Helfo (opprinnelig Helseøkonomiforvaltningen) er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Helfo
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2009
Org.nummer986 965 610
DirektørJan Mathisen
HovedkontorTønsberg
UnderlagtHelsedirektoratet
Nettsidehttps://www.helfo.no/

HistorikkRediger

Helseøkonomiforvaltningen ble i 2004 etablert som Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon, underlagt Rikstrygdeverket. I 2006 ble NAV etablert, og enheten skiftet navn til NAV Helsetjenesteforvaltning. Forvaltningsansvaret for helserefusjon ble flyttet fra NAV til Helsedirektoratet[1] i 2009, og enheten endret navn til Helfo.

SamfunnsoppdragRediger

 • Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service til behandlere og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten.
 • Helfo skal forvalte rettigheter gitt gjennom folketrygdlovens kapittel 5 (stønad ved helsetjenester)[1], bidra til god etterlevelse og at pasientrettigheter oppfylles.
 • Saksbehandling, kontroll og utbetaling av stønader skal skje i henhold til økonomiregelverket og øvrige bestemmelser for offentlig virksomhet.
 • Helfo skal gjennom kunnskap og erfaring som opparbeides i virksomheten bidra til innsikt i velferdsordningens virkemåte, og videreutvikling av tjenesteområdene.

HovedmålRediger

Helfos virksomhet er forankret i følgende mål fra Helse- og omsorgsdepartementets tildelingsbrev til Helsedirektoratet:

 • Finansieringsordningene understøtter ønsket faglig utvikling, og bidrar til likeverdige og effektive helsetjenester av god kvalitet som bidrar til likeverdige og effektive helsetjenester av riktig kvalitet.
 • Helseaktører og innbyggere får rett ytelse til rett tid.

Helfos mål er å

 • gjøre hverdagen enklere for innbyggere og helseaktører gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive tjenester
 • videreutvikle effektiv forvaltning
 • sikre riktig bruk av helsetjenester gjennom høy etterlevelse hos innbyggere og helseaktører

Helfos tjenester til innbyggere og helseaktørerRediger

Helfos tjenester til innbyggere og helseaktører er delt inn i tjenesteområdene servicetjenester, behandlingsrefusjon, og legemidler og medisinsk forbruksmateriell.

Helfos tjenester til innbyggerne er refusjon av utgifter til privatpersoner for legemidler og medisinsk forbruksmateriell, og servicetjenester.

Helfos servicetjenester til innbyggerne er

 • bytte av fastlege
 • frikort for helsetjenester
 • Europeisk helsetrygdkort
 • fritt behandlingsvalg
 • pasientformidling ved fristbrudd
 • brukerstøttefunksjon for alle tjenester på helsenorge.no
 • informasjonstelefon om korona
 • (nasjonalt kontrollsenter for innreisende – kun i beredskap)

Helfos tjenester til helseaktører er

 • refusjon av utgifter til helseaktører for pasientbehandling
 • veiledning til helseaktører på nett og telefon

Helseaktører finner informasjon om Helfos tjenester på helfo.no. Innbyggere finner informasjon og selvbetjeningsløsninger på helseportalen helsenorge.no

Organisasjon og kontorstrukturRediger

Helfo ledes av direktør Jan Mathisen, og har fire styringslinjer:

 • Helfo kommunikasjon og servicetjenester
 • Helfo saksbehandling og utbetaling
 • Helfo kontroll
 • Helfo virksomhetstjenester

I perioden 2018–2021 fikk Helfo ny kontorstruktur, og antall kontorsteder ble redusert fra 22 til 6.

Helfo har kontorsteder i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger