ICD-10 kapittel II: C00-D48 – Svulster

Wikimedia-listeartikkel
(Omdirigert fra «ICD-10 kapittel C»)

Denne artikkel er andre kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

C00-D48 – Svulster rediger

C00-C75 – Ondartede svulster som er oppgitt eller antatt å være primære på spesifiserte lokalisasjoner, unntatt i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev rediger

C00-C14 Ondartede svulster på leppe, i munnhule og i svelg rediger

C00 – Ondartet svulst på leppe (neoplasma malignum labii) rediger

Eksklusiv: C43.0 og C44.0 – Hud på leppe
C00.0 – Utside av overleppe (facies externus labii superius oris)
Overleppe:
-lepperødt
-ikke nærmere angitt
C00.1 – Utside av underleppe (facies externus labii inferius oris)
Underleppe:
-lepperødt
-ikke nærmere angitt
C00.2 – Utside av leppe (facies externus labii), uspesifisert
Lepperødt ikke nærmere angitt
C00.3 – Innside av overleppe (facies internus labii superius oris)
Overleppe:
-bukkal side
-frenulum labii superior
-oral side
-slimhinne
C00.4 – Innside av underleppe (facies internus labii inferius oris)
Underleppe:
-bukkal side
-frenulum labii inferior
-oral side
-slimhinne
C00.5 – Innside av leppe (facies internus labii oris), uspesifisert
Leppe, ikke spesifisert om over- eller underleppe:
-bukkal side
-frenulum labii
-oral side
-slimhinne
C00.6 – Munnvik (commissura labiorum oris)
C00.8 – Overlappende svulst i leppe
C00.9 – Leppe (labium oris), uspesifisert

C01 – Ondartet svulst i tungerot (neoplasma malignum radicis linguae) rediger

Bakre tredjedel av tunge
Overside av tungerot (facies superius radicis linguae)
Ubevegelig del av tunge ikke nærmere angitt

C02 – Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av tunge (neoplasma malignum partis alterius et non specificatae linguae) rediger

C02.0 – Overside av tunge (dorsum linguae)
Fremre to tredjedeler av tunge, overside
Eksklusiv: C01 – Overside av tungerot
C02.1 – Tungerand (margo linguae)
Tungespiss (apex linguae)
C02.2 – Underside av tunge (facies inferius linguae)
Fremre to tredjedeler av tunge, underside
Tungebånd (frenulum linguae)
C02.3 – Fremre to tredjedeler av tunge, uspesifisert del
Bevegelig del av tunge ikke nærmere angitt
Midtre tredjedel av tunge ikke nærmere angitt
C02.4 – Tungemandel (tonsilla linguae)
Eksklusiv: C09.9 – Mandel ikke nærmere angitt
C02.8 – Overlappende svulst i tunge
Ondartet svulst i tunge med utgangspunkt som ikke kodes under noen av kategoriene C01-C02.4
C02.9 – Tunge (lingua), uspesifisert

C03 – Ondartet svulst i tannkjøtt (neoplasma malignum gingivae) rediger

Inklusiv: Alveolarslimhinne
Eksklusiv: C41.0-C41.1 – Ondartet odontogen svulst
C03.0 – Tannkjøtt i overkjeve (gingiva superior)
C03.1 – Tannkjøtt i underkjeve (gingiva inferior)
C03.9 – Tannkjøtt (gingiva), uspesifisert

C04 – Ondartet svulst i munngulv (neoplasma malignum basis cavi oris) rediger

C04.0 – Fremre del av munngulv (pars frontalis basis cavi oris)
Foran overgang mellom premolar og hjørnetann
C04.1 – Lateral del av munngulv (pars lateralis basis cavi oris)
C04.8 – Overlappende svulst i munngulv
C04.9 – Munngulv (basis cavi oris), uspesifisert

C05 – Ondartet svulst i gane (neoplasma malignum palati) rediger

C05.0 – Hard gane (palatum durum)
C05.1 – Bløt gane (palatum molle)
Eksklusiv: C11.3 – Nasofaryngeal overflate av bløt gane
C05.2 – Drøvel (uvula)
C05.8 – Overlappende svulst i gane
(Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet)
C05.9 – Gane (palatum), uspesifisert
Munnhuletak

C06 – Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av munn (neoplasma malignum partis alterius et non specificatae oris) rediger

C06.0 – Kinnslimhinne (bucca)
Bukkal slimhinne ikke nærmere angitt
Innside av kinn
C06.1 – Vestibulum oris
Sulcus alveolabialis
Sulcus alveolaris
C06.2 – Retromolært område
C06.8 – Overlappende svulst i andre og uspesifiserte deler av munn
C06.9 – Munn (os), uspesifisert
Liten spyttkjertel, uspesifisert lokalisasjon
Munnhule ikke nærmere angitt

C07 – Ondartet svulst i ørespyttkjertel (neoplasma malignum glandulae parotideae) rediger

C08 – Ondartet svulst i andre og uspesifiserte store spyttkjertler (neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et non specificatarum) rediger

Eksklusiv: C06.9 – Ondartede svulster i små spyttkjertler ikke nærmere angitt
Ondartede svulster i spesifiserte små spyttkjertler som er klassifisert etter aktuell anatomisk lokalisasjon
Ørespyttkjertel se C07
C08.0 – Submandibularspyttkjertel (glandula submandibularis)
C08.1 – Sublingvalspyttkjertel (glandula sublingualis)
C08.8 – Overlappende svulst i store spyttkjertler
Ondartet svulst i store spyttkjertler som ikke kan kodes under noen av kategoriene C07-C08.1
C08.9 – Stor spyttkjertel, uspesifisert
Spyttkjertel ikke nærmere angitt

C09 – Ondartet svulst i mandel (neoplasma malignum tonsillae) rediger

Eksklusiv: C11.1 – Svelgmandel (tonsilla pharyngea)
Tungemandel (tonsilla linguae) se C02.4
C09.0 – Tonsilleseng (fossa tonsillaris)
C09.1 – Ganebuer (fremre eller bakre)
Arcus palatoglossus
Arcus palatopharyngeus
C09.8 – Overlappende svulst i mandel
C09.9 – Mandel (tonsilla), uspesifisert
Ganemandel (tonsilla palatina)
Mandel (tonsilla) ikke nærmere angitt

C10 – Ondartet svulst i oropharynx (neoplasma malignum oropharyngis) rediger

Eksklusiv: C09 – Mandel
C10.0 – Vallecula epiglottica
C10.1 – Fremre overflate av strupelokk (facies anterior epiglottidis)
Plica glossoepiglottica
Strupelokk (epiglottis), fri rand
Eksklusiv: Strupelokk
-strupelokk, suprahyoidal del se C32.1
-ikke nærmere angitt se C32.1
C10.2 – Sidevegg i oropharynx
C10.3 – Bakvegg i oropharynx
C10.4 – Gjellebuespalte
Brankialcyste (lokalisasjon for svulst)
C10.8 – Overlappende svulst i oropharynx
C10.9 – Oropharynx, uspesifisert

C11 – Ondartet svulst i nasopharynx (neoplasma malignum nasopharyngis) rediger

C11.0 – Øvre vegg i nasopharynx
Tak i nasopharynx
C11.1 – Bakre vegg i nasopharynx
Svelgmandel (tonsilla pharyngea)
C11.2 – Sidevegg i nasopharynx
Recessus pharyngeus
Rosenmüllers lomme
Øretrompetåpning
C11.3 – Fremre vegg i nasopharynx
Bakre rand av:
-bakre neseåpning (choana)
-neseskillevegg (septum nasi)
Gulv i nasopharynx
Nasofaryngeal overflate av bløt gane
C11.8 – Overlappende svulst i nasopharynx
C11.9 – Nasopharynx, uspesifisert
Vegg i nasopharynx ikke nærmere angitt

C12 – Ondartet svulst i sinus piriformis (neoplasma malignum recessus piriformis) rediger

Fossa piriformis

C13 – Ondartet svulst i hypopharynx (neoplasma malignum hypopharyngis) rediger

Eksklusiv: C12 – Sinus piriformis
C13.0 – Postkrikoidalt område (regio retrocricoidea)
C13.1 – Plica aryepiglottica, hypofarygeal side
Plica aryepiglottica:
-fri rand
-ikke nærmere angitt
Eksklusiv: C32.1 – Plica aryepiglottica, laryngeal side
C13.2 – Bakre vegg i hypopharynx
C13.8 – Overlappende svulst i hypopharynx
C13.9 – Hypopharynx, uspesifisert
Vegg i hypopharynx ikke nærmere angitt

C14 – Ondartet svulst i andre og ufullstendig angitte lokalisasjoner i leppe, munnhule og svelg (neoplasma malignum loco alio et male definito labii, cavi oris et pharyngis) rediger

Eksklusiv: C06.9 – Munnhule ikke nærmere angitt
C14.0 – Svelg, uspesifisert
C14.2 – Waldeyers ring
C14.8 – Overlappende svulst i leppe, munnhule og svelg
Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg som ikke kan kodes under noen av kategoriene C00-C14.2

C15-C26 – Ondartede svulster i fordøyelsesorganer rediger

C15 – Ondartet svulst i spiserør (neoplasma malignum oesophagi) rediger

Merk: To alternative undergrupperinger blir angitt:
C15.0 - 2 etter anatomisk beskrivelse
C15.3 - 5 etter tredjedeler
Anatomisk sett er inndelingene ikke analoge. Dette er et avvik fra prinsippet om at firetegnskategorier skal utelukke hverandre gjensidig.
C15.0 – Cervikaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)
C15.1 – Torakaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)
C15.2 – Abdominaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)
C15.3 – Øvre tredjedel av spiserør
C15.4 – Midtre tredjedel av spiserør
C15.5 – Nedre tredjedel av spiserør
C15.8 – Overlappende svulst i spiserør
C15.9 – Spiserør (oesophagus), uspesifisert

C16 – Ondartet svulst i magesekk (neoplasma malignum ventriculi) rediger

C16.0 – Cardia ventriculi
Gastroøsofageal-overgangen
Overgang mellom spiserør og cardia
Overgang mellom spiserør og magesekk
Spiserør og magesekk
Øsofagogastrisk overgang
C16.1 – Fundus ventriculi
C16.2 – Corpus ventriculi
C16.3 – Antrum pyloricum
Antrum ventriculi
C16.4 – Pylorus
Prepylorus
Pyloruskanal (canalis pylori)
C16.5 – Curvatura minor ventriculi, uspesifisert
Svulster som ikke kan kodes under C16.1 - C16.4
C16.6 – Curvatura major ventriculi, uspesifisert
Svulster som ikke kan kodes under C16.0 - C16.4
C16.8 – Overlappende svulst i magesekk
C16.9 – Magesekk (ventriculus) , uspesifisert

C17 – Ondartet svulst i tynntarm (neoplasma malignum intestini tenue) rediger

C17.0 – Tolvfingertarm (duodenum)
C17.1 – Jejunum
C17.2 – Ileum
Eksklusiv: C18.0 – Ileocøkalklaff
C17.3 – Meckels divertikkel (diverticulum ilei)
C17.8 – Overlappende svulst i tynntarm
C17.9 – Tynntarm (intestinum tenue), uspesifisert

C18 – Ondartet svulst i tykktarm (neoplasma malignum coli) rediger

C18.0 – Blindtarm (coecum)
Ileocøkalklaff (valva ileocoecalis)
C18.1 – Blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)
C18.2 – Tykktarm, oppadstigende del (colon ascendens)
C18.3 – Leverfleksur (flexura hepatica)
C18.4 – Tverrcolon (colon transversum)
C18.5 – Miltfleksur (flexura lienalis)
C18.6 – Tykktarm, nedadstigende del (colon descendens)
C18.7 – Sigmoideum (colon sigmoideum)
Eksklusiv: C19 – Overgang mellom sigmoideum og endetarm
C18.8 – Overlappende svulst i tykktarm
C18.9 – Tykktarm (colon), uspesifisert

