt jodmangelsyndrom, nevrologisk type
Endemisk kretinisme, nevrologisk type
E00.1 – Medfødt jodmangelsyndrom, myksødematøs type
Endemisk kretinisme:
-hypotyreot
-myksødematøs type
E00.2 – Medfødt jodmangelsyndrom, blandet type
Endemisk kretinisme, blandet type
E00.9 – Uspesifisert medfødt jodmangelsyndrom
Endemisk kretinisme ikke nærmere angitt
Medfødt jodmangelhypotyreose ikke nærmere angitt

E01 – Jodmangelrelaterte sykdommer i skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea) og beslektede tilstander rediger

Eksklusiv: E00.x – Medfødt jodmangelsyndrom
Subklinisk jodmangelhypotyreose se E02
E01.0 – Jodmangelrelatert diffust (endemisk) struma
E01.1 – Jodmangelrelatert flerknutet (endemisk) struma
Jodmangelrelatert knutestruma
E01.2 – Uspesifisert jodmangelrelatert (endemisk) struma
Endemisk struma ikke nærmere angitt
E01.8 – Andre spesifiserte jodmangelrelaterte sykdommer i skjoldbruskkjertel og beslektede tilstander
Ervervet jodmangelhypotyreose ikke nærmere angitt

E02 – Subklinisk jodmangelhypotyreose rediger

E03 – Annen hypotyreose rediger

Eksklusiv: E89.0 – Hypotyreose etter behandling
Jodmangelrelatert hypotyreose se E00 - E02
E03.0 – Medfødt hypotyreose med diffust struma
Medfødt (ikke-toksisk) struma:
-parenkymatøst
-ikke nærmere angitt
Eksklusiv: P72.0 – Forbigående medfødt struma med normal funksjon
E03.1 – Medfødt hypotyreose uten struma
Aplasi av skjoldbruskkjertel (med myksødem)
Medfødt:
-atrofi av skjoldbruskkjertel
-hypotyreose ikke nærmere angitt
E03.2 – Hypotyreose som skyldes legemidler og andre eksogene stoffer
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
E03.3 – Hypotyreose etter infeksjon
E03.4 – Atrofi av skjoldbruskkjertel (ervervet)
Eksklusiv: E03.1 – Medfødt atrofi av skjoldbruskkjertel
E03.5 – Myksødemkoma
E03.8 – Annen spesifisert hypotyreose
E03.9 – Uspesifisert hypotyreose
Myksødemikke nærmere angitt

E04 – Annen ikke-toksisk struma rediger

Eksklusiv: E00 - E02 – Jodmangelrelatert struma
Medfødt struma:
-diffust se E03.0
-parenkymatøst se E03.0
-ikke nærmere angitt se E03.0
E04.0 – Ikke-toksisk diffust struma
Struma, ikke-toksisk:
-diffust (kolloid)
-enkelt
E04.1 – Ikke-toksisk enkel knute i skjoldbruskkjertel
Cystisk knute i skjoldbruskkjertel ikke nærmere angitt
Ikke-toksisk enkeltknutet struma
Kolloid knute (cystisk/i skjoldbruskkjertel)
E04.2 – Ikke-toksisk flerknutet struma
Cystisk struma ikke nærmere angitt
Flerknutet (cystisk) struma ikke nærmere angitt
E04.8 – Annen spesifisert ikke-toksisk struma
E04.9 – Uspesifisert ikke-toksisk struma
Knutestruma (ikke-toksisk) ikke nærmere angitt
Struma ikke nærmere angitt

E05 – Tyreotoksikose (hypertyreose) rediger

Eksklusiv: E06.2 – Kronisk tyreoiditt med forbigående tyreotoksikose
Tyreotoksikose hos nyfødt se P72.1
E05.0 – Tyreotoksikose med diffust struma
Eksoftalmus eller toksisk struma ikke nærmere angitt
Graves sykdom
Toksisk diffust struma
E05.1 – Tyreotoksikose med toksisk enkel knute i skjoldbruskkjertel
Tyreotoksikose med toksisk enkeltknutet struma
E05.2 – Tyreotoksikose med toksisk flerknutet struma
Toksisk knutestruma ikke nærmere angitt
E05.3 – Tyreotoksikose på grunn av ektopisk skjoldbruskkjertelvev
E05.4 – Iatrogen tyreotoksikose
E05.5 – Tyreotoksisk krise
E05.8 – Annen spesifisert tyreotoksikose
Overproduksjon av tyreoideastimulerende hormon (TSH)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.
E05.9 – Uspesifisert tyreotoksikose
Hypertyreose ikke nærmere angitt
Tyreotoksisk hjertesykdom se I43.8

E06 – Tyreoiditt rediger

Eksklusiv: O90.5 – Tyreoiditt etter fødsel
E06.0 – Akutt tyreoiditt
Abscess i skjoldbruskkjertel
Tyreoiditt:
-purulent
-pyogen
Bruk hvis mulig tilleggskode B95 - B97 for å angi mikroorganisme.
E06.1 – Subakutt tyreoiditt
Kjempecelletyreoiditt
Tyreoiditt:
-de Quervains
-granulomatøs
-ikke-purulent
Eksklusiv: E06.3 – Autoimmun tyreoiditt
E06.2 – Kronisk tyreoiditt med forbigående tyreotoksikose
Eksklusiv: E06.3 – Autoimmun tyreoiditt
E06.3 – Autoimmun tyreoiditt
Hashimotos tyreoiditt
Hashitoksikose (forbigående)
Lymfadenomatøst struma
Lymfocytt-tyreoiditt
Struma lymphomatosa
E06.4 – Legemiddelutløst tyreoiditt
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
E06.5 – Annen kronisk tyreoiditt
Riedels struma
Tyreoiditt:
-kronisk:
-fibrøs
-ikke nærmere angitt
-lignøs
E06.9 – Uspesifisert tyreoiditt

E07 – Andre forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon rediger

E07.0 – Hypersekresjon av kalsitonin
CC-cellehyperplasi i skjoldbruskkjertel
Hypersekresjon av tyreokalsitonin
E07.1 – Dyshormonelt struma
Familiær dyshormonelt struma
Pendreds syndrom
Eksklusiv: P72.0 – Forbigående medfødt struma med normal funksjon
E07.8 – Andre spesifiserte forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon
Blødning i skjoldbruskkjertel
Infarkt i skjoldbruskkjertel
Lavt T3-syndrom
Unormalt tyroksinbindende globulin
E07.9 – Uspesifisert forstyrrelse i skjoldbruskkjertelfunksjon

E10-E14 – Diabetes mellitus rediger

Bruk hvis der er mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis sykdommen er legemiddelutløst.

