Bassfløyte

Bassfløyte er et musikkinstrument. Den klinger en oktav under en vanlig tverrfløyte. Den brukes mest i fløyte- ensembler, da lyden er svak og vil bære lite i et vanlig orkester. Fløyten er om lag 146 cm, dobbelt så lang som en vanlig tverrfløyte. Derfor er den bøyd for at fløytisten lettere skal nå klaffene når det spilles på instrumentet. Ettersom den er så lang, blir den også ganske tung. Det er derfor utviklet en egen støtte som kan settes under fløyten og ned på stolen musikeren sitter på.

RepertoarRediger

I den senere tide har det blitt skrevet musikk for bassfløyte. Noen av komponistene som har skrevet for instrumentet er:

Det kommer også studier og konsertetyder som gir utfordringer til utøverne når det gjelder å balansere instrumentet, fingerteknikk, luftstrøm og overblåsing.

Peter Sheridan har bestilt og arrangert nye komposisjoner, inkludert en samling med Etudes for Low Flutes av Hilary Taggart. I sjette sats av Claude Bollings Suite for Flute and Jazz Trio, «Versatile» spiller solisten åpningsmelodien på en bassfløyte.