C19 – Ondartet svulst i overgang mellom sigmoideum og endetarm (neoplasma malignum junctionis rectosigmoidalis) rediger

Rektosigmoideum (colon rectosigmoideum)
Tykktarm og endetarm

C20 – Ondartet svulst i endetarm (neoplasma malignum recti) rediger

Ampulla recti

C21 – Ondartet svulst i endetarmsåpning og analkanal (neoplasma malignum ani et canalis analis) rediger

C21.0 – Endetarmsåpning (anus), uspesifisert
Eksklusiv: C43.5 og C44.5 – Analhud
Analrand se C43.5 og C44.5
Perianalhud se C43.5 og C44.5
C21.1 – Analkanal (canalis analis)
Analsfinkter (sphincter ani)
C21.2 – Kloakkogen sone
C21.8 – Overlappende svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal
Anorektum
Ondartet svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C20 - C21.2
Overgang mellom endetarmsåpning og endetarm

C22 – Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (neoplasma malignum hepatis et ductulorum biliferorum intrahepaticorum) rediger

Eksklusiv: C24.9 – Galleveier ikke nærmere angitt
Metastase i lever se C78.7
C22.0 – Levercellekarsinom
Hepatocellulært karsinom
C22.1 – Karsinom i intrahepatisk gallegang
Kolangiokarsinom
C22.2 – Hepatoblastom
C22.3 – Angiosarkom i lever
Kupffercellesarkom
C22.4 – Andre sarkom i lever
C22.7 – Andre spesifiserte karsinom i lever
C22.9 – Lever (hepar), uspesifisert

C23 – Ondartet svulst i galleblære (neoplasma malignum vesicae felleae) rediger

C24 – Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av galleveier (neoplasma malignum partium aliarum et non specificatarum viarum biliarium) rediger

Eksklusiv: C22.1 – Karsinom i intrahepatisk gallegang
C24.0 – Ekstrahepatisk gallegang
Galleblæregang (ductus cysticus)
Gallegang eller gallevei ikke nærmere angitt
Hovedgallegang (ductus choledochus)
Levergallegang (ductus hepaticus)
C24.1 – Vaters ampulle (ampulla Vateri)
C24.8 – Overlappende svulst i galleveier
Ondartet svulst i galleveier med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C22.0 - C24.1
Ondartet svulst som omfatter både intrahepatiske og ekstrahepatiske galleganger
C24.9 – Galleveier, uspesifisert

C25 – Ondartet svulst i bukspyttkjertel (neoplasma malignum pancreatis) rediger

C25.0 – Bukspyttkjertelhode (caput pancreatis)
C25.1 – Bukspyttkjertelkropp (corpus pancreatis)
C25.2 – Bukspyttkjertelhale (cauda pancreatis)
C25.3 – Utførselsgang (ductus pancreaticus)
C25.4 – Endokrin bukspyttkjertel
Langerhans' øyer
C25.7 – Andre spesifiserte deler av bukspyttkjertel
Bukspyttkjertelhals
C25.8 – Overlappende svulst i bukspyttkjertel
C25.9 – Bukspyttkjertel (pancreas), uspesifisert

C26 – Ondartet svulst i andre og ufullstendig angitte fordøyelsesorganer (neoplasma malignum organorum digestionis loco alio et male definito) rediger

Eksklusiv: C48.x – Retroperitoneum og bukhinne
C26.0 – Tarmkanal, uspesifisert del
Tarm ikke nærmere angitt
C26.1 – Milt (lien)
Eksklusiv: C81.x – Hodgkins sykdom
Non-Hodgkins lymfom se C82 - C85
C26.8 – Overlappende svulst i fordøyelsessystemet
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C15 - C26.1
Eksklusiv: C16.0 – Overgang mellom spiserør og cardia
C26.9 – Ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet
Fordøyelseskanal ikke nærmere angitt
Gastrointestinalkanal ikke nærmere angitt
Gastrointestinaltraktus ikke nærmere angitt

C30-C39 – Ondartede svulster i åndedrettsorganer og intratorakale organer rediger

Inklusiv: Mellomøre (auris media)
Eksklusiv: C45.x – Mesoteliom

C30 – Ondartet svulst i nesehule, mellomøre og indre øre (neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae et interna) rediger

C30.0 – Nesehule (cavum nasi)
Fremre del av nesehule (vestibulum nasi)
Nesebrusk
Nesemusling (concha nasalis)
Nesens innside
Neseskillevegg (septum nasi)
Nesetak
Eksklusiv: C11.3 – Bakre rand av neseskillevegg og bakre neseåpning
Bulbus olfactorius se C72.2
Hud på nese se C43.3 og C44.3
Nese ikke nærmere angitt se C76.0
Neseben se C41.0
C30.1 – Mellomøreog indre øre
Mastoidalceller (cellulae mastoideae)
Øretrompet (tuba auditiva)
Eksklusiv: C41.0 – Ben i øregang
Hud på (ytre) øre se C43.2 og C44.2
Ørebrusk se C49.0
Øregang (ytre) se C43.2 og C44.2

C31 – Ondartet svulst i bihuler (neoplasma malignum sinuum paranasalium) rediger

C31.0 – Kjevebihule (sinus maxillaris)
Antrum (Highmori eller maxillaris)
Maksillarsinus
C31.1 – Silbensbihule (sinus ethmoidalis)
Ethmoidalsinus
C31.2 – Pannebihule (sinus frontalis)
Frontalsinus
C31.3 – Kilebensbihule (sinus sfenoidalis)
Sfenoidalsinus
C31.8 – Overlappende svulst i bihuler
C31.9 – Bihule (sinus paranasalis), uspesifisert

C32 – Ondartet svulst i strupe (neoplasma malignum laryngis) rediger

C32.0 – Glottis
Stemmebånd (ekte) (plica vocalis) ikke nærmere angitt
C32.1 – Supraglottis
Bakre (laryngeal) overflate av strupelokk
Falske stemmebånd
Plica aryepiglottica, laryngeal side
Plica ventricularis
Plica vestibularis
Strupelokk:
-suprahyoidal del
-ikke nærmere angitt
Eksklusiv: C10.1 – Fremre overflate av strupelokk
Plica aryepiglottica:
-fri rand se C13.1
-hypofarygeal side se C13.1
-ikke nærmere angitt se C13.1
C32.2 – Subglottis
C32.3 – Strupebrusk (cartilago laryngeae)
C32.8 – Overlappende svulst i strupe
C32.9 – Strupe (larynx), uspesifisert

C33 – Ondartet svulst i luftrør (neoplasma malignum tracheae) rediger

C34 – Ondartet svulst i bronkie og lunge (neoplasma malignum bronchi et pulmonis) rediger

C34.0 – Hovedbronkie (bronchus principalis)
Carina
Lungehilus (hilus pulmonis)
C34.1 – Overlapp (lobus superior), bronkie eller lunge
C34.2 – Midtlapp (lobus medius), bronkie eller lunge
C34.3 – Underlapp (lobus inferior), bronkie eller lunge
C34.8 – Overlappende svulst i bronkie eller lunge
C34.9 – Bronkie (bronchus) eller lunge (pulmo), uspesifisert

C37 – Ondartet svulst i thymus (neoplasma malignum thymi) rediger

C38 – Ondartet svulst i hjerte, mediastinum og brysthinne (neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae) rediger

Eksklusiv: C45.x – Mesoteliom
C38.0 – Hjerte (cor)
Perikard
Eksklusiv: C49.3 – Store blodkar
C38.1 – Fremre mediastinum
C38.2 – Bakre mediastinum
C38.3 – Mediastinum, uspesifisert
C38.4 – Brysthinne (pleura)
C38.8 – Overlappende svulst i hjerte, mediastinum og brysthinne

C39 – Ondartet svulst med annen og ufullstendig angitt lokalisasjon i åndedrettsorganer og intratorakale organer (neoplasma malignum systematis respiratorii et organorum intrathoracalium loco alio et male definito) rediger

Eksklusiv: C76.1 – Intratorakal lokalisasjon ikke nærmere angitt
Torakal lokalisasjon ikke nærmere angitt se C76.1
C39.0 – Øvre luftveier, uspesifisert
C39.8 – Overlappende svulst i åndedrettsorganer og intratorakale organer
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og intratorakale organer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C30 - C39.0
C39.9 – Ufullstendig angitte lokalisasjoner i åndedrettsorganer
Luftveier ikke nærmere angitt

C40-C41 – Ondartede svulster i knokler og leddbrusk rediger

Eksklusiv: C96.7 – Benmarg ikke nærmere angitt
Synovialhinne se C49.x

C40 – Ondartet svulst i knokler og leddbrusk i ekstremiteter (neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis extremitatum) rediger

C40.0 – Skulderblad (scapula) og lange knokler i overekstremitet
C40.1 – Korte knokler i overekstremitet
C40.2 – Lange knokler i underekstremitet
C40.3 – Korte knokler i underekstremitet
C40.8 – Overlappende svulst i knokler og leddbrusk i ekstremiteter
C40.9 – Knokler og leddbrusk i ekstremiteter, uspesifisert

C41 – Ondartet svulst i knokler og leddbrusk med annen og uspesifisert lokalisasjon (neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis loco alio et non specificato) rediger

Eksklusiv: Brusk i
-ekstremiteter se C40.x
-nese se C30.0
-strupe se C32.3
-øre se C49.0
Knokler i ekstremiteter se C40.x
C41.0 – Knokler i skalle og ansikt
Orbitas benete vegg
Overkjeve (maxilla)
Eksklusiv: Alle typer karsinom, unntatt intraossøst eller odontogent i
-kjevebihule se C31.0
-overkjeve se C03.0
Underkjeve se C41.1
C41.1 – Underkjeve (mandibula)
Eksklusiv: Alle typer karsinom unntatt intraossøst eller odontogent i
-kjeve ikke nærmere angitt se C03.9
-underkjeve se C03.1
Overkjeve se C41.0
C41.2 – Ryggsøyle (columna vertebralis)
Eksklusiv: C41.4 – Korsben og haleben
C41.3 – Ribben (costa), brystben (sternum) og krageben (clavicula)
C41.4 – Bekkenben, korsben (os sacrum) og haleben (os coccygis)
C41.8 – Overlappende svulst i knokler og leddbrusk
Ondartet svulst i knokkel og leddbrusk med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C40 - C41.4
C41.9 – Knokler og leddbrusk, uspesifisert

C43-C44 – Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud rediger

C43 – Malignt melanom i hud (melanoma malignum cutis) rediger

Inklusiv: Morfologikode M872-M879 med malignitetskode /3
Eksklusiv: C51 - C52, C60.x og C63.x – Malignt melanom i hud på kjønnsorganer
C43.0 – Malignt melanom på leppe
Eksklusiv: C00.0 - C00.2 – Lepperødt
C43.1 – Malignt melanom på øyelokk, inklusive øyevinkel
C43.2 – Malignt melanom på øre og i ytre øregang
C43.3 – Malignt melanom i andre og uspesifiserte deler av ansikt
C43.4 – Malignt melanom i hodebunn og på hals
C43.5 – Malignt melanom på trunkus
Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
Eksklusiv: C21.0 – Endetarmsåpning ikke nærmere angitt
C43.6 – Malignt melanom på overekstremitet, inklusive skulder
C43.7 – Malignt melanom på underekstremitet, inklusive hofte
C43.8 – Overlappende malignt melanom i hud
C43.9 – Malignt melanom i hud, uspesifisert
(Malignt) melanom ikke nærmere angitt