E10 – Diabetes mellitus type I rediger

Eksklusiv: Diabetes mellitus
-hos nyfødt se P70.2
-under svangerskap, ved fødsel og i barseltid se O24.x
-underernæringsrelatert se E12.x
Glykosuri:
-renal se E74.8
-ikke nærmere angitt se R81
Nedsatt glukosetoleranse se R73.0
Postoperativ hypoinsulinemi se E89.1
E10.0 Ved koma
Diabetisk:
-hyperosmolært koma
-hypoglykemisk koma
-koma med eller uten ketoacidose
Hyperglykemisk koma ikke nærmere angitt
E10.1 Med ketoacidose
Diabetisk:
-acidose, uten opplysning om koma
-ketoacidose, uten opplysning om koma
E10.2 Med nyrekomplikasjoner
Diabetisk nefropati se N08.3
Intrakapillær glomerulonefrose se N08.3
Kimmelstiel-Wilsons syndrom se N08.3
E10.3 Med øyekomplikasjoner
Diabetisk:
-grå stær se H28.0
-retinopati se H36.0
E10.4 Med nevrologiske komplikasjoner
Diabetisk:
-amyotrofi se G73.0
-autonom nevropati se G99.0
-mononevropati se G59.0
-polynevropati se G63.2
-autonom se G99.0
E10.5 Med perifere sirkulasjonsforstyrrelser
Diabetisk:
-gangren
-perifer angiopati se I79.2
-sår
E10.6 Med andre spesifiserte komplikasjoner
Diabetisk artropati se M14.2
-nevrogen se M14.6
E10.7 Med flere komplikasjoner
E10.8 Med uspesifiserte komplikasjoner
E10.9 Uten komplikasjoner

E11 – Diabetes mellitus type II rediger

Eksklusiv: Diabetes mellitus
-hos nyfødt se P70.2
-under svangerskap, ved fødsel og i barseltid se O24.x
-underernæringsrelatert se E12.x
Glykosuri:
-renal se E74.8
-ikke nærmere angitt se R81
Nedsatt glukosetoleranse se R73.0
Postoperativ hypoinsulinemi se E89.1
E11.0 Ved koma
Diabetisk:
-hyperosmolært koma
-hypoglykemisk koma
-koma med eller uten ketoacidose
Hyperglykemisk koma ikke nærmere angitt
E11.1 Med ketoacidose
Diabetisk:
-acidose, uten opplysning om koma
-ketoacidose, uten opplysning om koma
E11.2 Med nyrekomplikasjoner
Diabetisk nefropati se N08.3
Intrakapillær glomerulonefrose se N08.3
Kimmelstiel-Wilsons syndrom se N08.3
E11.3 Med øyekomplikasjoner
Diabetisk:
-grå stær se H28.0
-retinopati se H36.0
E11.4 Med nevrologiske komplikasjoner
Diabetisk:
-amyotrofi se G73.0
-autonom nevropati se G99.0
-mononevropati se G59.0
-polynevropati se G63.2
-autonom se G99.0
E11.5 Med perifere sirkulasjonsforstyrrelser
Diabetisk:
-gangren
-perifer angiopati se I79.2
-sår
E11.6 Med andre spesifiserte komplikasjoner
Diabetisk artropati se M14.2
-nevrogen se M14.6
E11.7 Med flere komplikasjoner
E11.8 Med uspesifiserte komplikasjoner
E11.9 Uten komplikasjoner

E12 – Underernæringsrelatert diabetes mellitus rediger

Inklusiv: Underernæringsrelatert diabetes mellitus
-type I
-type II
Eksklusiv: P70.2 – Diabetes mellitus hos nyfødt
Diabetes mellitus under svangerskap, fødsel og barseltid se O24.x
Glykosuri:
-renal se E74.8
-ikke nærmere angitt se R81
Nedsatt glukosetoleranse se R73.0
Postoperativ hypoinsulinemi se E89.1
E12.0 Ved koma
Diabetisk:
-hyperosmolært koma
-hypoglykemisk koma
-koma med eller uten ketoacidose
Hyperglykemisk koma ikke nærmere angitt
E12.1 Med ketoacidose
Diabetisk:
-acidose, uten opplysning om koma
-ketoacidose, uten opplysning om koma
E12.2 Med nyrekomplikasjoner
Diabetisk nefropati se N08.3
Intrakapillær glomerulonefrose se N08.3
Kimmelstiel-Wilsons syndrom se N08.3
E12.3 Med øyekomplikasjoner
Diabetisk:
-grå stær se H28.0
-retinopati se H36.0
E12.4 Med nevrologiske komplikasjoner
Diabetisk:
-amyotrofi se G73.0
-autonom nevropati se G99.0
-mononevropati se G59.0
-polynevropati se G63.2
-autonom se G99.0
E12.5 Med perifere sirkulasjonsforstyrrelser
Diabetisk:
-gangren
-perifer angiopati se I79.2
-sår
E12.6 Med andre spesifiserte komplikasjoner
Diabetisk artropati se M14.2
-nevrogen se M14.6
E12.7 Med flere komplikasjoner
E12.8 Med uspesifiserte komplikasjoner
E12.9 Uten komplikasjoner

E13 – Andre spesifiserte typer diabetes mellitus rediger

Eksklusiv: Diabetes mellitus
-hos nyfødt se P70.2
-type I se E10.x
-type II se E11.x
-under svangerskap, ved fødsel og i barseltid se O24.x
-underernæringsrelatert se E12.x
Glykosuri:
-renal se E74.8
-ikke nærmere angitt se R81
Nedsatt glukosetoleranse se R73.0
Postoperativ hypoinsulinemi se E89.1
E13.0 Ved koma
Diabetisk:
-hyperosmolært koma
-hypoglykemisk koma
-koma med eller uten ketoacidose
Hyperglykemisk koma ikke nærmere angitt
E13.1 Med ketoacidose
Diabetisk:
-acidose, uten opplysning om koma
-ketoacidose, uten opplysning om koma
E13.2 Med nyrekomplikasjoner
Diabetisk nefropati se N08.3
Intrakapillær glomerulonefrose se N08.3
Kimmelstiel-Wilsons syndrom se N08.3
E13.3 Med øyekomplikasjoner
Diabetisk:
-grå stær se H28.0
-retinopati se H36.0
E13.4 Med nevrologiske komplikasjoner
Diabetisk:
-amyotrofi se G73.0
-autonom nevropati se G99.0
-mononevropati se G59.0
-polynevropati se G63.2
-autonom se G99.0
E13.5 Med perifere sirkulasjonsforstyrrelser
Diabetisk:
-gangren
-perifer angiopati se I79.2
-sår
E13.6 Med andre spesifiserte komplikasjoner
Diabetisk artropati se M14.2
-nevrogen se M14.6
E13.7 Med flere komplikasjoner
E13.8 Med uspesifiserte komplikasjoner
E13.9 Uten komplikasjoner

E14 – Uspesifisert diabetes mellitus rediger

Inklusiv: Diabetes mellitus ikke nærmere angitt
Eksklusiv: Diabetes mellitus
-hos nyfødt se P70.2
-type I se E10.x
-type II se E11.x
-under svangerskap, ved fødsel og i barseltid se O24.x
-underernæringsrelatert se E12.x
Glykosuri:
-renal se E74.8
-ikke nærmere angitt se R81
Nedsatt glukosetoleranse se R73.0
Postoperativ hypoinsulinemi se E89.1
E14.0 Ved koma
Diabetisk:
-hyperosmolært koma
-hypoglykemisk koma
-koma med eller uten ketoacidose
Hyperglykemisk koma ikke nærmere angitt
E14.1 Med ketoacidose
Diabetisk:
-acidose, uten opplysning om koma
-ketoacidose, uten opplysning om koma
E14.2 Med nyrekomplikasjoner
Diabetisk nefropati se N08.3
Intrakapillær glomerulonefrose se N08.3
Kimmelstiel-Wilsons syndrom se N08.3
E14.3 Med øyekomplikasjoner
Diabetisk:
-grå stær se H28.0
-retinopati se H36.0
E14.4 Med nevrologiske komplikasjoner
Diabetisk:
-amyotrofi se G73.0
-autonom nevropati se G99.0
-mononevropati se G59.0
-polynevropati se G63.2
-autonom se G99.0
E14.5 Med perifere sirkulasjonsforstyrrelser
Diabetisk:
-gangren
-perifer angiopati se I79.2
-sår
E14.6 Med andre spesifiserte komplikasjoner
Diabetisk artropati se M14.2
-nevrogen se M14.6
E14.7 Med flere komplikasjoner
E14.8 Med uspesifiserte komplikasjoner
E14.9 Uten komplikasjoner

