Hydrogenhalid

kjemisk forbindelse

Hydrogenhalider er syrer som dannes som et resultat av en kjemisk reaksjon mellom hydrogen og et halogent grunnstoff. De halogene grunnstoffene som kan inngå i en hydrogenhalid, er fluor, klor, brom eller jod. Astat er også et halogent grunnstoff, men er utelatt på grunn av stoffets ustabilitet, og fordi det ikke er framstilt i noe mengde av betydning.

Forbindelse Også kalt Formel Struktur Atommodell d(H−X) / pm
(gassfase)
μ / D
hydrogenfluorid Flussyre HF
Hydrogen-fluoride-2D-dimensions.svg
Hydrogen-fluoride-3D-vdW.svg
91.7 1.86
hydrogenklorid saltsyre HCl>
Hydrogen-chloride-2D-dimensions.svg
Hydrogen-chloride-3D-vdW.svg
127.4 1.11
hydrogenbromid HBr
Hydrogen-bromide-2D-dimensions.svg
Hydrogen-bromide-3D-vdW.svg
141.4 0.788
hydrogenjodid HI
Hydrogen-iodide-2D-dimensions.svg
Hydrogen-iodide-3D-vdW.svg
160.9 0.382

EgenskaperRediger

Disse forbindelsene er syrer på grunn av deres evne til å frigjøre H3O+-ioner.

Hydrogenhalider som ikke er løst i vann, er fargeløse gasser ved STP, med unntak av hydrogenflurid som har et kokepunkt på 19 °C på grunn av sterke hydrogenbindinger.