C44 – Andre ondartede svulster i hud (alia neoplasmata maligna cutis) rediger

Inklusiv: Ondartet svulst i
-svettekjertler
-talgkjertler
Eksklusiv: C51 - C52, C60.x og C63.x – Hud på kjønnsorganer
Kaposis sarkom se C46.x
Malignt melanom i hud se C43.x
C44.0 – Hud på leppe
Basalcellekarsinom på leppe
Eksklusiv: C00.x – Ondartet svulst på lepperødt og leppeslimhinne
C44.1 – Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel
Eksklusiv: C49.0 – Bindevev i øyelokk
C44.2 – Hud på øre og i ytre øregang
Eksklusiv: C49.0 – Bindevev i øre
C44.3 – Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt
C44.4 – Hud i hodebunn og på hals
C44.5 – Hud på trunkus
Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
Eksklusiv: C21.0 – Endetarmsåpning ikke nærmere angitt
C44.6 – Hud på overekstremitet, inklusive skulder
C44.7 – Hud på underekstremitet, inklusive hofte
C44.8 – Overlappende svulst i hud
C44.9 – Ondartet svulst i hud, uspesifisert

C45-C49 – Ondartede svulster i mesotel og bløtvev rediger

C45 – Mesoteliom (mesothelioma) rediger

Inklusiv: Morfologikode M905 med malignitetskode /3
C45.0 – Mesoteliom i brysthinne (pleura)
Eksklusiv: C38.4 – Andre ondartede svulster i brysthinne
C45.1 – Mesoteliom i bukhinne (peritoneum)
Bukhinne:
-parietal
-pelvisk
Oment (omentum)
Tarmkrøs (mesenterium)
Tykktarmskrøs (mesocolon)
Eksklusiv: C48.x – Andre ondartede svulster i bukhinne
C45.2 – Mesoteliom i perikard
Eksklusiv: C38.0 – Andre ondartede svulster i perikard
C45.7 – Mesoteliom med andre spesifiserte utgangspunkter
C45.9 – Mesoteliom, uspesifisert

C46 – Kaposis sarkom (sarcoma Kaposi) rediger

Inklusiv: Morfologikode M9140 med malignitetskode /3
C46.0 – Kaposis sarkom i hud
C46.1 – Kaposis sarkom i bløtvev
C46.2 – Kaposis sarkom i gane
C46.3 – Kaposis sarkom i lymfeknuter
C46.7 – Kaposis sarkom med andre spesifiserte utgangspunkter
C46.8 – Kaposis sarkom i flere organer
C46.9 – Kaposis sarkom, uspesifisert

C47 – Ondartet svulst i perifere nerver og det autonome nervesystem (neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomici) rediger

Inklusiv: Sympatiske og parasympatiske nerver og ganglier
C47.0 – Perifere nerver i hode, ansikt og på hals
Eksklusiv: C69.6 – Perifere nerver i øyehule
C47.1 – Perifere nerver i overekstremitet, inklusive skulder
C47.2 – Perifere nerver i underekstremitet, inklusive hofte
C47.3 – Perifere nerver i brystregionen (thorax)
C47.4 – Perifere nerver i bukregionen (abdomen)
C47.5 – Perifere nerver i bekken (pelvis)
C47.6 – Perifere nerver i trunkus, uspesifisert
C47.8 – Overlappende svulst i perifere nerver og det autonome nervesystem
C47.9 – Perifere nerver og det autonome nervesystem, uspesifisert

C48 – Ondartet svulst i retroperitoneum og bukhinne (neoplasma malignum spatii retroperitonealis et peritonei) rediger

Eksklusiv: C46.1 – Kaposis sarkom
Mesoteliom se C45.x
C48.0 – Retroperitoneum
C48.1 – Spesifiserte deler av bukhinne (peritoneum)
Bukhinne:
-parietal
-pelvisk
Oment (omentum)
Tarmkrøs (mesenterium)
Tykktarmkrøs (mesocolon)
C48.2 – Bukhinne (peritoneum), uspesifisert
C48.8 – Overlappende svulst i retroperitoneum og bukhinne

C49 – Ondartet svulst i annet bindevev og bløtvev (neoplasma malignum alterius telae conjunctivae et telae mollis) rediger

Inklusiv: Blodkar
Brusk
Fascie
Fettvev
Ligament, unntatt uterinligament
Lymfekar
Muskel
Sene
Seneskjede
Slimpose (bursa)
Synovialhinne (synovia)
Eksklusiv: C50.x – Bindevev i bryst (mamma)
Brusk i:
-ledd se C40 - C41
-nese se C30.0
-strupe se C32.3
Bukhinne se C48.x
Kaposis sarkom se C46.x
Mesoteliom se C45.x
Perifere nerver og det autonome nervesystem se C47.x
Retroperitoneum se C48.0
C49.0 – Bindevev og bløtvev i hode, ansikt og på hals
Bindevev i:
-øre
-øyelokk
Eksklusiv: – Bindevev i øyehule se C69.6
C49.1 – Bindevev og bløtvev i overekstremitet, inklusive skulder
C49.2 – Bindevev og bløtvev i underekstremitet, inklusive hofte
C49.3 – Bindevev og bløtvev i brystregionen (thorax)
Aksille (axilla)
Mellomgulv (diaphragma)
Store blodkar
Eksklusiv: – Bryst (mamma) se C50.x
Hjerte se C38.0
Mediastinum se C38.1 - C38.3
Thymus se C37
C49.4 – Bindevev og bløtvev i bukregionen (abdomen)
Bukvegg
Hypokondrium
C49.5 – Bindevev og bløtvev i bekken (pelvis)
Lyske
Perineum
Sete
C49.6 – Bindevev og bløtvev i trunkus, uspesifisert
Rygg ikke nærmere angitt
C49.8 – Overlappende svulst i bindevev og bløtvev
Ondartet svulst i bindevev og bløtvev med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C47 - C49.6
C49.9 – Bindevev og bløtvev, uspesifisert

C50 – Ondartet svulst i bryst (mamma) rediger

C50 – Ondartet svulst i bryst (neoplasma malignum mammae) rediger

Inklusiv: Bindevev i bryst (mamma)
Eksklusiv: C43.5 og C44.5 – Hud på bryst
C50.0 – Brystvorte (papilla mammae) og areola mammae
C50.1 – Sentral del av bryst
C50.2 – Øvre indre kvadrant av bryst
C50.3 – Nedre indre kvadrant av bryst
C50.4 – Øvre ytre kvadrant av bryst
C50.5 – Nedre ytre kvadrant av bryst
C50.6 – Aksillær del av bryst
C50.8 – Overlappende svulst i bryst
C50.9 – Bryst (mamma), uspesifisert

C51-C58 – Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer rediger

Inklusiv: Hud på kvinnelige kjønnsorganer

C51 – Ondartet svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer (neoplasma malignum vulvae) rediger

C51.0 – Stor kjønnsleppe (labium majus)
Bartholins kjertel (glandula vestibularis major)
C51.1 – Liten kjønnsleppe (labium minus)
C51.2 – Klitoris (clitoris)
C51.8 – Overlappende svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer
C51.9 – Ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva), uspesifisert
Pudendum femininum

C52 – Ondartet svulst i skjede (neoplasma malignum vaginae) rediger

C53 – Ondartet svulst i livmorhals (neoplasma malignum cervicis uteri) rediger

C53.0 – Endocervix
C53.1 – Ectocervix (portio)
C53.8 – Overlappende svulst i livmorhals
C53.9 – Livmorhals (cervix uteri), uspesifisert

C54 – Ondartet svulst i livmorlegeme (neoplasma malignum corporis uteri) rediger

C54.0 – Isthmus uteri
Nedre uterinsegment
C54.1 – Livmorslimhinne (endometrium)
C54.2 – Muskulatur i livmorvegg (myometrium)
C54.3 – Fundus uteri
C54.8 – Overlappende svulst i livmorlegeme
C54.9 – Livmorlegeme (corpus uteri), uspesifisert

C55 – Ondartet svulst i livmor, uspesifisert del (neoplasma malignum uteri partinum non specificatarum) rediger

C56 – Ondartet svulst i eggstokk (neoplasma malignum ovarii) rediger

C57 – Ondartet svulst i andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer (neoplasma malignum aliorum organorum genitalium femininorum et non specificatorum) rediger

C57.0 – Eggleder (neoplasma malignum salpingis)
Tuba uterina
C57.1 – Ligamentum latum uteri
C57.2 – Ligamentum rotundum uteri
C57.3 – Parametrium
Uterinligament ikke nærmere angitt
C57.4 – Adnexa uteri, uspesifisert
C57.7 – Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer
Wolffs legeme eller gang (ductus mesonephricus)
C57.8 – Overlappende svulst i kvinnelige kjønnsorganer
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C51 - C57.7 og C58
Tuboovarial lokalisasjon
Uteroovarial lokalisasjon
C57.9 – Kvinnelige kjønnsorganer, uspesifisert
Kvinnelig urogenitalsystem ikke nærmere angitt

C58 – Ondartet svulst i morkake (neoplasma malignum placentae) rediger

Koriokarsinom ikke nærmere angitt
Eksklusiv: Blæremola
-invasiv se D39.2
-ikke nærmere angitt se O01.9
Chorioadenoma destruens se D39.2

C60-C63 – Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer rediger

Inklusiv: Hud på mannlige kjønnsorganer

C60 – Ondartet svulst i penis (neoplasma malignum penis) rediger

C60.0 – Forhud (preputium)
C60.1 – Penishode (glans penis)
C60.2 – Penisskaft (corpus penis)
Svamplegeme (corpus cavernosum)
C60.8 – Overlappende svulst i penis
C60.9 – Penis, uspesifisert
Hud på penis ikke nærmere angitt

C61 – Ondartet svulst i blærehalskjertel (neoplasma malignum prostatae) rediger

C62 – Ondartet svulst i testikkel (neoplasma malignum testis) rediger

C62.0 – Ikke-descendert testikkel
Ektopisk testikkel (utgangspunkt for svulst)
Retinert testikkel (utgangspunkt for svulst)
C62.1 – Descendert testikkel
Testikkel i pung
C62.9 – Testikkel (testis), uspesifisert

C63 – Ondartet svulst i andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer (neoplasma malignum aliorum organorum genitalium masculinorum et non specificatorum) rediger

C63.0 – Bitestikkel (epididymis)
C63.1 – Sædleder (ductus deferens)
C63.2 – Pung (scrotum)
Hud på pung
C63.7 – Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer
Sædblære (vesicula seminalis)
Tunica vaginalis
C63.8 – Overlappende svulst i mannlige kjønnsorganer
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C60 - C63.7
C63.9 – Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert
Mannlig urogenitalsystem ikke nærmere angitt

C64-C68 – Ondartede svulster i urinveier rediger

C64 – Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (neoplasma malignum renis, pelvi renali excepta) rediger

Eksklusiv: C65 – Nyrebekken
Nyrekalker se C65

C65 – Ondartet svulst i nyrebekken (neoplasma malignum pelvis renalis) rediger

Nyrekalker (calyces renales)
Overgang mellom nyrebekken og urinleder

C66 – Ondartet svulst i urinleder (neoplasma malignum ureteris) rediger

Eksklusiv: C67.6 – Urinlederåpning i urinblære

C67 – Ondartet svulst i urinblære (neoplasma malignum vesicae urinariae) rediger

C67.0 – Blæretrekant (trigonum vesicae urinariae)
C67.1 – Blæretak
C67.2 – Sidevegg i urinblære
C67.3 – Fremre vegg i urinblære
C67.4 – Bakre vegg i urinblære
C67.5 – Blærehals
Indre urinrørsåpning (ostium urethrae internum)
C67.6 – Urinlederåpning
C67.7 – Urachus
C67.8 – Overlappende svulst i urinblære
C67.9 – Urinblære (vesica urinaria), uspesifisert

C68 – Ondartet svulst i andre og uspesifiserte urinveisorganer (neoplasma malignum organorum aliorum urinariorum et non specificatorum) rediger

