Hvit resept er resepter hvor pasienten selv må dekke utgiftene til selve medisinene, men det finnes forskjellige bidragsordninger slik at pasienten kan få refundert deler av eller hele beløpet.

Resepten skrives ut av lege, tannlege eller dyrlege.

Det er flere formalkrav om hvilke elementer av informasjon resepten må inneholde. De siste årene er påføring helsepersonellets ID-nummer det siste nye kravet for hvite resepter.

Andre former for resepter er:

  • Blå resept for midler som gir refusjon av store deler av utgiftene fra Helfo.
  • A-resepter er spesielt utformede resepter for narkotiske midler.
  • Registreringsfritak. Dette er et A-4 skjema med mange flere opplysninger enn på en vanlig resept. Den brukes for midler som ikke har vanlig godkjenning for bruk i Norge. Legen som skriver ut medisinen påtar seg et større ansvar for forskrivningen enn ved et vanlig registrert legemiddel.
  • telefaksresept er en resept som er gyldig for sending på telefaks fra legen til apoteket.
  • Telefonresept er når legen ringer apoteket og dikterer teksten i resepten. Dette var vanlig for mange år siden før telefaks ble vanlig på apotek og legekontor.
  • Helsenettresept er når resepten er elektronisk overført fra legen til apoteket med kommunikasjonsstandardene og signaturprosedyren som er vanlig i det norske helsenettet.
Autoritetsdata