E15-E16 – Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens (pancreas) hormonsekresjon rediger

E15 – Ikke-diabetisk hypoglykemisk koma rediger

Hyperinsulinisme med hypoglykemisk koma
Hypoglykemisk koma ikke nærmere angitt
Legemiddelutløst insulinkoma hos ikke-diabetikere
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

E16 – Andre forstyrrelser i bukspyttkjertelens hormonsekresjon rediger

E16.0 – Legemiddelutløst hypoglykemi uten koma
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
E16.1 – Annen hypoglykemi
Funksjonell ikke-hyperinsulinemisk hypoglykemi
Hyperinsulinisme:
-funksjonell
-ikke nærmere angitt
Hyperplasi av bukspyttkjertelens betaceller (Langerhans' øyer) ikke nærmere angitt
Ketotisk hypoglykemi
Posthypoglykemisk koma med encefalopati
E16.2 – Uspesifisert hypoglykemi
E16.3 – Økt glukagonsekresjon
Hyperplasi av bukspyttkjertelens endokrine celler med overproduksjon av glukagon
E16.4 – Unormal gastrinsekresjon
Hypergastrinemi
Zollinger-Ellisons syndrom
E16.8 – Andre spesifiserte forstyrrelser i bukspyttkjertelens hormonsekresjon
Økt endokrinsekresjon fra bukspyttkjertel av:
-pankreatisk polypeptid
-somatostatin
-vasoaktivt intestinalt peptid
-veksthormon-frigjørende hormon
E16.9 – Uspesifisert forstyrrelse i bukspyttkjertelens hormonsekresjon
Pankreatisk endokrin cellehyperplasi ikke nærmere angitt
Øycellehyperplasi ikke nærmere angitt

E20-E35 – Forstyrrelser i andre endokrine kjertler rediger

Eksklusiv: N64.3 – Galaktoré
Gynekomasti se N62

E20 – Hypoparatyreoidisme rediger

Eksklusiv: D82.1 – Di Georges syndrom
Forbigående neonatal hypoparatyreoidisme se P71.4
Hypoparatyreoidisme etter behandling se E89.2
Tetani ikke nærmere angitt se R29.0
E20.0 – Idiopatisk hypoparatyreoidisme
E20.1 – Pseudohypoparatyreoidisme
E20.8 – Annen spesifisert hypoparatyreoidisme
E20.9 – Uspesifisert hypoparatyreoidisme
Paratyreoid tetani

E21 – Hyperparatyreoidisme og andre forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel (glandulae parathyreoideae) rediger

Eksklusiv: Osteomalasi
-hos små barn og ungdom se E55.0
-hos voksne se M83.x
E21.0 – Primær hyperparatyreoidisme
Hyperplasi av biskjoldbruskkjertel
Osteitis fibrosa cystica generalisata (von Recklinghausens bensykdom)
E21.1 – Sekundær hyperparatyreoidisme, ikke klassifisert annet sted
Eksklusiv: N25.8 – Sekundær hyperparatyreoidisme på grunn av nyresykdom
E21.2 – Annen hyperparatyreoidisme
Eksklusiv: E83.5 – Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi
E21.3 – Uspesifisert hyperparatyreoidisme
E21.4 – Andre spesifiserte forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel
E21.5 – Uspesifisert forstyrrelse i biskjoldbruskkjertel

E22 – Hyperfunksjon av hypofyse rediger

Eksklusiv: E24.x – Cushings syndrom
Nelsons syndrom se E24.1
Overproduksjon av:
-ACTH ikke knyttet til Cushings sykdom se E27.0
-hypofysært ACTH se E24.0
-tyreoideastimulerende hormon (TSH) se E05.8
E22.0 – Akromegali og hypofysær kjempevekst
Leddaffeksjon i tilknytning til akromegali se M14.5
Overproduksjon av veksthormon
Eksklusiv: – Konstitusjonell
-høyvoksthet se E34.4
-kjempevekst se E34.4
Økt endokrin sekresjon fra bukspyttkjertel av veksthormonstimulerende hormon se E16.8
E22.1 – Hyperprolaktinemi
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
E22.2 – Syndrom som skyldes for høy sekresjon av antidiuretisk hormon
«Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone» (SIADH)
E22.8 – Annen spesifisert hyperfunksjon av hypofyse
Hypofysebetinget for tidlig pubertet
Pubertas praecox
E22.9 – Uspesifisert hyperfunksjon av hypofyse

E23 – Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse rediger

Inklusiv: De nevnte tilstander enten forstyrrelsen sitter i hypofyse eller hypothalamus
Eksklusiv: E89.3 – Hypopituitarisme etter behandling
E23.0 – Hypopituitarisme
Delvis mangel på hypofyse-forlappshormoner (mer enn ett)
Fertilt evnukksyndrom
Hypofysenekrose (etter fødsel)
Hypofysær:
-dvergvekst
-insuffisiens ikke nærmere angitt
-kakeksi
Hypogonadotrop hypogonadisme
Idiopatisk veksthormonmangel
Isolert mangel på:
-gonadotropiner
-hypofysehormoner
-veksthormon
Kallmanns syndrom
Lorain-Levi-dvergvekst
Panhypopituitarisme
Sheehans syndrom
Simmonds sykdom
E23.1 – Legemiddelutløst hypopituitarisme
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
E23.2 – Diabetes insipidus
Eksklusiv: N25.1 – Nefrogen diabetes insipidus
E23.3 – Hypothalamisk dysfunksjon, ikke klassifisert annet sted
Eksklusiv: Q87.1 – Prader-Willis syndrom
Russel-Silvers syndrom se Q87.1
E23.6 – Andre forstyrrelser i hypofyse
Abscess i hypofyse
Adiposogenital dystrofi (dystrophia adiposogenitalis)
E23.7 – Uspesifisert forstyrrelse i hypofyse

E24 – Cushings syndrom rediger

E24.0 – Hypofysebetinget Cushings sykdom
Hypofysebetinget binyrebarkhypertensjon
Overproduksjon av hypofysært ACTH
E24.1 – Nelsons syndrom
E24.2 – Legemiddelutløst Cushings syndrom
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
E24.3 – Ektopisk ACTH-syndrom
E24.4 – Alkoholutløst pseudo-Cushings syndrom
E24.8 – Andre spesifiserte Cushings syndromer
E24.9 – Uspesifisert Cushings syndrom

