Hypotermi

menneskelig kjernetemperatur under 35 grader

Hypotermi (nedkjøling) er definert som kjernetemperatur målt til under 35 grader hos mennesker. Graden av hypotermi deles inn i mild, moderat og alvorlig. Ved hypotermi reagerer kroppen med ufrivillig, rytmisk skjelving.

Hyportermi
ICD-10-kodeT68
ICD-9-kode780,9
ICPC-2A88
DiseasesDB6542
MedlinePlusT291

Om hypotermiRediger

Hypotermi, eller nedkjøling regnes som kroppstemperaturer under 35 grader. Fordi mange termometre har dårlig sensitivitet for lav temperatur og målinger i munn, armhule og øre ofte er av dårlig kvalitet, skal kroppstemperaturen (kjernetemperaturen) måles rektalt. Nedkjøling av pasienter som har blitt gjenopplivet etter hjertestans til 32-34 grader brukes i dag for å beskytte hjernen mot iskemi (for lite oksygen). Nedkjøling beskytter altså hjernen mot lavt oksygennivå i blodet. Dette forklarer også hvorfor noen mennesker overlever hjertestans over mange timer og med svært lave kjernetemperaturer. Likevel er hypoterme pasienter svært utsatt for å få hjerterytmeforstyrrelser og andre komplikasjoner. Muligheten til å varme opp slike pasienter med hjerte-lunge-maskin, gjør at det er svært viktig at de blir fløyet til universitetssykehus med spesialkompetanse uten først å bli sendt til lokalsykehus, hvis dette er mulig.

Ved skader, for eksempel ved trafikkulykker, vil nedkjøling av den skadede fort bli et alvorlig problem i tillegg til andre skader pasienten har. Siden den skadede har liten eller ingen muskelaktivitet som skaper varme, blir nedkjølingen betydelig raskere enn hos en person i vanlig aktivitet ute. Å hindre varmetap med klær, tepper, folie etc. kan være en svært viktig behandling.

Mild hypotermi – 35–32 °celsiusRediger

Fryser og klarer ikke slappe av, redusert stemningsleie. Blek og kald hud, økt blodtrykk, raskere puls og pust. Dårlig finmotorikk og etter hvert også grovmotorikk. Kroppen skjelver for å produsere varme. Redusert oksygen til hjernen gir redusert bevissthet.

Moderat hypotermi – 32–30 °celsiusRediger

Føler seg søvning og kan ha paradoks varmefølelse der f.eks pasienten kler av seg. Langsommere pust og redusert bevissthet.

Dyp hypotermi – under 30 °celsiusRediger

Bevisstløs, går mot komatøs (skinndød), som kan være vanskelig å skille fra klinisk død. Dilaterte pupiller som blir lysstive etterhvert. Langsom pust (ca. 2–3 ganger per minutt ved 20 °C.)

Ved 27 - 28 °C inntreffer bevisstløshet

- Hjertet pumper saktere dermed får hodet lite oksygen og greier ikke å arbeide i så lav temperatur og slår seg derfor i hvilemodus for å gi energi til resterende vitale organer.

Nedkjøling - farer og tiltakRediger

Når er det fare for å bli nedkjølt?Rediger

- I alle tilfeller der pasienten ligger passivt direkte på bakken

- Ved opphold i sjøen i forbindelse med ulykker

- Lav aktivitet i kulde

- Nedkjøling skjer og mye raskere i kombinasjon med skade / sykdom / alkoholinntak som påvirker allmenntilstanden

- Når pasienten har en annen skade, f.eks blødning, også dersom det er 30 varmegrader i luften. Soldater som er blitt skutt i Irak/Afghanistan har fått hypotermi.

Faremomenter med nedkjølingRediger

- Øker blødningsfaren / senker levringsevne (koagulering, blodet stopper, blodet er tynt)

- Tapper pasienten for krefter

- Er i seg selv livstruende opp mot hjertestans

Hva kan jeg gjøre? Noen tiltakRediger

- Hindre komplikasjoner

  • Frie luftveier, sideleie, handle forsiktig
  • Vær forberedt på HLR

- Forebygg nedkjøling - Hindre videre temperaturfall

  • Få pasienten i ly
  • Ta på mer tøy, eventuelt få av vått tøy
  • Legg noe isolerende under pasienten, ofte er underlaget kaldere enn luften

- Varm pasient

  • Bevisst pasient = Aktiv oppvarming
  • Nedsatt bevissthet = Passiv oppvarming

- Eventuelt transporter til sykehus