Eksklusiv: – Urogenitalsystem ikke nærmere angitt
-kvinnelig se C57.9
-mannlig se C63.9
C68.0 – Urinrør (urethra)
Eksklusiv: C67.5 – Indre urinrørsåpning
C68.1 – Parauretral kjertel
C68.8 – Overlappende svulst i urinveisorganer
Ondartet svulst i urinveisorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C64 - C68.1
C68.9 – Urinveisorgan, uspesifisert
Urinveier ikke nærmere angitt

C69-C72 – Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet rediger

C69 – Ondartet svulst i øyet og øyets adneksstrukturer (neoplasma malignum oculi et organorum adnexorum) rediger

Eksklusiv: C49.0 – Bindevev i øyelokk
Hud på øyelokk se C43.1 og C44.1
Nervus opticus se C72.3
C69.0 – Conjunctiva
C69.1 – Hornhinne (cornea)
C69.2 – Netthinne (retina)
C69.3 – Årehinne (choroidea)
C69.4 – Strålelegeme (corpus ciliare)
Øyeeple (bulbus oculi)
C69.5 – Tårekjertel (glandula lacrimalis) og tårekanal (ductus nasolacrimalis)
Canaliculus lacrimalis
Tåresekk (saccus lacrimalis)
C69.6 – Øyehule (orbita)
Bindevev i øyehule
Perifere nerver i øyehule
Retrobulbært vev
Retrookulært vev
Ytre øyemuskler
Eksklusiv: C41.0 – Orbitas benete vegg
C69.8 – Overlappende svulst i øyet og øyets adneksstrukturer
C69.9 – Øye (oculus), uspesifisert

C70 – Ondartet svulst i sentralnervesystemets hinner (neoplasma malignum meningium) rediger

C70.0 – Hjernehinner
C70.1 – Ryggmargshinner
C70.9 – Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert

C71 – Ondartet svulst i hjernen (neoplasma malignum cerebri) rediger

Eksklusiv: C72.2 - C72.5 – Hjernenerver
Retrobulbært vev se C69.6
C71.0 – Storhjerne (cerebrum), unntatt lapper og ventrikler
Supratentoriell lokalisasjon ikke nærmere angitt
C71.1 – Pannelapp (lobus frontalis)
C71.2 – Tinninglapp (lobus temporalis)
C71.3 – Isselapp (lobus parietalis)
C71.4 – Bakhodelapp (lobus occipitalis)
C71.5 – Hjerneventrikkel
Eksklusiv: C71.7 – Fjerde ventrikkel
C71.6 – Lillehjerne (cerebellum)
C71.7 – Hjernestamme
Fjerde ventrikkel
Infratentoriell lokalisasjon ikke nærmere angitt
C71.8 – Overlappende svulst i hjerne
C71.9 – Hjerne, uspesifisert

C72 – Ondartet svulst i ryggmarg, hjernenerver og andre deler av sentralnervesystemet (neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et aliarum partium systematis nervosi centralis) rediger

Eksklusiv: C47.x – Perifere nerver og det autonome nervesystem
Sentralnervesystemets hinner se C70.x
C72.0 – Ryggmarg (medulla spinalis)
C72.1 – Cauda equina
C72.2 – Nervus olfactorius (1. hjernenerve)
Bulbus olfactorius
C72.3 – Nervus opticus (2. hjernenerve)
C72.4 – Nervus vestibulocochlearis (8. hjernenerve)
C72.5 – Andre og uspesifiserte hjernenerver
C72.8 – Overlappende svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet
Ondartet svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av kategoriene C70 - C72.5
C72.9 – Sentralnervesystemet, uspesifisert
Nervesystemet ikke nærmere angitt

C73-C75 – Ondartede svulster i skjoldbruskkjertel og andre endokrine kjertler rediger

C73 – Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel (neoplasma malignum glandulae thyreoideae) rediger

C74 – Ondartet svulst i binyre (neoplasma malignum glandulae suprarenalis) rediger

C74.0 – Binyrebark (cortex glandulae suprarenalis)
C74.1 – Binyremarg (medulla glandulae suprarenalis)
C74.9 – Binyre (glandula suprarenalis), uspesifisert

C75 – Ondartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturer (neoplasma malignum aliarum glandularum endocrinarum et telarum cognatarum) rediger

Eksklusiv: C74.x – Binyre
Eggstokk se C56
Endokrin bukspyttkjertel se C25.4
Skjoldbruskkjertel se C73
Testikkel se C62.x
Thymus se C37
C75.0 – Biskjoldbruskkjertel (glandula parathyreoidea)
C75.1 – Hypofyse (hypophysis)
C75.2 – Ductus craniopharyngealis
C75.3 – Corpus pineale
C75.4 – Glomus caroticum
C75.5 – Aortalegeme (glomus aortae) og andre paraganglier
C75.8 – Affeksjon av multiple endokrine kjertler, uspesifisert
Merk:Hvis utgangspunktene for multiple svulster er kjente, skal de kodes hver for seg.
C75.9 – Endokrin kjertel, uspesifisert

C76-C80 – Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster) rediger

C76 – Ondartet svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt (neoplasma malignum loco alio et male definito) rediger

Eksklusiv: Ondartet svulst
-i kvinnelig urogenitalsystem ikke nærmere angitt se C57.9
-i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev se C81 - C96
-i mannlig urogenitalsystem ikke nærmere angitt se C63.9
-med uspesifisert utgangspunkt se C80
C76.0 – Hode (caput), ansikt (facies) og hals (collum)
Kinn ikke nærmere angitt
Nese ikke nærmere angitt
C76.1 – Brystregionen (thorax)
Aksille (axilla)
Intratorakal lokalisasjon ikke nærmere angitt
Torakal lokalisasjon ikke nærmere angitt
C76.2 – Bukregionen (abdomen)
C76.3 – Bekken (pelvis)
Lokalisasjoner som overlapper flere organsystemer i bekken, som:
-rektovaginal lokalisasjon
-rektovesikal lokalisasjon
-septum rectovaginale
-septum rectovesicale
Lyske ikke nærmere angitt
C76.4 – Overekstremitet
C76.5 – Underekstremitet
C76.7 – Andre ufullstendig angitte utgangspunkter
C76.8 – Overlappende svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt

C77 – Metastase (sekundær svulst) og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter (neoplasma malignum secundarium lymphonodorum non specificatum) rediger

Eksklusiv: C81 - C88 og C96.x – Ondartet svulst i lymfeknuter spesifisert som primær
C77.0 – Lymfeknuter i hode, ansikt og på hals
Supraklavikulære lymfeknuter
C77.1 – Intratorakale lymfeknuter
C77.2 – Intraabdominale lymfeknuter
C77.3 – Lymfeknuter i aksille og overekstremitet
Pektorale lymfeknuter
C77.4 – Lymfeknuter i lyske og underekstremitet
C77.5 – Lymfeknuter i bekken
C77.8 – Lymfeknuter i flere kroppsregioner
C77.9 – Lymfeknute, uspesifisert

C78 – Metastase (sekundær svulst) i åndedrettsorganer og fordøyelsesorganer rediger

C78.0 – Metastase i lunge
C78.1 – Metastase i mediastinum
C78.2 – Metastase i brysthinne
Ondartet pleuraeffusjon ikke nærmere angitt
C78.3 – Metastase i andre og uspesifiserte åndedrettsorganer
C78.4 – Metastase i tynntarm
C78.5 – Metastase i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning
C78.6 – Metastase i retroperitoneum og bukhinne
Ondartet ascites ikke nærmere angitt
C78.7 – Metastase i lever
C78.8 – Metastase i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer

C79 – Metastase (sekundær svulst) med annen lokalisasjon rediger

C79.0 – Metastase i nyre og nyrebekken
C79.1 – Metastase i urinblære og andre og uspesifiserte urinveier
C79.2 – Metastase i hud
C79.3 – Metastase i hjerne og hjernehinner
C79.4 – Metastase i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet
C79.5 – Metastase i knokler og benmarg
C79.6 – Metastase i eggstokk
C79.7 – Metastase i binyre
C79.8 – Metastase med annen spesifisert lokalisasjon

C80 – Ondartet svulst uten spesifisert lokalisasjon rediger

Merk:Konsulter merknad for C80 i opplæringsdelen.
Generalisert:
-kreft med uspesifisert lokalisasjon (primær eller sekundær)
-ondartet (malign) tumor med uspesifisert lokalisasjon (primær eller sekundær)
Karsinom med uspesifisert lokalisasjon (primær eller sekundær)
Karsinomatose med uspesifisert lokalisasjon (primær eller sekundær)
Kreft med uspesifisert lokalisasjon (primær eller sekundær)
Multippel kreft med uspesifisert lokalisasjon (primær eller sekundær)
Ondartet (malign) tumor med uspesifisert lokalisasjon (primær eller sekundær)
Ondartet kakeksi
Primært utgangspunkt ukjent

C81-C96 – Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev rediger

Merk: Uttrykkene for non-Hodgkins lymfom som er benyttet i kategoriene C82-C85 er i henhold til den såkalte «Working Formulation». Fordi dette systemet er lite benyttet og dårlig kjent i Norge, har terminologien i Kiel-klassifikasjonen av non-Hodgkins lymfom blitt inkludert i tillegg. Der det er forskjellige diagnoseformuleringer etter de to systemene, men de betegner samme (eller praktisk talt samme) sykdomstype, er begge formuleringene blitt gjengitt i overskriftene. Da er Kiel-diagnosene i norsk oversettelse og Working Formulation-diagnosene på engelsk i anførselstegn. Alle M-koder (M xxxx/x) er norske SNOMED-koder.
Eksklusiv: C77.x – Metastase (sekundær svulst) og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter

C81.0 – Hodgkins sykdom, lymfocyttrik type rediger

Lymfocyttrik type:
-diffus (M 9658/3)
-nodulær (M 9659/3)
-ikke nærmere angitt (M 9657/3)
Lymfocyttrik-histiocyttrik type

C81 – Hodgkins sykdom (lymfogranulomatose) rediger

C81.0 – Hodgkins sykdom, lymfocyttrik type
Lymfocyttrik type:
-diffus (M 9658/3)
-nodulær (M 9659/3)
-ikke nærmere angitt (M 9657/3)
Lymfocyttrik-histiocyttrik type
C81.1 – Hodgkins sykdom, nodulær sklerose
Nodulær sklerose:
-blandet celletype (M 9666/3)
-cellulær fase (M 9664/3)
-lymfocyttfattig type (M 9667/3)
-lymfocyttrik type (M 9665/3)
-ikke nærmere angitt (M 9663/3)
C81.2 – Hodgkins sykdom, blandet celletype (M 9652/3)
C81.3 – Hodgkins sykdom, lymfocyttfattig type
Lymfocyttfattig type:
-med diffus fibrose (M 9654/3)
-retrikulær type (M 9655/3)
-ikke nærmere angitt (M 9653/3)
C81.7 – Andre typer av Hodgkins sykdom (brukes ikke i Norge)
C81.9 – Hodgkins sykdom, uspesifisert (M 9650/3)

C82 – Follikulært (nodulært) non-Hodgkins lymfom rediger

Inklusiv: Follikulære non-Hodgkins lymfomer med eller uten diffuse områder
C82.0 – «Small cleaved cell, follicular» (brukes ikke i Norge)
C82.1 – Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk centrocyttisk, follikulær type («mixed small cleaved cell and large cell, follicular»)
Malignt non-Hodgkins lymfom:
-centroblastisk centrocyttisk
-follikulær og diffus type (M 9698/3)
-follikulær type (M 9692/3)
C82.2 – Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk, follikulær type («large cell, follicular») (M 9697/3)
Eksklusiv: C85.7 – Malignt non-Hodgkins lymfom, storcellet anaplastisk Ki-1+
C82.7 – Andre typer av follikulært non-Hodgkins lymfom
Malignt non-Hodgkins lymfom:
-lymfocyttært høyt differensiert nodulær type (M 9693/3)
-med intermediær differensiering, nodulær type (mantelsonelymfom) (M 9694/3)
C82.9 – Follikulært non-Hodgkins lymfom, uspesifisert (M 9690/3)