E25 – Adrenogenitale forstyrrelser rediger

Inklusiv: Adrenogenitale syndromer, viriliserende eller feminiserende, enten ervervet eller som skyldes binyrebarkhyperplasi på grunn av medfødte enzymdefekter i hormonsyntese
Kvinnelig:
-binyrebetinget pseudohermafrodittisme
-tidlig heteroseksuell pseudopubertet
-virilisering
Mannlig:
-macrogenitosomia praecox
-tidlig isoseksuell pseudopubertet
-tidlig seksuell modenhet med binyrebarkhyperplasi
E25.0 – Medfødte adrenogenitale forstyrrelser i tilknytning til enzymmangel
21-hydroksylasemangel
Medfødt binyrebarkhyperplasi
Medfødt binyrebarkhyperplasi med salttap
E25.8 – Andre spesifiserte adrenogenitale forstyrrelser
Idiopatisk adrenogenital forstyrrelse
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
E25.9 – Uspesifisert adrenogenital forstyrrelse
Adrenogenitalt syndrom ikke nærmere angitt

E26 – Hyperaldosteronisme rediger

E26.0 – Primær hyperaldosteronisme
Conns syndrom
Primær aldosteronisme som skyldes binyrebarkhyperplasi (bilateral)
E26.1 – Sekundær hyperaldosteronisme
E26.8 – Annen spesifisert hyperaldosteronisme
Bartters syndrom
E26.9 – Uspesifisert hyperaldosteronisme

E27 – Andre forstyrrelser i binyre (glandula suprarenalis) rediger

E27.0 – Annen overaktivitet i binyrebark
Overproduksjon av ACTH, ikke knyttet til Cushings sykdom
Prematur adrenarche
Eksklusiv: E24.x – Cushings syndrom
E27.1 – Primær binyrebarkinsuffisiens
Addisons sykdom
Autoimmun adrenalitis
Eksklusiv: E85.x – Amyloidose
Tuberkuløs Addisons sykdom se A18.7
Waterhouse-Friderichsens syndrom se A39.1
E27.2 – Addisonkrise
Binyrebarkkrise
Binyrekrise
E27.3 – Legemiddelutløst binyrebarkinsuffisiens
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
E27.4 – Annen og uspesifisert binyrebarkinsuffisiens
Binyre:
-blødning
-infarkt
Binyrebarkinsuffisiens ikke nærmere angitt
Hypoaldosteronisme
Eksklusiv: E71.3 – Adrenoleukodystrofi (Addison-Schilder)
Waterhouse-Friderichsens syndrom se A39.1
E27.5 – Binyremarghyperfunksjon
Binyremarghyperplasi
Hypersekresjon av katekolamin
E27.8 – Andre spesifiserte forstyrrelser i binyre
Unormalt kortisolbindende globulin
E27.9 – Uspesifisert forstyrrelse i binyre

E28 – Ovarial dysfunksjon rediger

Eksklusiv: E89.4 – Eggstokksvikt etter behandling
Isolert gonadotropinmangel se E23.0
E28.0 – Østrogenoverskudd
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel, hvis legemiddelutløst.
E28.1 – Androgenoverskudd
Hypersekresjon av androgener i eggstokker
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
E28.2 – Polycystisk ovarialt syndrom
Sklerocystisk ovarialt syndrom
Stein-Leventhals syndrom
E28.3 – Primær ovarialsvikt
Nedsatt østrogenproduksjon
Prematur menopause ikke nærmere angitt
Resistent ovarialsyndrom
Eksklusiv: Q99.1 – Ren gonadedysgenesi
Tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause se N95.1
Turners syndrom se Q96.x
E28.8 – Annen spesifisert ovarial dysfunksjon
Ovarial hyperfunksjon ikke nærmere angitt
E28.9 – Uspesifisert ovarial dysfunksjon

E29 – Testikulær dysfunksjon rediger

Eksklusiv: E34.5 – Androgent resistens-syndrom
Azoospermia eller oligospermia ikke nærmere angitt se N46
Isolert gonadotropinmangel se E23.0
Klinefelters syndrom se Q98.0 - Q98.2 og Q98.4
Testikulær feminisering (syndrom) se E34.5
Testikulær hypofunksjon etter behandling se E89.5
E29.0 – Testikulær hyperfunksjon
Hypersekresjon av testikulære hormoner
E29.1 – Testikulær hypofunksjon
55-+alpha+-reduktasemangel (med mannlig pseudohermafrodittisme)
Sviktende biosyntese av testikulært androgen ikke nærmere angitt
Testikulær hypogonadisme ikke nærmere angitt
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
E29.8 – Annen spesifisert testikulær dysfunksjon
E29.9 – Uspesifisert testikulær dysfunksjon

E30 – Pubertetsforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted rediger

E30.0 – Forsinket pubertet
Forsinket kjønnsutvikling
Genetisk betinget forsinket pubertet
E30.1 – Tidlig pubertet
Tidlig menarche
Eksklusiv: Q78.1 – Albright (-McCune eller -Sternberg)s syndrom
Hypofysebetinget for tidlig pubertet se E22.8
Medfødt binyrebarkhyperplasi se E25.0
Tidlig kvinnelig heteroseksuell pseudopubertet se E25.x
Tidlig mannlig isoseksuell pseudopubertet se E25.x
E30.8 – Andre spesifiserte pubertetsforstyrrelser
Prematur thelarche
E30.9 – Uspesifisert pubertetsforstyrrelse

E31 – Polyglandulær dysfunksjon rediger

Eksklusiv: G11.3 – Ataksi med teleangiektasi (Louis-Bar)
Dystrophia myotonica (Steinert) se G71.1
Pseudohypoparatyreoidisme se E20.1
E31.0 – Autoimmun polyglandulær svikt
Schmidts syndrom
E31.1 – Polyglandulær hyperfunksjon
Eksklusiv: D44.8 – Multippel endokrin adenomatose
E31.8 – Annen spesifisert polyglandulær dysfunksjon
E31.9 – Uspesifisert polyglandulær dysfunksjon

E32 – Sykdommer i thymus rediger

Eksklusiv: D82.1 – Aplasi eller hypoplasi med immunsvikt
Myasthenia gravis se G70.0
E32.0 – Vedvarende thymushyperplasi
Thymushypertrofi
E32.1 – Abscess i thymus
E32.8 – Andre spesifiserte sykdommer i thymus
E32.9 – Uspesifisert sykdom i thymus

E34 – Andre endokrine forstyrrelser rediger

Eksklusiv: E20.1 – Pseudohypoparatyreoidisme
E34.0 – Karsinoid syndrom
Merk:Kan om ønskelig brukes som tilleggskode for å angi funksjonell aktivitet i tilknytning til en karsinoid tumor. Se kapittel II.
E34.1 – Annen hypersekresjon av intestinale hormoner
E34.2 – Ektopisk hormonsekresjon, ikke klassifisert annet sted
E34.3 – Dvergvekst, ikke klassifisert annet sted
Dvergvekst:
-av Laron-type
-konstitusjonell
-psykososial
-ikke nærmere angitt
Eksklusiv: Dvergvekst
-akondroplastisk se Q77.4
-ernæringsbetinget se E45
-hypofysær se E23.0
-hypokondroplastisk se Q77.4
-renal se N25.0
-ved spesifikke dysmorfe syndromer – kod under syndromet
Kortlemmethet med immunsvikt (D82.2
Progeri se E34.8
Russel-Silvers syndrom se Q87.1
E34.4 – Genetisk betinget høyvoksthet
Konstitusjonell kjempevekst
E34.5 – Androgent resistens-syndrom
Mannlig pseudohermafrodittisme med androgen resistens
Perifer hormonell reseptorforstyrrelse
Reifensteins syndrom
Testikulær feminisering (syndrom)
E34.8 – Andre spesifiserte endokrine forstyrrelser
Dysfunksjon i corpus pineale
Progeri
E34.9 – Uspesifisert endokrin forstyrrelse
Forstyrrelse:
-endokrin ikke nærmere angitt
-hormonell ikke nærmere angitt

