Norges Hypotekbank

(Omdirigert fra «Hypotekbanken»)

Kongeriget Norges Hypotekbank var en norsk statlig bank, opprettet ved lov 18. september 1851. Dens formål var å opphjelpe næringene, først og fremst jordbruket, gjennom å gi billige amortiseringslån mot pant i fast eiendom.

Bankens hovedsete lå i Kristiania, og banken ble ledet av en direksjon på tre medlemmer; to skulle velges av Stortinget, én av kongen. Ved kongelig resolusjon 19. november 1881 ble det besluttet å opprette distriktskontorer av banken i Bergen, Trondheim og Tromsø. Bankens grunnfond var opprinnelig 2 millioner kroner, og utgjorde i 1905 19 500 000 kroner med et reservefond på 1 000 000 kroner.

Banken gikk inn i Statens Landbruksbank i 1965.

Juristen og industrilederen Jørgen Meinich var formann i direksjonen for Kongeriget Norges Hypotekbank 1885–1908.

Litteratur rediger

Kilder rediger

  • Nordisk familjebok. Uggleupplagan