C83 – Diffust non-Hodgkins lymfom rediger

C83.0 – Non-Hodgkins lymfom, lymfocyttært («small cell, diffuse»)
Malignt non-Hodgkins lymfom:
-lymfocyttært diffust
-B-celletype ikke nærmere angitt (M 9670/35)
-T-celletype ikke nærmere angitt (M 9670/36)
-ikke nærmere angitt (M 9670/3)
-lymfoplasmacytoid type (immunocytom) (M 9671/3)
C83.1 – Non-Hodgkins lymfom, centrocyttisk («small cleaved cell, diffuse») (M 9674/3)
C83.2 – Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk centrocyttisk, diffus type («mixed small and large cell, diffuse») (M 9676/3)
Malignt non-Hodgkins lymfom, blandet celletype, diffust (M 9613/3)
C83.3 – Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk, diffus type («large cell, diffuse») (M 9683/3)
Malignt non-Hodgkins lymfom, storcellet anaplastisk Ki-1+ se C85.7
C83.4 – Immunoblastisk (diffust)
Malignt non-Hodgkins lymfom:
-immunoblastisk
-B-celletype ikke nærmere angitt (M 9684/35)
-T-celletype ikke nærmere angitt (M 9684/36)
-ikke nærmere angitt (M 9684/3)
C83.5 – Lymfoblastisk (diffust)
Malignt non-Hodgkins lymfom:
-lymfoblastisk:
-B-celletype ikke nærmere angitt (M 9685/35)
-med gyriforme celler eller av «convoluted cell type» (M 9602/3)
-T-celletype ikke nærmere angitt (M 9685/36)
-ikke nærmere angitt (M 9685/3)
C83.6 – Udifferensiert (diffust)
Malignt non-Hodgkins lymfom, udifferensiert celletype, non-Burkitt (centroblastisk Burkitt-lignende type) (M 9600/3)
C83.7 – Burkitts lymfom (M 9687/3)
C83.8 – Andre typer av diffust non-Hodgkins lymfom
Erytrofagocyttært T-gamma-lymfom (M 9733/3)
Malign lymfoid polypose (M 9677/3)
Malignt non-Hodgkins lymfom:
-med intermediær differensiering, diffus type (M 9673/3)
-prolymfocyttisk type (M 9631/3)
C83.9 – Diffust non-Hodgkins lymfom, uspesifisert

C84 – Perifere og kutane T-cellelymfomer rediger

C84.0 – Mycosis fungoides (M 9700/3)
C84.1 – Sézarys syndrom (M 9701/3)
C84.2 – T-sonelymfom (M 9703/3)
C84.3 – Lymfoepiteloid lymfom (M 9704/3)
Lennerts lymfom (M 9704/3)
C84.4 – Perifert T-cellelymfom
Perifert T-cellelymfom:
-angioimmunoblastisk type (AILD) (M 9705/3)
-middels og storcellet type (M 9707/3)
-pleomorf småcellet type (M 9706/3)
-ikke nærmere angitt (M 9702/3)
C84.5 – Andre og uspesifiserte T-cellelymfomer
Malignt non-Hodgkins lymfom, T-celle-type ikke nærmere angitt (M 9597/3)
Merk:Dersom T-celletilhørighet er nevnt i forbindelse med et spesifisert lymfom, skal sykdommen kodes i henhold til den spesifikke diagnosen.

C85 – Andre og uspesifiserte typer av non-Hodgkins lymfom rediger

C85.0 – Lymfosarkom (brukes ikke i Norge)
C85.1 – B-cellelymfom, uspesifisert
Malignt non-Hodgkins lymfom, B-celle-type IN
Merk:Dersom B-celletilhørighet er nevnt i forbindelse med et spesifisert lymfom, skal sykdommen kodes i henhold til den spesifikke diagnosen.
C85.7 – Andre spesifiserte typer non-Hodgkins lymfomer
Angiocentrisk T-cellelymfom (M 9713/3)
Angioendoteliomatose (M 9712/3)
Malign retikuloendoteliose
Malign retikulose
Malignt non-Hodgkins lymfom:
-angioendoteliotrop type (M 9712/3)
-folikkelsentercelletype ikke nærmere angitt (M 9615/3)
-storcellet anaplastisk Ki-1+
-B-celletype (M 9714/35)
-T-celletype (M 9714/36)
-ikke nærmere angitt (M 9714/3)
Monocytoid B-cellelymfom (M 9711/3)
C85.9 – Non-Hodgkins lymfom, uspesifisert
Lymfom ikke nærmere angitt
Malignt lymfom ikke nærmere angitt (M 9590/3)
Malignt non-Hodgkins lymfom:
-høygradig (M 9591/33)
-lavgradig (M 9591/31)
-ikke nærmere angitt (M 9591/3)

C88 – Ondartet immunoproliferativ sykdom rediger

C88.0 – Waldenströms makroglobulinemi (M 9761/3)
C88.1 – Alfa-kjede-sykdom (M 9762/3)
C88.2 – Gamma-kjede-sykdom (M 9763/3)
Franklins sykdom
C88.3 – Immunoproliferativ tynntarmssykdom (M 9764/3)
Middelhavslymfom
C88.7 – Andre ondartede immunoproliferative sykdommer
C88.9 – Ondartet immunoproliferativ sykdom, uspesifisert
Immunoproliferativ sykdom ikke nærmere angitt (M 9760/3)

C90 – Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer rediger

C90.0 – Myelomatose (M 9732/3)
Kahlers sykdom
Multiple myelomer
Eksklusiv: – Solitært myelom (C90.2)
C90.1 – Plasmacelleleukemi (M 9830/3)
C90.2 – Plasmocytom, ekstramedullært
Anaplastisk myelom (M 9730/3)
Malign plasmacelletumor ikke nærmere angitt
Plasmacellesarkom (M 9730/3)
Plasmocytom ikke nærmere angitt (M 9731/1)
Solitært myelom (M 9731/3)

C91 – Lymfatisk leukemi rediger

C91.0 – Akutt lymfatisk leukemi
Akutt lymfatisk leukemi:
-B-celletype (M 9821/35)
-T-celletype (M 9821/36)
-ikke nærmere angitt (M 9821/3)
Lymfoblastleukemi ikke nærmere angitt (M 9821/3)
Eksklusiv: C91.1 – Akutt eksaserbasjon av kronisk lymfatisk leukemi
C91.1 – Kronisk lymfatisk leukemi
Akutt eksaserbasjon av kronisk lymfatisk leukemi
Kronisk lymfatisk leukemi:
-B-celletype (M 9823/35)
-T-celletype (M 9823/36)
-ikke nærmere angitt (M 9823/3)
C91.2 – Subakutt lymfatisk leukemi (brukes ikke i Norge)
Merk: Akutt eksaserbasjon av kronisk lymfatisk leukemi kodes C91.1.
Preleukemi ikke nærmere angitt se D46.9
C91.3 – Prolymfocyttleukemi (M 9825/3)
C91.4 – Hårcelleleukemi (M 9940/3)
Leukemisk retikuloendoteliose
C91.5 – Adult T-celleleukemi/lymfom (M 9827/3)
C91.7 – Andre lymfatiske leukemier
Akutt lymfatisk leukemi, burkittcelletype (M 9826/3)
C91.9 – Lymfatisk leukemi, uspesifisert (M 9820/3)

C92 – Myelogen leukemi rediger

C92.0 – Akutt myelogen leukemi
Akutt myelogen leukemi, FAB M1 og FAB M2 (M 9861/3)
Eksklusiv: C92.1 – Akutt eksaserbasjon av kronisk myelogen leukemi
C92.1 – Kronisk myelogen leukemi (M 9863/3)
Akutt eksaserbasjon av kronisk myelogen leukemi
C92.2 – Subakutt myelogen leukemi (M 9862/3) (brukes ikke i Norge)
Merk:Akutt eksaserbasjon av kronisk myelogen leukemi kodes C92.1. Kronisk myelomonocyttleukemi, MDS 4, kodes C92.7. Myelodysplastisk syndrom kodes D46. Preleukemi ikke nærmere angitt kodes D46.9.
C92.3 – Myeloid sarkom (M 9930/3)
Granulocyttsarkom
Klorom (M 9830/3)
C92.4 – Akutt promyelocyttleukemi
Akutt promyelocyttleukemi, FAB M3 (M 9866/3)
C92.5 – Akutt myelomonocyttleukemi
Akutt myelomonocyttleukemi, FAB M4 (M 9867/3)
C92.7 – Andre myelogene leukemier
Kronisk myelomonocyttleukemi, MDS 4 (M 9968/3)
C92.9 – Myelogen leukemi, uspesifisert (M 9860/3)

C93 – Monocyttleukemi rediger

Inklusiv: Monocytoid leukemi
C93.0 – Akutt monocyttleukemi
Akutt monocyttleukemi, FAB M5 (M 9891/3)
Eksklusiv: C93.1 – Akutt eksaserbasjon av kronisk monocyttleukemi
C93.1 – Kronisk monocyttleukemi (M 9893/3)
Akutt eksaserbasjon av kronisk monocyttleukemi
C93.2 – Subakutt monocyttleukemi (brukes ikke i Norge)
Merk:Akutt eksaserbasjon av kronisk monocyttleukemi kodes C93.1. Myelodysplastisk syndrom kodes D46. Preleukemi ikke nærmere angitt kodes D46.9.
C93.7 – Andre monocyttleukemier
C93.9 – Monocyttleukemi, uspesifisert (M 9890/3)

C94 – Andre leukemier med spesifisert celletype rediger

Eksklusiv: C91.4 – Leukemisk retikuloendoteliose
Plasmacelleleukemi se C90.1
C94.0 – Akutt erytremi og erytroleukemi
Akutt erytremi (M 9841/3)
Di Guglielmos sykdom (M 9841/3)
Erytroleukemi ikke nærmere angitt, FAB M6 (M 9840/3)
C94.1 – Kronisk erytremi (M 9842/3)
Heilmeyer-Schöners sykdom
C94.2 – Akutt megakaryoblastleukemi
Akutt megakaryoblastleukemi, FAB M7 (M 9910/3)
Akutt megakaryocyttleukemi
C94.3 – Mastcelleleukemi (M 9900/3)
C94.4 – Akutt panmyelose (M 9931/3)
C94.5 – Akutt myelofibrose (M 9932/3)
C94.7 – Andre spesifiserte leukemier
Eosinofil leukemi (M 9880/3)
Lymfosarkomcelleleukemi (M 9850/3)

C95 – Andre leukemier med uspesifisert celletype rediger

C95.0 – Akutt leukemi med uspesifisert celletype
Akutt leukemi ikke nærmere angitt (M 9801/3)
Blastleukemi ikke nærmere angitt (M 9801/3)
Stamcelleleukemi
Eksklusiv: C95.1 – Akutt eksaserbasjon av uspesifisert kronisk leukemi
C95.1 – Kronisk leukemi med uspesifisert celletype
Akutt eksaserbasjon av uspesifisert kronisk leukemi
Kronisk leukemi ikke nærmere angitt (M 9803/3)
C95.2 – Subakutt leukemi med uspesifisert celletype (brukes ikke i Norge)
Merk:Akutt eksaserbasjon av kronisk leukemi ikke nærmere angitt kodes C95.1. Myelodysplastisk syndrom kodes D46. Preleukemi ikke nærmere angitt kodes D46.9.
C95.7 – Annen leukemi med uspesifisert celletype
Aleukemisk leukemi ikke nærmere angitt (M 9804/3)
C95.9 – Leukemi, uspesifisert (M 9800/3)

C96 – Andre og uspesifiserte ondartede svulster utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev rediger