E35 – Forstyrrelser i endokrine kjertler ved sykdommer klassifisert annet sted rediger

E35.0 – Forstyrrelser i skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea) ved sykdommer klassifisert annet sted
Tuberkulose i skjoldbruskkjertel se A18.8
E35.1 – Forstyrrelser i binyrer ved sykdommer klassifisert annet sted
Tuberkuløs Addisons sykdom se A18.7
Waterhouse-Friderichsens syndrom (med meningokokker) se A39.1
E35.8 – Forstyrrelser i andre endokrine kjertler ved sykdommer klassifisert annet sted

E40-E46 – Underernæring og feilernæring rediger

Merk: Graden av underernæring blir normalt målt som vekt, uttrykt i standardavvik fra gjennomsnittet hos den relevante referansegruppen. Når en eller flere tidligere målinger er tilgjengelige, vil manglende vektøkning hos barn, eller vekttap hos barn og voksne, vanligvis tyde på underernæring. Når bare én måling er tilgjengelig, er diagnosen basert på sannsynlighet, og den vil ikke være definitiv uten andre kliniske undersøkelser eller laboratorieprøver. I de unntakstilfeller vektmåling ikke er tilgjengelig, må man legge vekt på kliniske undersøkelser.

Eksklusiv: E64.0 – Følgetilstander etter protein- eller energiunderernæring
Intestinal malabsorpsjon se K90.x
Mangelanemier se D50 - D53
«slim disease» se B22.2
Sult se T73.0

E40 – Kwashiorkor rediger

Alvorlig feilernæring med hungerødem og pigmenteringsdefekter i hud og hår
Eksklusiv: E42 – Marasmisk kwashiorkor

E41 – Ernæringsbetinget marasme rediger

Alvorlig feilernæring med avmagring
Eksklusiv: E42 – Marasmisk kwashiorkor

E42 – Marasmisk kwashiorkor rediger

Alvorlig protein- eller energiunderernæring (som i E43):
-Blandingsform
-Med tegn på både kwashiorkor og marasme

E43 – Uspesifisert alvorlig protein- eller energiunderernæring rediger

Alvorlig vekttap (avmagring) hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte vekten er minst 3 standardavvik under gjennomsnittsverdien for referansegruppen (eller et lignende tap uttrykt ved andre statistiske metoder). Når det kun foreligger én vektmåling, er det stor sannsynlighet for alvorlig avmagring når den målte vekten er 3 eller flere standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.
Hungerødem

E44 – Protein- eller energiunderernæring av moderat og mild grad rediger

E44.0 – Moderat protein- eller energiunderernæring
Vekttap hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte vekten er mellom 2 og 3 standardavvik under gjennomsnittsverdien for referansegruppen (eller et lignende tap uttrykt ved andre statistiske metoder). Når det kun foreligger én vektmåling, er det stor sannsynlighet for moderat protein- eller energiunderernæring når den målte vekten er mellom 2 og 3 standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.
E44.1 – Mild protein- eller energiunderernæring
Vekttap hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte vekten er 1 til 2 standardavvik under gjennomsnittsverdien for referansegruppen (eller et lignende tap uttrykt ved andre statistiske metoder). Når det kun foreligger én vektmåling, er det stor sannsynlighet for mild protein- eller energiunderernæring når den målte vekten er mellom 1 og 2 standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.

E45 – Forsinket utvikling som følge av protein-/energiunderernæring rediger

Ernæringsbetinget:
-Dvergvekst
-Veksthemning
Forsinket fysisk utvikling som skyldes feilernæring

E46 – Uspesifisert protein- eller energiunderernæring rediger

Feilernæring ikke nærmere angitt
Protein-/energiubalanse ikke nærmere angitt

E50-E64 – Andre mangelsykdommer rediger

Eksklusiv: D50 - D53 – Mangelanemier

E50 – A-vitaminmangel rediger

Eksklusiv: E64.1 – Følgetilstander etter A-vitaminmangel
E50.0 – A-vitaminmangel med konjunktival tørrhet
E50.1 – A-vitaminmangel med Bitots flekker og konjunktival tørrhet
Bitots flekker hos småbarn
E50.2 – A-vitaminmangel med korneal tørrhet
E50.3 – A-vitaminmangel med ulcerasjon og hornhinnetørrhet
E50.4 – A-vitaminmangel med keratomalasi
E50.5 – A-vitaminmangel med nattblindhet
E50.6 – A-vitaminmangel med xeroftalmiske hornhinnearr
E50.7 – Andre øyesymptomer ved A-vitaminmangel
Xeroftalmi ikke nærmere angitt
E50.8 – Andre spesifiserte manifestasjoner ved A-vitaminmangel
Follikulær keratose som skyldes A-vitaminmangel se L86
Xerodermi som skyldes A-vitaminmangel se L86
E50.9 – Uspesifisert A-vitaminmangel
Hypovitaminose A ikke nærmere angitt

E51 – Tiaminmangel rediger

Eksklusiv: E64.8 – Følgetilstander etter tiaminmangel
E51.1 – Beriberi
Beriberi:
-tørr
-våt se I98.8
E51.2 – Wernickes encefalopati
E51.8 – Andre spesifiserte manifestasjoner ved tiaminmangel
E51.9 – Uspesifisert tiaminmangel

E52 – Niacinmangel rediger

Mangel på:
-niacin (-tryptofan)
-nikotinamid
Pellagra (alkoholisk)
Eksklusiv: E64.8 – Følgetilstander etter niacinmangel

E53 – Mangel på andre B-vitaminer rediger

Eksklusiv: D51.x – Anemi ved B12-vitaminmangel
Følgetilstander etter B-vitaminmangel se E64.8
E53.0 – Riboflavinmangel
Ariboflavinose
E53.1 – Pyridoxinmangel
B6-vitaminmangel
Eksklusiv: D64.3 – Pyridoxinresponderende sideroblastanemi
E53.8 – Mangel på andre spesifiserte B-vitaminer
Mangel på:
-B12-vitamin
-biotin
-cyanokobalamin
-folat
-folinsyre
-pantotensyre
E53.9 – Uspesifisert B-vitaminmangel

E54 – Askorbinsyremangel rediger

CC-vitaminmangel
Skjørbuk
Eksklusiv: E64.2 – Følgetilstander etter C-vitaminmangel
Skjørbukanemi se D53.2

E55 – D-vitaminmangel rediger

Eksklusiv: E64.3 – Følgetilstander etter rakitt
Osteomalasi hos voksne se M83.x
Osteoporose se M80 - M81
E55.0 – Aktiv rakitt
Osteomalasi:
-hos småbarn
-hos ungdom
Eksklusiv: – Rakitt (ved)
-Crohns se K50.x
-cøliaki se K90.0
-D-vitaminresistent se E83.3
-inaktiv se E64.3
-renal se N25.0
E55.9 – Uspesifisert D-vitaminmangel
Avitaminose D

