Hymne til Den russiske føderasjon

Russlands nasjonalsang
Nasjonalsangen framført ved innsettelsen av president Dmitrij Medvedev i 2008

«Hymne til Den russiske føderasjon» er Den russiske føderasjons nasjonalsang.

Den nåværende hymnen til Den russiske føderasjon ble vedtatt 30. desember 2000. Melodien er forøvrig den samme som i den gamle sovjetiske nasjonalsangen. Teksten er som følger:

Государственного гимна Российской ФедерацииRediger

(слова С.Михалкова)

Hymne til Den russiske føderasjonRediger

(av S. Mihalkov)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твоё достоянье на все времена!

Russland – vårt hellige Rike,
Russland – vårt elskede Land.
Den mektige viljen, det store ryet –
Er dine for evig tid!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Vær æret, vårt frie Fedreland,
Den evige unionen av broderlige folk,
Den folkelig visdommen, gitt av forfedrene!
Vær æret, vårt land! Vi er stolte av deg!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Fra sørlige hav til polare lender
Er våre skog og enger spredd.
Du er én i verden! Du er én som er slik –
Vårt kjære land, beskyttet av Gud!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Vær æret, vårt frie Fedreland,
Den evige unionen av broderlige folk,
Den folkelig visdommen, gitt av forfedrene!
Vær æret, vårt land! Vi er stolte av deg!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Store vidder for drømmen og for livet
Åpner for oss kommende år.
Vår tro mot Fedrelandet gir oss styrke.
Slik har det vært, slik er det og slik kommer det til å være for alltid!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Vær æret, vårt frie Fedreland,
Den evige unionen av broderlige folk,
Den folkelig visdommen, gitt av forfedrene!
Vær æret, vårt land! Vi er stolte av deg!

Eksterne lenkerRediger