C96.0 – Letterer-Siwes sykdom (M 9722/3)
Ikke-lipid:
-retikuloendoteliose
-retikulose
C96.1 – Malign histiocytose
Histiocytær medullær retikulose ikke nærmere angitt (M 9721/3)
Malign langerhans-cellehistiocytose ikke nærmere angitt (M 9720/31)
C96.2 – Malign mastcelletumor (M 9740/3)
Malign mastocytose (M 9741/3)
Malignt mastocytom
Mastcellesarkom (M 9740/3)
Systemisk mastcellesykdom (M 9741/3)
C96.3 – Ekte histiocyttært lymfom
Malignt non-Hodgkins lymfom, ekte histiocyttær type (M 9723/3)
C96.7 – Andre spesifiserte ondartede svulster utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
Leukemi av blandet celletype (lymfatisk og myelogen) (M 9810/3)
Retikulumcellesarkom (M 9640/3)
Sammensatt lymfom (M 9592/3)
C96.9 – Ondartet svulst utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev, uspesifisert

C97 – Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter rediger

C97 – Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter rediger

D00-D09 – In situ (preinvasive) svulster rediger

Merk: Mange in situ-svulster blir ansett for å befinne seg innen et morfologisk kontinuum mellom dysplasi og invasiv kreft. Hva angår for eksempel cervikal intraepitelial neoplasi (CIN), har man definert tre grader. Den tredje av disse (CIN III) omfatter både grov dysplasi og carcinoma in situ. Dette inndelingssystemet er utvidet til å gjelde andre organer, som ytre kvinnelige kjønnsorganer og skjede. Beskrivelser av CIN III med eller uten opplysning om grov dysplasi, kodes under denne delen. CIN I og CIN II er klassifisert som epitelial dysplasi i det aktuelle organet og skal kodes under det relevante organsystemkapitlet.
Inklusiv: Bowens sykdom
Erytroplasi
Morfologikoder med malignitetskode /2
Queyrats erytroplasi

D00 – Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i munnhule, spiserør og magesekk rediger

Eksklusiv: D03.x – Melanoma in situ
D00.0 – Leppe (labium), munnhule (cavum oris) og svelg (pharynx)
Lepperødt
Plica aryepiglottica:
-fri rand
-hypofarygeal side
-ikke nærmere angitt
Eksklusiv: D03.0 og D04.0 – Hud på leppe
Plica aryepiglottica, laryngeal del se D02.0
Strupelokk:
-suprahyoidal del se D02.0
-ikke nærmere angitt se D02.0
D00.1 – Spiserør (oesophagus)
D00.2 – Magesekk (ventriculus)

D01 – Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer rediger

Eksklusiv: D03.x – Melanoma in situ
D01.0 – Tykktarm (colon)
Eksklusiv: D01.1 – Overgang mellom sigmoideum og endetarm
D01.1 – Overgang mellom sigmoideum og endetarm (colon rectosigmoideum)
D01.2 – Endetarm (rectum)
D01.3 – Endetarmsåpning (anus) og analkanal (canalis analis)
Eksklusiv: D03.5 og D04.5 – Analhud
Analrand se D03.5 og D04.5
Perianalhud se D03.5 og D04.5
D01.4 – Andre og uspesifiserte deler av tarm
Eksklusiv: D01.5 – Vaters ampulle
D01.5 – Lever (hepar), galleblære (vesica fellea) og galleganger
Vaters ampulle (ampulla Vateri)
D01.7 – Andre spesifiserte fordøyelsesorganer
Bukspyttkjertel (pancreas)
D01.9 – Fordøyelsesorgan, uspesifisert

D02 – Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i mellomøre og åndedrettsorganer rediger

Eksklusiv: D03.x – Melanoma in situ
D02.0 – Strupe (larynx)
Plica aryepiglottica, laryngeal side
Strupelokk, suprahyoidal del
Strupelokk (epiglottis)
Eksklusiv: Plica aryepiglottica
-fri rand se D00.0
-hypofaryngeal side se D00.0
-ikke nærmere angitt se D00.0
D02.1 – Luftrør (trachea)
D02.2 – Bronkie (bronchus) og lunge (pulmo)
D02.3 – Andre spesifiserte åndedrettsorganer
Bihuler (sinus paranasales)
Mellomøre (auris media)
Nesehule (cavum nasi)
Eksklusiv: D04.2 – Hud på øre
Nese:
-hud se D04.3
-ikke nærmere angitt se D09.7
D02.4 – Åndedrettsorgan, uspesifisert

D03 – Melanoma in situ (preinvasivt melanom) rediger

Inklusiv: Morfologikode M872-M879 med malignitetskode /2
D03.0 – Leppe (labium)
D03.1 – Øyelokk (palpebra), inklusive øyevinkel
D03.2 – Øre (auris) og ytre øregang (meatus acusticus externus)
D03.3 – Andre og uspesifiserte deler av ansikt
D03.4 – Hodebunn og hals (collum)
D03.5 – Trunkus (truncus)
Analhud
Analrand
Hud på bryst
Perianalhud
D03.6 – Overekstremitet, inklusive skulder
D03.7 – Underekstremitet, inklusive hofte
D03.8 – Andre lokalisasjoner
D03.9 – Melanoma in situ, uspesifisert

D04 – Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i hud rediger

Eksklusiv: D03.x – Melanoma in situ
Queyrats erytroplasi (penis) ikke nærmere angitt se D07.4
D04.0 – Hud på leppe
Eksklusiv: D00.0 – Lepperødt
D04.1 – Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel
D04.2 – Hud på øre og i ytre øregang
D04.3 – Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt
D04.4 – Hud i hodebunn og på hals
D04.5 – Hud på trunkus
Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
Eksklusiv: D01.3 – Endetarmsåpning ikke nærmere angitt
Hud på kjønnsorganer se D07.x
D04.6 – Hud på overekstremitet, inklusive skulder
D04.7 – Hud på underekstremitet, inklusive hofte
D04.8 – Hud med andre lokalisasjoner
D04.9 – Hud (cutis), uspesifisert

D05 – Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i bryst (mamma) rediger

Eksklusiv: D04.5 – Carcinoma in situ i hud på bryst
Melanoma in situ i hud på bryst D03.5
D05.0 – Lobulært carcinoma in situ
D05.1 – Intraduktalt carcinoma in situ
D05.7 – Annet spesifisert carcinoma in situ i bryst
D05.9 – Carcinoma in situ i bryst, uspesifisert

D06 – Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i livmorhals rediger

Inklusiv: Cervikal intraepitelial neoplasi grad III (CIN III) med eller uten opplysning om grov dysplasi
Eksklusiv: N87.2 – Grov dysplasi i livmorhals ikke nærmere angitt
Melanoma in situ i livmorhals se D03.5
D06.0 – Endocervix
D06.1 – Ectocervix (portio)
D06.7 – Andre spesifiserte deler av livmorhals
D06.9 – Livmorhals (cervix uteri), uspesifisert

D07 – Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i andre og uspesifiserte kjønnsorganer rediger

Eksklusiv: D03.5 – Melanoma in situ
D07.0 – Livmorslimhinne (endometrium)
D07.1 – Ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva)
Intraepitelial neoplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer grad III (VIN III) med eller uten opplysning om grov dysplasi
Eksklusiv: N90.2 – Grov dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer ikke nærmere angitt
D07.2 – Skjede (vagina)
Vaginal intraepitelial neoplasi grad III (VAIN III) med eller uten opplysning om grov dysplasi
Eksklusiv: N89.2 – Grov dysplasi i skjede ikke nærmere angitt
D07.3 – Andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer
D07.4 – Penis
Queyrats erytroplasi ikke nærmere angitt
D07.5 – Blærehalskjertel (prostata)
D07.6 – Andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer

D09 – Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) med andre og uspesifiserte lokalisasjoner rediger

Eksklusiv: D03.x – Melanoma in situ
D09.0 – Urinblære (vesica urinaria)
D09.1 – Andre og uspesifiserte urinveisorganer
D09.2 – Øye (oculus)
Eksklusiv: D04.1 – Hud på øyelokk
D09.3 – Skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea) og andre endokrine kjertler
Eksklusiv: D07.3 – Eggstokk
Endokrin bukspyttkjertel se D01.7
Testikkel se D07.6
D09.7 – Andre spesifiserte lokalisasjoner
D09.9 – Carcinoma in situ, uspesifisert

D10-D36 – Godartede svulster rediger

Inklusiv: Svulster med malignitetskode /0

D10 – Godartet svulst i munn og svelg rediger

D10.0 – Leppe (labium)
Innside av leppe (facies internus labii oris)
Leppe ikke nærmere angitt
Leppebånd
Lepperødt
Leppeslimhinne
Eksklusiv: D22.0 og D23.0 – Hud på leppe
D10.1 – Tunge (lingua)
Tungemandel (tonsilla linguae)
D10.2 – Munngulv (basis cavi oris)
D10.3 – Andre og uspesifiserte deler av munn
Liten spyttkjertel ikke nærmere angitt
Eksklusiv: D16.4 - D16.5 – Godartet odontogen svulst
Leppeslimhinne se D10.0
Nasofaryngeal overflate av bløt gane se D10.6
D10.4 – Mandel (tonsilla)
Ganemandel (tonsilla palatina)
Eksklusiv: D10.5 – Fossa tonsillaris
Ganebuer se D10.5
Svelgmandel tonsilla pharyngea) se D10.6
Tungemandel (tonsilla linguae) se D10.1
D10.5 – Andre deler av oropharynx
Ganebuer (arcus palatoglossus et arcus palatopharyngeus)
Strupelokk (epiglottis), fremre overflate
Tonsilleseng (fossa tonsillaris)
Vallecula epiglottica
Eksklusiv: Strupelokk
-suprahyoidal del se D14.1
-ikke nærmere angitt se D14.1
D10.6 – Nasopharynx
Bakre rand av neseskillevegg (septum nasi) og bakre neseåpning (choana)
Svelgmandel (tonsilla pharyngea)
D10.7 – Hypopharynx
D10.9 – Svelg (pharynx), uspesifisert

D11 – Godartet svulst i store spyttkjertler rediger

Eksklusiv: – Godartede svulster i små spyttkjertler med spesifisert lokalisasjon, som skal klassifiseres etter aktuell anatomisk lokalisasjon
Godartede svulster i små spyttkjertler ikke nærmere angitt se D10.3
D11.0 – Ørespyttkjertel (glandula parotis)
D11.7 – Andre store spyttkjertler
Sublingvalspyttkjertel (glandula sublingualis)
Submandibulærspyttkjertel (glandula submandibularis)
D11.9 – Stor spyttkjertel, uspesifisert

D12 – Godartet svulst i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning rediger

D12.0 – Blindtarm (coecum)
Ileocøkalklaff
D12.1 – Blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)
D12.2 – Tykktarm, oppadstigende del (colon ascendens)
D12.3 – Tverrcolon (colon transversum)
Leverfleksur (flexura hepatica)
Miltfleksur (flexura lienalis)
D12.4 – Tykktarm, nedadstigende del (colon descendens)
D12.5 – Sigmoideum (colon sigmoideum)
D12.6 – Tykktarm (colon), uspesifisert
Adenomatose i tykktarm
Polypose (arvelig) i tykktarm
Tykktarm ikke nærmere angitt
D12.7 – Overgang mellom sigmoideum og endetarm (colon rectosigmoideum)
D12.8 – Endetarm (rectum)
D12.9 – Endetarmsåpning (anus) og analkanal (canalis analis)
Eksklusiv: D22.5 og D23.5 – Analhud
Analrand se D22.5 og D23.5
Perianalhud se D22.5 og D23.