E56 – Annen vitaminmangel rediger

Eksklusiv: E64.8 – Følgetilstander etter annen vitaminmangel
E56.0 – E-vitaminmangel
E56.1 – K-vitaminmangel
Eksklusiv: P53 – KK-vitaminmangel hos nyfødt
Mangel på koagulasjonsfaktor som skyldes K-vitaminmangel se D68.4
E56.8 – Mangel på andre spesifiserte vitaminer
E56.9 – Uspesifisert vitaminmangel

E58 – Manglende kalsiuminntak rediger

Eksklusiv: E83.5 – Forstyrrelser i kalsiummetabolismen
Følgetilstander etter kalsiummangel se E64.8

E59 – Manglende seleninntak rediger

Keshans sykdom
Eksklusiv: E64.8 – Følgetilstander etter selenmangel

E60 – Manglende sinkinntak rediger

E61 – Mangel på andre næringselementer rediger

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Eksklusiv: E83.x – Forstyrrelser i mineralmetabolismen
Følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer se E64.x
Jodmangelrelaterte forstyrrelser i skjoldbruskkjertel se E00 - E02
E61.0 – Kobbermangel
E61.1 – Jernmangel
Eksklusiv: D50.x – Jernmangelanemi
E61.2 – Magnesiummangel
E61.3 – Manganmangel
E61.4 – Krommangel
E61.5 – Molybdenmangel
E61.6 – Vanadiummangel
E61.7 – Mangel på flere næringselementer
E61.8 – Mangel på andre spesifiserte næringselementer
E61.9 – Mangel på uspesifisert næringselement

E63 – Andre mangelsykdommer rediger

Eksklusiv: E86 – Dehydrering
Ernæringsproblemer hos nyfødt se P92.x
Følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer se E64.x
Mistrivsel se R62.8
E63.0 – Mangel på essensielle fettsyrer (EFA)
E63.1 – Ubalanse i kostholdets bestanddeler
E63.8 – Andre spesifiserte mangelsykdommer
E63.9 – Uspesifisert mangelsykdom
Nutrisjonskardiomyopati ikke nærmere angitt se I43.2

E64 – Følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer rediger

E64.0 – Følgetilstander etter protein- eller energiunderernæring
Eksklusiv: E45 – Forsinket utvikling som følge av protein- eller energiunderernæring
E64.1 – Følgetilstander etter A-vitaminmangel
E64.2 – Følgetilstander etter C-vitaminmangel
E64.3 – Følgetilstander etter rakitt
E64.8 – Følgetilstander etter andre spesifiserte mangelsykdommer
E64.9 – Følgetilstander etter uspesifisert mangelsykdom

E65-E68 – Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon rediger

E65 – Lokalisert fedme rediger

Fettpute
Panniculus adipositas

E66 – Fedme rediger

Obesitas
Eksklusiv: E23.6 – Adiposogenital dystrofi
Lipomatose ikke nærmere angitt se E88.2
Lipomatosis dolorosa (Dercums sykdom) se E88.2
Prader-Willis syndrom se Q87.1
E66.0 – Fedme som skyldes høyt kaloriinntak
E66.1 – Legemiddelutløst fedme
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
E66.2 – Ekstrem fedme med alveolær hypoventilasjon
Pickwick-syndrom
E66.8 – Annen spesifisert fedme
Sykelig fedme
E66.9 – Uspesifisert fedme
Ukomplisert fedme ikke nærmere angitt

E67 – Annen hyperalimentasjon rediger

Tilstander som skyldes høyt inntak av enkelte næringsstoffer
Eksklusiv: E68 – Følgetilstander etter hyperalimentasjon
Hyperalimentasjon ikke nærmere angitt se R63.2
E67.0 – A-hypervitaminose
E67.1 – Hyperkarotenemi
E67.2 – B6-megavitaminsyndrom
E67.3 – D-hypervitaminose
E67.8 – Annen spesifisert hyperalimentasjon

E68 – Følgetilstander etter hyperalimentasjon rediger

E70-E90 – Metabolske forstyrrelser rediger

Eksklusiv: E29.1 – 5-α-reduktasemangel
Androgent resistens-syndrom se E34.5
Ehlers-Danlos syndrom se Q79.6
Hemolytiske anemier som skyldes enzymforstyrrelser se D55.x
Marfans syndrom se Q87.4
Medfødt binyrebarkhyperplasi se E25.0

E70 – Forstyrrelser i metabolismen av aromatiske aminosyrer rediger

E70.0 – Klassisk fenylketonuri
Føllings sykdom
E70.1 – Andre hyperfenylalaninemier
E70.2 – Forstyrrelse i tyrosinmetabolismen
Alkaptonuri
Hypertyrosinemi
Okronose
Tyrosinemi
Tyrosinose
E70.3 – Albinisme
Albinisme:
-okulokutan
-okulær
Syndrom:
-Chediak (-Steinbrinck) -Higashis
-Cross'
-Hermansky-Pudlaks
E70.8 – Andre spesifiserte forstyrrelser i metabolismen av aromatiske aminosyrer
Forstyrrelser i:
-histidinmetabolismen
-tryptofanmetabolismen
E70.9 – Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av aromatisk aminosyre

E71 – Forstyrrelse i metabolismen av grenede aminosyrer og fettsyrer rediger

E71.0 – «Maple syrup urine disease»
Sykdom med forstyrrelse i leucin, isoleucin, valin og alloisoleucin-metabolismen
E71.1 – Andre forstyrrelser i metabolismen av grenede aminosyrer
Hyperleucin-isoleucinemi
Hypervalinemi
Isovalerinacidemi
Metylmalonacidemi
Propionacidemi
E71.2 – Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av grenede aminosyrer
E71.3 – Forstyrrelse i metabolismen av fettsyrer
Adrenoleukodystrofi (Addison-Schilder)
Mangel på carnitinpalmityltransferase i muskel
Eksklusiv: G60.1 – Refsums sykdom
Schilders sykdom se G37.0
Zellwegers syndrom se Q87.8

E72 – Andre forstyrrelser i aminosyremetabolismen rediger

Eksklusiv: Forstyrrelse i metabolismen av
-aromatiske aminosyrer se E70.x
-fettsyrer se E71.3
-grenede aminosyrer se E71.0 - E71.2
-purin og pyrimidin se E79.x
Unormale funn uten diagnose se R70-R89
Urinsyregikt se M10.x
E72.0 – Forstyrrelser i aminosyretransport
Cystinose
Cystinuri
Fanconis syndrom
Hartnups sykdom
Lowes syndrom
Eksklusiv: E70.8 – Forstyrrelser i tryptofanmetabolismen
E72.1 – Forstyrrelse i metabolismen av svovelholdige aminosyrer
Cystationinuri
Homocystinuri
Metioninemi
Sulfittoksidasemangel
Eksklusiv: D51.2 – Transcobalamin II-mangel
E72.2 – Forstyrrelser i ureasyklus
Argininemi
Arginino-suksininsyreuri
Citrullinemi
Hyperammonemi
Eksklusiv: E72.4 – Forstyrrelser i ornitinmetabolismen
E72.3 – Forstyrrelser i metabolismen av lysin og hydroksylysin
Glutarsyreuri
Hydroksylysinemi
Hyperlysinemi
E72.4 – Forstyrrelser i ornitinmetabolismen
Ornitinemi (type I, II)
E72.5 – Forstyrrelser i glycinmetabolismen
Hyperhydroksyprolinemi
Hyperprolinemi (type I, II)
Ikke-ketotisk hyperglycinemi
Sarkosinemi
E72.8 – Andre spesifiserte forstyrrelser i aminosyremetabolismen
Forstyrrelser i:
-β-aminosyremetabolismen
-γ-glutamylsyklus
E72.9 – Uspesifisert forstyrrelse i aminosyremetabolismen

