Hypotermi

Hyportermi
ICD-10-kodeT68
ICD-9-kode780,9
ICPC-2A88
DiseasesDB6542
MedlinePlusT291

Hypotermi (nedkjøling) er definert som kjernetemperatur målt til under 35 grader hos mennesker. Graden av hypotermi deles inn i mild, moderat og alvorlig. Ved hypotermi reagerer kroppen med ufrivillig, rytmisk skjelving.

Om hypotermiRediger

Hypotermi, eller nedkjøling regnes som kroppstemperaturer under 35 grader. Fordi mange termometre har dårlig sensitivitet for lav temperatur og målinger i munn, armhule og øre ofte er av dårlig kvalitet, skal kroppstemperaturen (kjernetemperaturen) måles rektalt. Nedkjøling av pasienter som har blitt gjenopplivet etter hjertestans til 32-34 grader brukes i dag for å beskytte hjernen mot iskemi (for lite oksygen). Nedkjøling beskytter altså hjernen mot lavt oksygennivå i blodet. Dette forklarer også hvorfor noen mennesker overlever hjertestans over mange timer og med svært lave kjernetemperaturer. Likevel er hypoterme pasienter svært utsatt for å få hjerterytmeforstyrrelser og andre komplikasjoner. Muligheten til å varme opp slike pasienter med hjerte-lunge-maskin, gjør at det er svært viktig at de blir fløyet til universitetssykehus med spesialkompetanse uten først å bli sendt til lokalsykehus, hvis dette er mulig.

Ved skader, for eksempel ved trafikkulykker, vil nedkjøling av den skadede fort bli et alvorlig problem i tillegg til andre skader pasienten har. Siden den skadede har liten eller ingen muskelaktivitet som skaper varme, blir nedkjølingen betydelig raskere enn hos en person i vanlig aktivitet ute. Å hindre varmetap med klær, tepper, folie etc. kan være en svært viktig behandling.

Mild hypotermi – 35–32 °celsiusRediger

Fryser og klarer ikke slappe av, redusert stemningsleie. Blek og kald hud, økt blodtrykk, raskere puls og pust. Dårlig finmotorikk og etter hvert også grovmotorikk. Kroppen skjelver for å produsere varme. Redusert oksygen til hjernen gir redusert bevissthet.

Moderat hypotermi – 32–30 °celsiusRediger

Føler seg søvning og kan ha paradoks varmefølelse der f.eks pasienten kler av seg. Langsommere pust og redusert bevissthet.

Dyp hypotermi – under 30 °celsiusRediger

Bevisstløs, går mot komatøs (skinndød), som kan være vanskelig å skille fra klinisk død. Dilaterte pupiller som blir lysstive etterhvert. Langsom pust (ca. 2–3 ganger per minutt ved 20 °C.)

Ved 27 - 28 °C inntreffer bevisstløshet

- Hjertet pumper saktere dermed får hodet lite oksygen og greier ikke å arbeide i så lav temperatur og slår seg derfor i hvilemodus for å gi energi til resterende vitale organer.

Nedkjøling - farer og tiltakRediger

Når er det fare for å bli nedkjølt?Rediger

- I alle tilfeller der pasienten ligger passivt direkte på bakken

- Ved opphold i sjøen i forbindelse med ulykker

- Lav aktivitet i kulde

- Nedkjøling skjer og mye raskere i kombinasjon med skade / sykdom / alkoholinntak som påvirker allmenntilstanden

- Når pasienten har en annen skade, f.eks blødning, også dersom det er 30 varmegrader i luften. Soldater som er blitt skutt i Irak/Afghanistan har fått hypotermi.

Faremomenter med nedkjølingRediger

- Øker blødningsfaren / senker levringsevne (koagulering, blodet stopper, blodet er tynt)

- Tapper pasienten for krefter

- Er i seg selv livstruende opp mot hjertestans

Hva kan jeg gjøre? Noen tiltakRediger

- Hindre komplikasjoner

  • Frie luftveier, sideleie, handle forsiktig
  • Vær forberedt på HLR

- Forebygg nedkjøling - Hindre videre temperaturfall

  • Få pasienten i ly
  • Ta på mer tøy, eventuelt få av vått tøy
  • Legg noe isolerende under pasienten, ofte er underlaget kaldere enn luften

- Varm pasient

  • Bevisst pasient = Aktiv oppvarming
  • Nedsatt bevissthet = Passiv oppvarming

- Eventuelt transporter til sykehus