D13 – Godartet svulst i andre og ufullstendig angitte deler av fordøyelsessystemet rediger

D13.0 – Spiserør (oesophagus)
D13.1 – Magesekk (ventriculus)
D13.2 – Tolvfingertarm (duodenum)
D13.3 – Andre og uspesifiserte deler av tynntarm (intestinum tenue)
D13.4 – Lever (hepar)
Intrahepatiske galleganger
D13.5 – Ekstrahepatiske galleganger
D13.6 – Bukspyttkjertel (pancreas)
Eksklusiv: D13.7 – Endokrin bukspyttkjertel
D13.7 – Endokrin bukspyttkjertel
Langerhans' øyer
Øycelletumor
D13.9 – Ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet
Fordøyelsessystemet ikke nærmere angitt
Milt
Tarm ikke nærmere angitt

D14 – Godartet svulst i mellomøre og åndedrettsorganer rediger

D14.0 – Mellomøre (auris media), nesehule (cavum nasi) og bihuler (sinus paranasales)
Nesebrusk
Eksklusiv: D10.6 – Bakre rand av neseskillevegg og bakre neseåpning
Bulbus olfactorius se D33.3
Hud på nese se D22.3 og D23.3
Hud på ytre øre se D22.2 og D23.2
Nese ikke nærmere angitt se D36.7
Neseben se D16.4
Polypp i:
-bihule se J33.8
-mellomøre se H74.4
-nese (-hule) se J33.x
Ytre øregang se D22.2 og D23.2
Ørebrusk se D21.0
Øreknokler se D16.4
D14.1 – Strupe (larynx)
Strupelokk, suprahyoidal del
Strupelokk (epiglottis)
Eksklusiv: J38.1 – Polypp på stemmebånd og i strupe
Strupelokk, fremre overflate se D10.5
D14.2 – Luftrør (trachea)
D14.3 – Bronkie (bronchus) og lunge (pulmo)
D14.4 – Åndedrettsorgan, uspesifisert

D15 – Godartet svulst i andre og uspesifiserte intratorakale organer rediger

Eksklusiv: D19.x – Mesotel
D15.0 – Thymus
D15.1 – Hjerte (cor)
Eksklusiv: D21.3 – Store blodkar
D15.2 – Mediastinum
D15.7 – Andre spesifiserte intratorakale organer
D15.9 – Intratorakalt organ, uspesifisert

D16 – Godartet svulst i knokler og leddbrusk rediger

Eksklusiv: Bindevev i
-nese se D14.0
-strupe se D14.1
-øre se D21.0
-øyelokk se D21.0
Synovialhinne se D21.x
D16.0 – Skulderblad (scapula) og lange knokler i overekstremitet
D16.1 – Korte knokler i overekstremitet
D16.2 – Lange knokler i underekstremitet
D16.3 – Korte knokler i underekstremitet
D16.4 – Knokler i skalle og ansikt
Orbitas benete vegg
Overkjeve (maxilla)
Eksklusiv: D16.5 – Underkjeve
D16.5 – Underkjeve (mandibula)
D16.6 – Ryggsøyle (columna vertebralis)
Eksklusiv: D16.8 – Korsben og haleben
D16.7 – Ribben (costa), brystben (sternum) og krageben (clavicula)
D16.8 – Bekkenben, korsben (os sacrum) og haleben (os coccygis)
D16.9 – Knokler og leddbrusk, uspesifisert

D17 – Lipom rediger

Inklusiv: Morfologikode M885-M888 med malignitetskode /0
D17.0 – Lipom i hud og subkutant vev i hode, ansikt og på hals
D17.1 – Lipom i hud og subkutant vev på trunkus
D17.2 – Lipom i hud og subkutant vev på ekstremiteter
D17.3 – Lipom i hud og subkutant vev med annen og uspesifisert lokalisasjon
D17.4 – Lipom i intratorakale organer
D17.5 – Lipom i intraabdominale organer
Eksklusiv: D17.7 – Retroperitoneum og bukhinne
D17.6 – Lipom i sædleder (ductus deferens)
D17.7 – Lipom med annen spesifisert lokalisasjon
Bukhinne
Retroperitoneum
D17.9 – Lipom, uspesifisert

D18 – Hemangiom og lymfangiom, alle lokalisasjoner rediger

Inklusiv: Morfologikode M912-M917 med malignitetskode /0
Eksklusiv: D22.x – Blå og pigmentert nevus
D18.0 – Hemangiom, alle lokalisasjoner
Angiom ikke nærmere angitt
D18.1 – Lymfangiom, alle lokalisasjoner

D19 – Godartet svulst i mesotel rediger

Inklusiv: Morfologikode M905 med malignitetskode /0
D19.0 – Mesotel i brysthinne (pleura)
D19.1 – Mesotel i bukhinne (peritoneum)
D19.7 – Mesotel med andre spesifiserte lokalisasjoner
D19.9 – Mesotel, uspesifisert
Godartet mesoteliom ikke nærmere angitt

D20 – Godartet svulst i bløtvev i retroperitoneum og bukhinne rediger

Eksklusiv: D17.7 – Lipom i retroperitoneum og bukhinne
Mesotel se D19.x
D20.0 – Retroperitoneum
D20.1 – Bukhinne (peritoneum)

D21 – Andre godartede svulster i bindevev og annet bløtvev rediger

Inklusiv: Blodkar
Brusk
Fascie
Fettvev
Ligament, unntatt uterinligament
Lymfekar
Muskel
Sene
Seneskjede
Slimpose (bursa)
Synovialhinne (synovia)
Eksklusiv: D18.x – Angiomer
Bindevev i bryst (mamma)(D24
Brusk i:
-ledd se D16.x
-nese se D14.0
-strupe se D14.1
Bukhinne se D20.1
Hemangiom se D18.0
Lipom se D17.x
Lymfangiom se D18.1
Perifere nerver og det autonome nervesystem se D36.1
Retroperitoneum se D20.0
Uterinligamenter, alle se D28.2
Uterusleiomyom se D25.x
D21.0 – Bindevev og annet bløtvev i hode, ansikt og på hals
Bindevev i:
-øre
-øyelokk
Eksklusiv: D31.6 – Bindevev i øyehule
D21.1 – Bindevev og annet bløtvev i overekstremitet, inklusive skulder
D21.2 – Bindevev og annet bløtvev i underekstremitet, inklusive hofte
D21.3 – Bindevev og annet bløtvev i brystregionen (thorax)
Aksille (axilla)
Mellomgulv (diaphragma)
Store blodkar
Eksklusiv: D15.1 – Hjerte
Mediastinum se D15.2
Thymus se D15.0
D21.4 – Bindevev og annet bløtvev i bukregionen (abdomen)
D21.5 – Bindevev og annet bløtvev i bekken (pelvis)
Eksklusiv: D28.2 – Uterinligamenter, alle
Uterusleiomyom se D25.x
D21.6 – Bindevev og annet bløtvev i trunkus, uspesifisert
Rygg ikke nærmere angitt
D21.9 – Bindevev og annet bløtvev, uspesifisert

D22 – Melanocyttnevus rediger

Inklusiv: Blå nevus
Håret nevus
Morfologikode M872-M879 med malignitetskode /0
Pigmentert nevus
Ikke nærmere angitt
D22.0 – Melanocyttnevus på leppe
D22.1 – Melanocyttnevus på øyelokk, inklusive øyevinkel
D22.2 – Melanocyttnevus på øre og i ytre øregang
D22.3 – Melanocyttnevus i andre og uspesifiserte deler av ansikt
D22.4 – Melanocyttnevus i hodebunn og på hals
D22.5 – Melanocyttnevus på trunkus
Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
D22.6 – Melanocyttnevus på overekstremitet, inklusive skulder
D22.7 – Melanocyttnevus på underekstremitet, inklusive hofte
D22.9 – Melanocyttnevus, uspesifisert

D23 – Andre godartede svulster i hud rediger

Inklusiv: Trichilemmom
Godartet svulst i:
-hårsekk
-svettekjertel
-talgkjertel
Eksklusiv: D17.0 - D17.3 – Lipom
Melanocyttnevus se D22.x
Retensjonscyste i talgkjertel eller hårsekk se L72.1
Trichilemmalcyste se L72.1
D23.0 – Hud på leppe
Eksklusiv: D10.0 – Lepperødt og leppeslimhinne
D23.1 – Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel
D23.2 – Hud på øre og i ytre øregang
D23.3 – Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt
D23.4 – Hud i hodebunn og på hals
D23.5 – Hud på trunkus
Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
Eksklusiv: D12.9 – Endetarmsåpning ikke nærmere angitt
Hud på kjønnsorganer se D28 - D29
D23.6 – Hud på overekstremitet, inklusive skulder
D23.7 – Hud på underekstremitet, inklusive hofte
D23.9 – Hud (cutis), uspesifisert

D24 – Godartet svulst i bryst (mamma) rediger

Bindevev i bryst
Bløtvev i bryst
Eksklusiv: N60.x – Godartet mammadysplasi
Hud på bryst se D22.5 og D23.5

D25 – Leiomyom i livmor rediger

Inklusiv: Fibromyom i livmor
Godartede svulster i livmor med morfologikode M889 og malignitetskode /0
D25.0 – Submukøst leiomyom i livmor
D25.1 – Intramuralt leiomyom i livmor
D25.2 – Subserøst leiomyom i livmor
D25.9 – Leiomyom i livmor, uspesifisert

D26 – Andre godartede svulster i livmor rediger

D26.0 – Livmorhals (cervix uteri)
D26.1 – Livmorlegeme (corpus uteri)
D26.7 – Andre spesifiserte deler av livmor
D26.9 – Livmor (uterus), uspesifisert

D27 – Godartet svulst i eggstokk (ovarium) rediger

D28 – Godartet svulst i andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer rediger

Inklusiv: Adenomatøs polypp
Hud på kvinnelige kjønnsorganer
D28.0 – Ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva)
D28.1 – Skjede (vagina)
D28.2 – Eggleder og uterinligament
Ligamentum latum uteri
Ligamentum rotundum uteri
Tuba uterina
D28.7 – Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer
D28.9 – Kvinnelig kjønnsorgan, uspesifisert

D29 – Godartet svulst i mannlige kjønnsorganer rediger

Inklusiv: Hud på mannlige kjønnsorganer
D29.0 – Penis
D29.1 – Blærehalskjertel (prostata)
Eksklusiv: N40 – Adenomatøs hyperplasi i blærehalskjertel
Prostataadenom se N40
Prostataforstørrelse se N40
Prostatahypertrofi se N40
D29.2 – Testikkel (testis)
D29.3 – Bitestikkel (epididymis)
D29.4 – Pung (scrotum)
Hud på pung
D29.7 – Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer
Sædblære (vesicula seminalis)
Sædleder (ductus deferens)
Tunica vaginalis
D29.9 – Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert

D30 – Godartet svulst i urinveisorganer rediger

D30.0 – Nyre (ren)
Eksklusiv: D30.1 – Nyrebekken
Nyrekalker se D30.1
D30.1 – Nyrebekken (pelvis renalis)
D30.2 – Urinleder (ureter)
Eksklusiv: D30.3 – Urinlederåpning i blære
D30.3 – Urinblære (vesica urinaria)
Urinlederåpning i blære
Urinrørsåpning i blære
D30.4 – Urinrør (urethra)
Eksklusiv: D30.3 – Urinrørsåpning i blære
D30.7 – Andre spesifiserte urinveisorganer
Parauretrale kjertler
D30.9 – Urinveisorgan, uspesifisert
Urinveier ikke nærmere angitt

D31 – Godartet svulst i øye og øyets adneksstrukturer rediger

Eksklusiv: D21.0 – Bindevev i øyelokk
Hud på øyelokk (D22.1, D23.1
Nervus opticus (D33.3
D31.0 – Conjunctiva
D31.1 – Hornhinne (cornea)
D31.2 – Netthinne (retina)
D31.3 – Årehinne (choroidea)
D31.4 – Strålelegeme (corpus ciliare)
Øyeeple (bulbus oculi)
D31.5 – Tårekjertel (glandula lacrimalis)
Ductus nasolacrimalis
Tåresekk (saccus lacrimalis)
D31.6 – Øyehule (orbita)
Bindevev i øyehule
Perifere nerver i øyehule
Retrobulbært vev
Retrookulært vev
Ytre øyemuskler
Eksklusiv: D16.4 – Orbitas benete vegg
D31.9 – Øye (oculus), uspesifisert