E73 – Laktoseintoleranse rediger

E73.0 – Medfødt laktasemangel
E73.1 – Sekundær laktasemangel
E73.8 – Annen spesifisert laktoseintoleranse
E73.9 – Uspesifisert laktoseintoleranse

E74 – Andre forstyrrelser i karbohydratmetabolismen rediger

Eksklusiv: E10 - E14 – Diabetes mellitus
Hypoglykemi ikke nærmere angitt se E16.2
Mukopolysakkaridose se E76.0 - E76.3
Økt glukagonsekresjon se E16.3
E74.0 – Glykogenlagringssykdom
Hjerteglykogenose
Mangel på leverfosforylase
Sykdom:
-Andersens
-Coris
-Forbes'
-Hers'
-McArdles
-Pompes
-Tauris
-von Gierkes
E74.1 – Forstyrrelser i fruktosemetabolismen
Arvelig fruktoseintoleranse
Fruktose-1,6-difosfatasemangel
Primær fruktosuri
E74.2 – Forstyrrelser i galaktosemetabolismen
Galaktokinasemangel
Galaktosemi
E74.3 – Andre forstyrrelser i intestinal absorpsjon av karbohydrater
Glukose-galaktose-malabsorpsjon
Invertasemangel
Eksklusiv: E73.x – Laktoseintoleranse
E74.4 – Forstyrrelser i pyruvatmetabolismen og glukoneogenese
Mangel på:
-fosfoenolpyruvat-karboksykinase
-pyruvat-:
-dehydrogenase
-karboksylase
Eksklusiv: D55.x – Med anemi
E74.8 – Andre spesifiserte forstyrrelser i karbohydratmetabolismen
Essensiell pentosuri
Oksalose
Oksaluri
Renal glykosuri
E74.9 – Uspesifisert forstyrrelse i karbohydratmetabolismen

E75 – Forstyrrelser i sfingolipidmetabolismen og andre lipidlagringsforstyrrelser rediger

Eksklusiv: E77.0 og E77.1 – Mukolipidose, type I-III
Refsums sykdom se G60.1
E75.0 – GM2-gangliosidose
GM2-gangliosidose:
-hos ungdom
-hos voksne
-ikke nærmere angitt
Sykdom:
-Sandhoffs
-Tay-Sachs'
E75.1 – Annen gangliosidose
Gangliosidose:
-GM1
-GM3
-ikke nærmere angitt
Mukolipidose IV
E75.2 – Annen sfingolipidose
Farbers syndrom
Metakromatisk leukodystrofi
Sulfatasemangel
Sykdom:
-Fabry (-Anderson)s
-Gauchers
-Krabbes
-Niemann-Picks
-4H syndrom
Eksklusiv: E71.3 – Adrenoleukodystrofi (Addison-Schilder)
E75.3 – Uspesifisert sfingolipidose
E75.4 – Nevronal ceroid lipofuscinose
Sykdom:
-Battens
-Bielschowsky (-Jansky)s
-Kufs'
-Spielmeyer-Vogts
E75.5 – Andre spesifiserte lipidlagringsforstyrrelser
Cerebrotendinøs xantomatose (van Bogaert-Scherer-Epstein)
Wolmans sykdom
E75.6 – Uspesifisert lipidlagringsforstyrrelse

E76 – Forstyrrelser i glukosaminoglykanmetabolismen rediger

E76.0 – Mukopolysakkaridose, type I
Syndrom:
-Hurler-Scheies
-Hurlers
-Scheies
E76.1 – Mukopolysakkaridose, type II
Hunters syndrom
E76.2 – Andre mukopolysakkaridoser
β-glucuronidasemangel
Mukopolysakkaridose, type III, IV, VI, VII
Syndrom:
-Maroteaux-Lamys (lett eller alvorlig)
-Morquio (-lignende) (klassisk)
-Sanfilippos (type B, C eller D)
E76.3 – Uspesifisert mukopolysakkaridose
E76.8 – Andre spesifiserte forstyrrelser i glukosaminoglykanmetabolismen
E76.9 – Uspesifisert forstyrrelse i glukosaminoglykanmetabolismen

E77 – Forstyrrelser i glykoproteinmetabolismen rediger

E77.0 – Defekter i posttranslasjonell modifikasjon av lysosomale enzymer
Mukolipidose II (I-cellesykdom)
Mukolipidose III (pseudo-Hurler-polydystrofi)
E77.1 – Defekter i nedbrytingen av glykoprotein
Aspartylglukosaminuri
Fucosidose
Mannosidose
Sialidosis (mukolipidose I)
E77.8 – Andre spesifiserte forstyrrelser i glykoproteinmetabolismen
E77.9 – Uspesifisert forstyrrelse i glykoproteinmetabolismen

E78 – Forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen og andre lipidemier rediger

Eksklusiv: E75.0-E75.3 – Sfingolipidose
E78.0 – Ren hyperkolesterolemi
Familiær hyperkolesterolemi
Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IIa
Hyperbetalipoproteinemi
Hyperlipidemi, gruppe A
Hyperlipoproteinemi, LDL-type («low-density»-lipoprotein-type)
E78.1 – Ren hyperglyseridemi
Endogen hyperglyseridemi
Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IV
Hyperlipidemi, gruppe B
Hyperlipoproteinemi, VLDL-type («very-low-density»-lipoprotein-type)
Hyperprebetalipoproteinemi
E78.2 – Blandet hyperlipidemi
Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IIb eller III
Hyperbetalipoproteinemi med prebetalipoproteinemi
Hyperkolesterolemi med endogen hyperglyseridemi
Hyperlipidemi, gruppe C
Hyperlipoproteinemi type III
Tubero-eruptivt-xantom
Xanthoma tuberosum
Eksklusiv: E75.5 – Cerebrotendinøs xantomatose (van Bogaert-Scherer-Epstein)
E78.3 – Hyperkylomikronemi
Blandet hyperglyseridemi
Fredricksons hyperlipoproteinemi, type I eller V
Hyperlipidemi, gruppe D
E78.4 – Annen hyperlipidemi
Familiær kombinert hyperlipidemi
E78.5 – Uspesifisert hyperlipidemi
E78.6 – Lipoproteinmangel
AA-betalipoproteinemi
«HDL»-mangel («high-density»-lipoproteinmangel)
Hypoalfalipoproteinemi
Hypobetalipoproteinemi (familiær)
Lecitinkolesterolacyltransferase-mangel
Tangiers sykdom
E78.8 – Andre spesifiserte forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen
E78.9 – Uspesifisert forstyrrelse i lipoproteinmetabolismen

E79 – Forstyrrelser i metabolismen av purin og pyrimidin rediger

Eksklusiv: D81.x – Kombinerte immunsviktforstyrrelser
Nyresten se N20.0
Orotacidurisk anemi se D53.0
Urinsyregikt se M10.x
Xeroderma pigmentosum se Q82.1
E79.0 – Hyperurikemi uten symptomer på inflammatorisk artritt og avleiringssykdom
Asymptomatisk hyperurikemi
E79.1 – Lesch-Nyhans syndrom
E79.8 – Andre spesifiserte forstyrrelser i metabolismen av purin og pyrimidin
Arvelig xantinuri
E79.9 – Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av purin og pyrimidin

