ICD-10 kapittel XX: V0n-Y98 – Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall

Denne listen er foreløpig ufullstendig. Om du vet mer, kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den. Husk referanser.

Denne artikkel er 20. kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

Merk: I Norge er dette kapittel forenklet i forhold til det opprinnelige internasjonale kapittel XX ved å slå sammen kategoriblokker. Videre brukes det også norske tegn i fjerde og femte posisjon.

V0n-Y98 – Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfallRediger

V0n-V99 – TransportulykkerRediger

Eksklusiv: X8n – Overfall med transportinnretning
Y1n – Hendelse med usikker hensikt
X6n – Villet egenskade
X3n – Ulykke som følge av naturkatastrofe
Ulykke i kjøretøy eller farkost som ikke medfører sammenstøt og som forsåvidt er kjøretøyet uvedkommende, som f eks vepsestikk X2n, barn som slåss i bilen X8n eller W2s, klemt i bildør W23 og ligende
W0n-X59 – Ulykke ved vedlikehold eller reparasjon av transportmiddel eller kjøretøy som ikke er i bevegelse og ikke på offentlig vei

V0n – Fotgjenger skadd i transportulykkeRediger

V1n – Syklist, fører/passasjer, skadd i transportulykkeRediger

V2s – Fører/passasjer av motorsykkel skadd i transportulykkeRediger

V2t – Fører/passasjer av moped skadd i transportulykkeRediger

V3n – Transportulykke med trehjuls motorkjøretøy: Brukes ikke i NorgeRediger

V4n – Transportulykke med fører/passasjer i personbilRediger

V5n – Transportulykke med fører/passasjer i vare-, kombi-, lett lastebilRediger

V6n – Transportulykke med fører/passasjer i tungt kjøretøyRediger

V7n – Transportulykke med fører/passasjer i bussRediger

V80-V89 – Annen transportulykke på landRediger

V9s – Transportulykke på sjøenRediger

V9t – Transportulykke i luften og i rommetRediger

V98-V99 – Annen og uspesifisert transportulykkeRediger

W0n-X59 – Andre ulykker enn transportulykkerRediger

W0n – FallulykkerRediger

W2s-W4t – Ulykke med ikke-levende mekaniske krefterRediger

Herunder: W2s – Slag, støt, sammenstøt med gjenstand

W23 – Klemt, knust, presset i/mellom gjenstand(er)Rediger

W2t – Stukket med, skåret, truffet, klemt av verktøy, maskin, våpen, eksplosjonRediger

W4s – Ulykke med høytrykksstråle, vibrasjon, støyRediger

W4t – Ulykke med fremmedlegeme inn i eller gjennom øye, naturlig åpning, hudRediger

W5n-W6n – Ulykke med levende mekaniske krefterRediger

Herunder:W5n – Slått, truffet, bitt, stukket av person/dyr/plante

W6n – Mekanisk kontakt med torner eller skarpe plantedeler, mvRediger

W7n-X59 – Andre ulykkerRediger

W7n – Ulykke med drukning og nestendrukning, kvelning og nestenkvelningRediger

W8n – Ulykke med elektrisk kraft, stråling, omgivende temperatur og trykkRediger

X0n – Ulykke med røyk, brann, flammerRediger

X1n – Ulykke med varm væske, gass, overflateRediger

X2n – Ulykke med giftig dyr/insekt/plante, ytre kontaktRediger

X3n – Ulykke som skyldes naturkrefter, naturgitt hete og kuldeRediger

X4n – Forgiftning, etsing og annen påvirkning av giftige substanser som følge av ulykkeRediger

X5n – Overanstrengelse, reisesyke, vann- og matmangelRediger

X58 – Påvirkning av annen spesifisert faktor ved ulykkeRediger

X59 – Påvirkning av uspesifisert faktor ved ulykkeRediger

X6n-Y3n – Andre skadetyperRediger

X6n – Villet egenskadeRediger

X8n – Voldsskade, overfallRediger

Y1n – Uklart om skade er påført med hensiktRediger

Y3n – Skade etter lovhjemlet inngripen og krigshandlingerRediger

Y4n-Y84 – Komplikasjoner ved medisinsk og kirurgisk behandlingRediger

Y4n-Y59 – Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk doseRediger

Y60-Y69 – Skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyreRediger

Y70-Y82 – Skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr i diagnostisk eller terapeutisk brukRediger

Y83-Y84 – Pasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk prosedyre og senere komplikasjon til slike prosedyrer, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skadeRediger

Y85-Y89 – Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller dødRediger

Y90-Y98 – Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet stedRediger

KilderRediger