Hyperbassfløyte

Hyperbassfløyte er et musikkinstrument i treblåsefamilien, og er det største og dypeste medlemmet i fløytefamilien. Den er stemt i C (subkontra C) – fire oktaver under en vanlig tverrfløyte; én oktav under den dypeste C på et piano. Total rørlengde er over åtte meter, og grunntonen ligger på grensen til hva det menneskelige øret kan oppfatte.

Den viktigste utøveren av hyperbassfløyte er den italienske fløytisten Roberto Fabbricani.