E80 – Forstyrrelser i metabolismen av porfyrin og bilirubin rediger

Inklusiv: Defekter i katalase og peroksidase
E80.0 – Arvelig erytropoetisk porfyri
Erytropoetisk protoporfyri
Medfødt erytropoetisk porfyri
E80.1 – Porphyria cutanea tarda
E80.2 – Annen porfyri
Arvelig koproporfyri
Porfyri:
-akutt intermitterende (hepatisk)
-ikke nærmere angitt
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
E80.3 – Defekter i katalase og peroksidase
Acatalasia (Takahara)
E80.4 – Gilberts syndrom
E80.5 – Crigler-Najjars syndrom
E80.6 – Andre forstyrrelser i bilirubinmetabolismen
Dubin-Johnsons syndrom
Rotors syndrom
E80.7 – Uspesifisert forstyrrelse i bilirubinmetabolismen

E83 – Forstyrrelser i mineralmetabolismen rediger

Eksklusiv: E55.x – DD-vitaminmangel
Forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel se E20 og E21
Manglende mineralinntak se E58 - E61
E83.0 – Forstyrrelser i kobbermetabolismen
Hepatolentikulær degenerasjon
Menkes sykdom
Wilsons sykdom
E83.1 – Forstyrrelser i jernmetabolismen
Hemokromatose
Eksklusiv: D50.x – Jernmangelanemi
Sideroblastanemi se D64.0 - D64.3
E83.2 – Forstyrrelser i sinkmetabolismen
Enteropatisk akrodermatitt
E83.3 – Forstyrrelser i fosformetabolismen
DD-vitaminresistent:
-osteomalasi
-rakitt
Familiær hypofosfatemi
Hypofosfatasi
Mangel på sur fosfatase
Eksklusiv: M83.x – Osteomalasi hos voksne
Osteoporose se M80 - M81
E83.4 – Forstyrrelser i magnesiummetabolismen
Hypermagnesemi
Hypomagnesemi
E83.5 – Forstyrrelser i kalsiummetabolismen
Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi
Idiopatisk hyperkalsiuri
Eksklusiv: E21.0 - E21.3 – Hyperparatyreoidisme
Kondrokalsinose se M11.1 og M11.2
E83.8 – Andre spesifiserte forstyrrelser i mineralmetabolismen
E83.9 – Uspesifisert forstyrrelse i mineralmetabolismen

E84 – Cystisk fibrose rediger

E84.0 – Cystisk fibrose med lungesymptomer
E84.1 – Cystisk fibrose med tarmsymptomer
Mekoniumileus se P75
Eksklusiv: P76.0 – Mekoniumobstruksjon når cystisk fibrose er blitt utelukket
E84.8 – Cystisk fibrose med andre spesifiserte symptomer
Cystisk fibrose med kombinerte symptomer
E84.9 – Uspesifisert cystisk fibrose

E85 – Amyloidose rediger

Eksklusiv: G30.x – Alzheimers sykdom
E85.0 – Familiær arvelig ikke-nevrogen amyloidose
Arvelig amyloid nefropati
Familiær middelhavsfeber
E85.1 – Familiær arvelig nevrogen amyloidose
Amyloid polynevropati (portugisisk)
E85.2 – Uspesifisert familiær arvelig amyloidose
E85.3 – Sekundær systemisk amyloidose
Hemodialyseassosiert amyloidose
E85.4 – Organbegrenset amyloidose
Lokalisert amyloidose
E85.8 – Annen spesifisert amyloidose
E85.9 – Uspesifisert amyloidose

E86 – Væsketap rediger

Dehydrering
Hypovolemi
Redusert plasmavolum eller ekstracellulært væskevolum
Eksklusiv: P74.1 – Dehydrering hos nyfødt
Hypovolemisk sjokk:
-postoperativt se T81.1
-traumatisk se T79.4
-ikke nærmere angitt se R57.1

E87 – Andre forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre-base- balanse rediger

E87.0 – Hyperosmolalitet og hypernatremi
Natriumoverbelastning
Natriumoverskudd
E87.1 – Hypoosmolalitet og hyponatremi
Na-mangel
Eksklusiv: E22.2 – Syndrom som skyldes for høy sekresjon av antidiuretisk hormon
E87.2 – Acidose
Acidose:
-melkesyre
-metabolsk
-respiratorisk
-ikke nærmere angitt
Eksklusiv: E10.1, E11.1, E12.1, E13.1 og E14.1 – Diabetisk acidose
E87.3 – Alkalose
Alkalose:
-metabolsk
-respiratorisk
-ikke nærmere angitt
E87.4 – Blandet forstyrrelse i syre-base-balanse
E87.5 – Hyperkalemi
Kaliumoverbelastning
Kaliumoverskudd
E87.6 – Hypokalemi
Kaliummangel
E87.7 – Væskeoverbelastning
Eksklusiv: R60.x – Ødem
E87.8 – Andre forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalanse, ikke klassifisert annet sted
Elektrolyttubalanse ikke nærmere angitt
Hyperkloremi
Hypokloremi

E88 – Andre metabolske forstyrrelser rediger

Eksklusiv: D76.0 – Histiocytose X (kronisk)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
E88.0 – Forstyrrelser i plasmaproteinmetabolismen, ikke klassifisert annet sted
α-1-antitrypsinmangel
Bisalbuminemi
Eksklusiv: E78.x – Forstyrrelse i lipoproteinmetabolismen
Monoklonal gammopati se D47.2
Polyklonal hypergammaglobulinemi se D89.0
Waldenströms makroglobulinemi se C88.0
E88.1 – Lipodystrofi, ikke klassifisert annet sted
Lipodystrofi ikke nærmere angitt
Eksklusiv: K90.8 – Whipples sykdom
E88.2 – Lipomatose, ikke klassifisert annet sted
Lipomatose ikke nærmere angitt
Lipomatosis dolorosa (Dercums sykdom)
E88.8 – Andre spesifiserte metabolske forstyrrelser
Launois-Bensaudes adenolipomatose
Trimetylaminuri
E88.9 – Uspesifisert metabolsk forstyrrelse

E89 – Endokrine og metabolske forstyrrelser etter behandling, ikke klassifisert annet sted rediger

E89.0 – Hypotyreose etter behandling
Hypotyreose etter bestråling
Postoperativ hypotyreose
E89.1 – Hypoinsulinemi etter behandling
Hyperglykemi etter pankreatektomi
Postoperativ hypoinsulinemi
E89.2 – Hypoparatyreoidisme etter behandling
Paratyreopriv tetani
E89.3 – Hypopituitarisme etter behandling
Hypopituitarisme etter bestråling
E89.4 – Eggstokksvikt etter behandling
E89.5 – Testikulær hypofunksjon etter behandling
E89.6 – Binyrebark (-marg) hypofunksjon etter behandling
E89.8 – Andre spesifiserte endokrine og metabolske forstyrrelser etter behandling
E89.9 – Uspesifisert endokrin og metabolsk forstyrrelse etter behandling

E90 – Ernæringsforstyrrelser og metabolske forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted rediger

Kilder rediger