Statens Landbruksbank

Statens Landbruksbank var en norsk statlig bank som lånte ut penger til investeringer i landbruket mot pant i fast eiendom. Den ble opprettet 5. februar 1965, som en sammenslåing av Norges Hypotekbank, Norges Småbruks- og Bustadsbank og Driftskredittkassen for jordbruket. Dens oppgaver ble fra 1. januar 2000 overtatt av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Statens landbruksforvaltning.