D32 – Godartet svulst i sentralnervesystemets hinner rediger

D32.0 – Hjernehinner
D32.1 – Ryggmargshinner
D32.9 – Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert
Meningeom ikke nærmere angitt

D33 – Godartet svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet rediger

Eksklusiv: D18.0 – Angiom
Hjerne- og ryggmargshinner se D32.x
Perifere nerver og det autonome nervesystem se D36.1
Retrookulært vev se D31.6
D33.0 – Hjerne, supratentoriell lokalisasjon
Bakhodelapp (lobus occipitalis)
Hjerneventrikkel
Isselapp (lobus parietalis)
Pannelapp (lobus frontalis)
Storhjerne ('cerebrum)
Tinninglapp ('lobus temporalis)
Eksklusiv: D33.1 – Fjerde ventrikkel
D33.1 – Hjerne, infratentoriell lokalisasjon
Fjerde ventrikkel
Hjernestamme
Lillehjerne (cerebellum)
D33.2 – Hjerne, uspesifisert
D33.3 – Hjernenerver
Bulbus olfactorius
D33.4 – Ryggmarg (medulla spinalis)
D33.7 – Andre spesifiserte deler av sentralnervesystemet
D33.9 – Sentralnervesystemet, uspesifisert
Nervesystemet ikke nærmere angitt

D34 – Godartet svulst i skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea) rediger

D35 – Godartet svulst i andre og uspesifiserte endokrine kjertler rediger

Eksklusiv: D27 – Eggstokk
Endokrin bukspyttkjertel se D13.7
Testikkel se D29.2
Thymus se D15.0
D35.0 – Binyre (glandula suprarenalis)
D35.1 – Biskjoldbruskkjertel (glandula parathyreoidea)
D35.2 – Hypofyse (hypophysis)
D35.3 – Ductus craniopharyngealis
D35.4 – Corpus pineale
D35.5 – Glomus caroticum
D35.6 – Aortalegeme (glomus aortae) og andre paraganglier
D35.7 – Andre spesifiserte endokrine kjertler
D35.8 – Affeksjon av multiple endokrine kjertler
D35.9 – Endokrin kjertel, uspesifisert

D36 – Godartet svulst med andre og uspesifiserte lokalisasjoner rediger

D36.0 – Lymfeknuter
D36.1 – Perifere nerver og det autonome nervesystem
Eksklusiv: D31.6 – Perifere nerver i øyehule
D36.7 – Andre spesifiserte lokalisasjoner
Nese ikke nærmere angitt
D36.9 – Godartet svulst med uspesifisert lokalisasjon

D37-D48 – Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial rediger

Merk: Kategoriene D37 - D48 klassifiserer etter lokalisasjon svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial, dvs der det ved patologisk anatomisk diagnose er uvisst om svulsten er ondartet eller godartet. Slike svulster gis malignitetskode /1 i svulstens morfologikode.

D37 – Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i munnhule og fordøyelsesorganer rediger

D37.0 – Leppe (labium), munnhule (cavum oris) og svelg (pharynx)
Lepperødt
Plica aryepiglottica:
-fri rand
-hypofaryngeal side
-ikke nærmere angitt
Store og små spyttkjertler
Eksklusiv: D48.5 – Hud på leppe
Plica aryepiglottica, laryngeal side se D38.0
Strupelokk:
-suprahyoidal del se D38.0
-ikke nærmere angitt se D38.0
D37.1 – Magesekk (ventriculus)
D37.2 – Tynntarm (intestinum tenue)
D37.3 – Blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)
D37.4 – Tykktarm (colon)
D37.5 – Endetarm (rectum)
Overgang mellom sigmoideum og endetarm (colon rectosigmoideum)
D37.6 – Lever (hepar), galleblære (vesica fellea) og galleganger
Vaters ampulle (ampulla Vateri)
D37.7 – Andre spesifiserte fordøyelsesorganer
Analkanal (canalis analis)
Analsfinkter (sphincter ani)
Bukspyttkjertel (pancreas)
Endetarmsåpning (anus)ikke nærmere angitt
Spiserør (oesophagus)
Tarm ikke nærmere angitt
Eksklusiv: D48.5 – Analhud
Analrand se D48.5
Perianalhud se D48.5
D37.9 – Fordøyelsesorgan, uspesifisert

D38 – Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i mellomøre, åndedrettsorganer og intratorakale organer rediger

Eksklusiv: D48.7 – Hjerte
D38.0 – Strupe (larynx)
Plica aryepiglottica, laryngeal side
Strupelokk, suprahyoidal del
Strupelokk (epiglottis)
Eksklusiv: Plica aryepiglottica
-fri rand se D37.0
-hypofaryngeal side se D37.0
-ikke nærmere angitt se D37.0
D38.1 – Luftrør (trachea), bronkie (bronchus) og lunge (pulmo)
D38.2 – Brysthinne (pleura)
D38.3 – Mediastinum
D38.4 – Thymus
D38.5 – Andre spesifiserte åndedrettsorganer
Bihuler (sinus paranasales)
Mellomøre (auris media)
Nesebrusk
Nesehule (cavum nasi)
Eksklusiv: D48.5 – Hud på nese
Hud på ytre øre se D48.5
Nese ikke nærmere angitt se D48.7
D38.6 – Åndedrettsorgan, uspesifisert

D39 – Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i kvinnelige kjønnsorganer rediger

D39.0 – Livmor (uterus)
D39.1 – Eggstokk (ovarium)
D39.2 – Morkake (placenta)
Blæremola (mola hydatidosa):
-invasiv
Chorioadenoma destruens
Eksklusiv: O01.9 – Blæremola ikke nærmere angitt
D39.7 – Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer
Hud på kvinnelige kjønnsorganer
D39.9 – Kvinnelig kjønnsorgan, uspesifisert

D40 – Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i mannlige kjønnsorganer rediger

D40.0 – Blærehalskjertel (prostata)
D40.1 – Testikkel (testis)
D40.7 – Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer
Hud på mannlige kjønnsorganer
D40.9 – Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert

D41 – Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i urinveisorganer rediger

D41.0 – Nyre (ren)
Eksklusiv: D41.1 – Nyrebekken
D41.1 – Nyrebekken (pelvis renalis)
D41.2 – Urinleder (ureter)
D41.3 – Urinrør (urethra)
D41.4 – Urinblære (vesica urinaria)
D41.7 – Andre spesifiserte urinveisorganer
D41.9 – Urinveisorgan, uspesifisert

D42 – Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i sentralnervesystemets hinner rediger

D42.0 – Hjernehinner
D42.1 – Ryggmargshinner
D42.9 – Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert

D43 – Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i hjernen og sentralnervesystemet rediger

Eksklusiv: D48.2 – Perifere nerver og det autonome nervesystem
D43.0 – Hjerne, supratentoriell lokalisasjon
Bakhodelapp (lobus occipitalis)
Hjerneventrikkel
Isselapp (lobus parietalis)
Pannelapp (lobus frontalis)
Storhjerne (cerebrum)
Tinninglapp (lobus temporalis)
Eksklusiv: D43.1 – Fjerde ventrikkel
D43.1 – Hjerne, infratentoriell lokalisasjon
Fjerde ventrikkel
Hjernestamme
Lillehjerne (cerebellum)
D43.2 – Hjerne, uspesifisert
D43.3 – Hjernenerver
D43.4 – Ryggmarg (medulla spinalis)
D43.7 – Andre spesifiserte deler av sentralnervesystemet
D43.9 – Sentralnervesystemet, uspesifisert
Nervesystemet ikke nærmere angitt

D44 – Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i endokrine kjertler rediger

Eksklusiv: D39.1 – Eggstokk
Endokrin bukspyttkjertel se D37.7
Testikkel se D40.1
Thymus se D38.4
D44.0 – Skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea)
D44.1 – Binyre (glandula suprarenalis)
D44.2 – Biskjoldbruskkjertel (glandula parathyreoidea)
D44.3 – Hypofyse (hypophysis)
D44.4 – Ductus craniopharyngealis
D44.5 – Corpus pineale
D44.6 – Glomus caroticum
D44.7 – Aortalegeme (glomus aortae) og andre paraganglier
D44.8 – Affeksjon av multiple endokrine kjertler
Multippel endokrin adenomatose
D44.9 – Endokrin kjertel, uspesifisert

D45 – Polycythaemia vera rediger

Morfologikode M9950 med malignitetskode /1

D46 – Myelodysplastisk syndrom rediger

Inklusiv: Morfologikode M998 med malignitetskode /1
D46.0 – Refraktær anemi uten sideroblaster
D46.1 – Refraktær anemi med sideroblaster
D46.2 – Refraktær anemi med økning av blaster
D46.3 – Refraktær anemi med økning i blaster i transformasjon
D46.4 – Refraktær anemi, uspesifisert
D46.7 – Annet spesifisert myelodysplastisk syndrom
D46.9 – Myelodysplastisk syndrom, uspesifisert
Preleukemi ikke nærmere angitt

D47 – Andre svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev rediger

Inklusiv: Morfologikode M974, M976, M996-M997 med malignitetskode /1
D47.0 – Histiocyttære svulster og mastcellesvulster med usikkert og ukjent malignitetspotensial
Mastcellesvulst ikke nærmere angitt
Mastocytom ikke nærmere angitt
Eksklusiv: Q82.2 – Mastocytose (kutan)
D47.1 – Kronisk myeloproliferativ sykdom
Myelofibrose (med myeloid metaplasi)
Myeloproliferativ sykdom, uspesifisert
Myelosklerose (megakaryocyttisk) med myeloid metaplasi
D47.2 – Monoklonal gammopati
Monoklonal gammopati av ukjent betydning (MGUB)
D47.3 – Essensiell (hemoragisk) trombocytemi
Idiopatisk hemoragisk trombocytemi
D47.7 – Andre spesifiserte svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
D47.9 – Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev, uspesifisert
Lymfoproliferativ sykdom ikke nærmere angitt

D48 – Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial med annen og uspesifisert lokalisasjon rediger

Eksklusiv: Q85.0 – Nevrofibromatose (ikke-ondartet)
D48.0 – Knokler og leddbrusk
Eksklusiv: D48.1 – Bindevev i øyelokk
Brusk i:
-nese se D38.5
-strupe se D38.0
-øre se D48.1
Synovialhinne se D48.1
D48.1 – Bindevev og annet bløtvev
Bindevev i:
-øre
-øyelokk
Eksklusiv: D48.6 – Bindevev i bryst (mamma)
Brusk i:
-ledd se D48.0
-nese se D38.5
-strupe se D38.0
D48.2 – Perifere nerver og det autonome nervesystem
Eksklusiv: D48.7 – Perifere nerver i øyehule
D48.3 – Retroperitoneum
D48.4 – Bukhinne (peritoneum)
D48.5 – Hud
Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
Eksklusiv: D37.7 – Endetarmsåpning ikke nærmere angitt
Hud på kjønnsorganer se D39.7 og D40.7
Lepperødt se D37.0
D48.6 – Bryst (mamma)
Bindevev i bryst
Cystosarcoma phyllodes
Eksklusiv: D48.5 – Hud på bryst
D48.7 – Andre spesifiserte lokalisasjoner
Hjerte (cor)
Perifere nerver i øyehule (orbita)
Øye (oculus)
Eksklusiv: D48.1 – Bindevev
Hud på øyelokk se D48.5
D48.9 – Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial, uspesifisert
Neoplasme ikke nærmere angitt
Nydannelse ikke nærmere angitt
Svulst ikke nærmere angitt
Tumor ikke nærmere angitt

Kilder rediger